Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 144/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 21/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÊ PHÂN CẤP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HUYỆN PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/2000.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, đã công bố chính thức và thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp, quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số 1085/QHKT-TH ngày 05 tháng 4 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 và phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 mà trước đây Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Kiến trúc sư trưởng thành phố phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện căn cứ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/2003/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố, các quy định của Nghị định Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng và các quy định liên quan khác của Bộ Xây dựng về lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng để thực hiện.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc quận huyện để thực hiện đúng chức năng quản lý (bên A) đối với toàn bộ vốn nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 thuộc kế hoạch đã giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các nội dung trong Quyết định số 1720/QĐ-UB-NC ngày 03 tháng 6 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố và các Quyết định, các Văn bản quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 5  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Các Ban Đảng Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN-K)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/2004/QĐ-UB ngày 21/05/2004 về phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.159

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149