Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2006/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc tỉ lệ 1:500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 14/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ GA HÀ NỘI- TÔN ĐỨC THẮNG - HÀO NAM - NÚI TRÚC, TỈ LỆ 1:500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân;
- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2000 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Ba Đình, tỉ lệ 1/2000;
- Căn cứ Quyết định số 32/2000/QĐ-UB ngày 3 tháng 4 năm 2000 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa tỉ lệ 1/2000;
- Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại công văn số 49/QHKT-P2 ngày 16 tháng 1 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc tỉ lệ 1:500 (có bản vẽ kèm theo) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 4 năm 2005 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố chấp thuận ngày 16 tháng 1 năm 2006 với nội dung chính như sau:

1- Địa điểm: Tuyến có điểm đầu nối với đường Kim Mã (tại quận Ba Đình), điểm cuối giao với đường Trần Quý Cáp - Thiên Hùng dự kiến mở rộng (tại quận Đống Đa). Tuyến đi qua các phường: Giảng Võ, Kim Mã (quận Ba Đình) và Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Văn Chương, Khâm Thiên (quận Đống Đa). Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 2,1 km.

2- Cấp hạng đường: Đường phân khu vực.

3- Tuyến và qui mô:

Quy mô và mặt cắt ngang toàn tuyến được xác định cơ bản phù hợp Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và Quy hoạch chi tiết các quận Ba Đình, Đống Đa tỷ lệ 1/2000.

Bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình toàn tuyến rộng 25 m.

Bố trí các thành phần mặt cắt ngang đường tương ứng với 2 trường hợp:

+ Đường sắt đô thị đi ngầm theo đường hoặc không có đường sắt đô thị.

+ Đường sắt đô thị đi trên cầu cạn dọc tuyến.

Riêng đoạn từ phía đông phố Tôn Đức Thắng đến Ga Hà Nội, điều chỉnh quy mô và hướng tuyến đường so với Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa đã được phê duyệt tại Quyết định số 32/2000/QĐ-UB ngày 03/4/2000 để dự trữ hành lang xây dựng tuyến đường sắt đô thị vào Ga Hà Nội.

4- Chỉ giới đường đỏ :

- Tim tuyến đường được xác định bằng toạ độ có kết hợp với các thông số kỹ thuật, kích thước khống chế được ghi trực tiếp trên bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ của tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường điển hình cho từng đoạn, thông số kỹ thuật và kích thước khống chế ghi trực tiếp trên bản vẽ.

Tại một vài vì trí (thể hiện trên bản đồ) có điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ đã cấp cho các cơ quan, đơn vị ở 2 bên tuyến đường để đảm bảo các yêu cầu quy hoạch và chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường.

- Dự báo một số đường ngang giao cắt với đường này.

5- Các nút giao thông:

Các điểm giao với các đường giao thông khác dọc tuyến tổ chức giao bằng.

Tại các điểm giao với đường Cát Linh - La Thành và Trần Quý Cáp - Thiên Hùng theo quy hoạch có dự phòng phạm vi mở rộng góc quay nếu dự án tuyến đường sắt đô thị được thực hiện.

Điều 2.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội căn cứ hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt theo Quyết định này, phê duyệt thiết kế cắm mốc tuyến đường, tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao cho Uỷ ban nhân dân các Quận, Phường sở tại và tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện

- Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Chủ tịch UBND quận Đống Đa và Chủ tịch UBND các phường: Giảng Võ, Kim Mã, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Văn Chương, Khâm Thiên chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Điều 3.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính, Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa; Chủ tịch UBND các phường: Giảng Võ, Kim Mã, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Văn Chương, Khâm Thiên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2006/QĐ-UB ngày 20/02/2006 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc tỉ lệ 1:500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250