Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 17/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2008/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG MỘT SỐ KHU CHỨC NĂNG KHÁC NGOÀI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thị xã và các huyện (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị nằm trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, bao gồm: cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các điểm du lịch, dịch vụ giải trí, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; các điểm dịch vụ về văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; khu nhà ở hoặc tái định cư với điều kiện phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

1. Phải phù hợp với định hướng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp khu chức năng này chưa được xác định hoặc định hướng trong các đồ án quy hoạch thì trước khi tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng, cơ quan được giao lập quy hoạch có trách nhiệm gửi hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận với Sở Xây dựng, sau đó tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương.

2. Không nằm trong các khu vực như: khu bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hóa được công nhận cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia; khu vực nhạy cảm có ảnh hưởng đến các công trình tôn giáo, công trình an ninh quốc phòng.

3. Không nằm trên vùng lãnh thổ của hai hay nhiều huyện thị khác nhau; không có tính chất phục vụ liên vùng, liên huyện.

4. Quy mô khu quy hoạch chi tiết dưới 20ha.

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm

1. Phân công cho các phòng ban trực thuộc triển khai công tác tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng theo ủy quyền tại Điều 1; đồng thời tổ chức quản lý xây dựng theo quy hoạch. Riêng đối với quy hoạch chi tiết do các chủ đầu tư dự án đảm nhận thì thống nhất giao cho các chủ đầu tư này tổ chức lập, thông qua ý kiến cơ quan thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.

2. Đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt phải tổ chức công bố và tiến hành cắm mốc theo quy định; đồng thời hồ sơ quy hoạch phải được chuyển đến Sở Xây dựng và các cơ quan, bộ phận trực tiếp quản lý có liên quan để theo dõi và lưu trữ.

3. Tùy theo tính chất của từng đồ án và trình độ năng lực của huyện thị mà trong quá trình tổ chức lập, thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch có thể tham khảo thêm ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia, đơn vị tư vấn, đại diện sở ngành tỉnh trước khi phê duyệt.

Điều 3. Quy trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, công bố và quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết các khu chức năng khác ngoài đô thị sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, các điều khoản của Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.106
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211