Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 139/QĐ-UB năm 1985 về hệ số trượt giá vật liệu trong xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 139/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 11/07/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ TRƯỢT GIÁ VẬT LIỆU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983;
- Căn cứ tinh thần Nghị quyết 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 166/HĐBT ngày 15-12-1985 của Hội đồng Bộ trưởng;
- Quán triệt tinh thần Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh được sự thỏa thuận của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành hệ số trượt giá vật liệu trong xây dựng cơ bản thành phố bình quân là 3 (ba), hệ số này được nhân với chi phí vật liệu tính theo đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất thành phố Hồ Chí Minh số 304/QĐ-UB ngày 29-11-1983.

Đây là căn cứ để lập chỉ tiêu kế hoạch, tính vốn lưu động, vốn vay thanh quyết toán công trình, làm cơ sở để khoán gọn và đấu thầu nhằm thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, chống bao cấp.

Điều 2: Giao Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố phối hợp hớp Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Vật giá thành phố, Sở Tài chánh và Ngân hàng đầu tư xây dựng ra văn bản hướng dẫn thi hành thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01-8-1985.

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Ủy ban kế hoạch, Ủy ban vật giá thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Ngân hàng đầu tư xây dựng và tất cả các ngành các cấp thuộc thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139/QĐ-UB năm 1985 về hệ số trượt giá vật liệu trong xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.284
DMCA.com Protection Status

IP: 54.224.150.24