Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2002/QĐ-BXD về Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 15/2002/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 11/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2002/QĐ-BXD

Hà nội , ngày 10 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP “ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH TRONG XÂY DỰNG ”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng .

- Căn cứ Quyết định số 40/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do cơ quan thuộc Chính phủ quản lý.

- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt nam tại công văn số 478/THVN ngày 22/5/2002 và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng số 519/VKTXD ngày 31/5/2002 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập “ Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng ”.

Điều 2: Tập “ Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng ” làm căn cứ để lập đơn giá xây dựng, lập dự toán xây lắp công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng truyền dẫn phát sóng truyền hình.

Điều 3: Tập “ Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng ” này áp dụng thống nhất trong cả nước trong thời hạn ba năm và có hiệu lực áp dụng sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt nam chịu trách nhiệm theo dõi, tổng kết tình hình thực hiện tập định mức dự toán này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ.
- Ban Kinh tế Trung ương.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Viện Kiểm sát ND tối cao.
- Toà án ND tối cao.
- Các Sở Xây dựngvà các Đài truyền hình các
 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Như điều 4.
- Công báo.
- Lưu VP Bộ XD -Viện KTế XD.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2002/QĐ-BXD về Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91