Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2013 về đặt tên công viên trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1450/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 01/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1450/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÔNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa, Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên công trình công cộng tại những khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt như sau:

1. Công viên Trần Quốc Toản, phường 10, thành phố Đà Lạt

- Vị trí: thuộc phường 9 và phường 10, thành phố Đà Lạt (trước đây là khu A, B, C dự án Công viên Bà Huyện Thanh Quan).

- Diện tích khoảng 95.144 m2.

- Giới cận:

+ Khu A, B: Đông giáp Sân vận động Trung tâm thể thao Cao đẳng Sư phạm - Đà Lạt; Tây giáp đường Trần Quốc Toản; Nam giáp Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và chùa Quan Thế Âm; Bắc giáp đường Sương Nguyệt Ánh, thuộc phường 9 và phường 10.

+ Khu C: Đông giáp khu dân cư Cư xá Bưu điện (hẻm đường Yersin); Tây giáp đường Trần Quốc Toản; Nam giáp dự án Nhà Văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng; Bắc giáp chùa Quan Thế Âm, thuộc phường 10.

2. Công viên Xuân Hương, phường 3, thành phố Đà Lạt

- Vị trí: số 2, số 4 đường Trần Quốc Toản, phường 3, thành phố Đà Lạt.

- Diện tích khoảng 17.540 m2.

- Giới cận: Đông giáp vòng xoay Thủy Tạ; Tây giáp đường hẻm 31 Hồ Tùng Mậu; Nam giáp đường Hồ Tùng Mậu (Khách sạn Palace); Bắc giáp đường Trần Quốc Toản.

3. Công viên Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt

- Vị trí: Nằm bên đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt.

- Diện tích khoảng 19.500 m2.

- Giới cận: Đông giáp đường Hồ Tùng Mậu - Trần Hưng Đạo (vòng xoay Kim Cúc); Tây giáp đường Chu Văn An; Nam giáp đường Trần Hưng Đạo; Bắc giáp khu dân cư đường Chu Văn An - Hồ Tùng Mậu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Sở VHTT&DL;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2013 về đặt tên công viên trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127