Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 26/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TÊN ĐƯỜNG KHU HÀNH CHÍNH, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, BẾN XE HUYỆN GÒ QUAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 141/TTr-SVHTTDL ngày 07/8/2013 về việc ban hành Quyết định công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao (có danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc gắn liền biển tên đường trên địa bàn huyện Gò Quao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao cùng các sở, ban ngành chức năng, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch;
- Cục Kiểm tra VB QPPL Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh; thành viên UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh; LĐVP, Phòng VHXH;;
- Lưu: VT, ndmai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG KHU HÀNH CHÍNH, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, BẾN XE HUYỆN GÒ QUAO
(Kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên đường

Chiều dài đường (m)

Ghi chú

A

KHU HÀNH CHÍNH

 

 

01

Đường 30/4

4.500

 

02

Đường Nguyễn Thái Bình

1.350

 

03

Đường 3/2

634

 

04

Đường Nguyễn Văn Tư

2.000

 

05

Đường Nguyễn Hà

616

 

06

Đường Trịnh Vĩnh Phúc

278

 

07

Đường Yết Kiêu

462

 

B

KHU TT THƯƠNG MẠI THỊ TRẤN

 

 

01

Đường Ngô Quyền

1.707

 

02

Đường Sơn Nam

199

 

03

Đường Nguyễn Văn Tiền

199,2

 

04

Đường Tạ Quang Tỷ

197,7

 

05

Đường Nguyễn Hữu Cảnh

196

 

06

Đường Hai Bà Trưng

190,2

 

07

Đường Kim Đồng

220

 

08

Đường Triệu Thị Trinh

189

 

09

Đường Nguyễn Du

279

 

10

Đường Đặng Thùy Trâm

90

 

11

Đường Âu Cơ

119

 

12

Đường Phan Bội Châu

687

 

13

Đường Đồng Khởi

180

 

C

KHU BẾN XE HUYỆN

 

 

01

Đường Hoàng Sa

590

 

02

Đường Trường Sa

261

 

03

Đường Châu Văn Liêm

266

 

04

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đường C1)

328

 

05

Đường Võ Thị Sáu

340

 

06

Đường Lý Tự Trọng (Đường Số 2)

362

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2013/QĐ-UBND công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.171.18