Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 137/2002/QĐ-TTg thành lập khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 137/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 137/2002/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ CỦA KHẨU CHA LO, TỈNH QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Tờ trình số 794/UB ngày 15 tháng 7 năm 2002; đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6448 BKH/QLKT ngày 10 tháng 10 năm 2002), ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo gồm các xã: Dân Hoá, Hoá Thanh, Hoá Tiến, Hoá Phúc và Hồng Hoá thuộc huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Khu kinh tế của khẩu Cha Lo được áp dụng Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

- Lập quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu trong phạm vi quy định tại Điều 1.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện tốt các dự án có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình để sử dụng có hiệu quả;

- Hàng năm lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá việc áp dụng các chính sách nêu trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No.137/2002/QD-TTg

Hanoi, October 15, 2002

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF CHA LO BORDER-GATE ECONOMIC ZONE, QUANG BINH PROVINCE AND POLICIES APPLICABLE THERETO

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
At the proposal of the president of Quang Binh People's Committee (Dispatch No. 794/UB dated July 15, 2002), the proposal of the Minister of Planning and Investment (Official Letter No. 6448 BKH/QLKT dated October 10, 2002 and opinions of relevant ministries and branches,

DECIDES:

Article 1. To establish Cho Lo Border-gate Economic Zone, including the following communes: Dan Hoa, Hoa Thanh, Hoa Tien, Hoa Phuc and Hong Hoa of Minh Hoa District, Quang Binh province.

Article 2. Cho Lo Border-gate Economic Zone shall be governed by Decision No.53/2002/QD-TTg dated April 19, 2001 of the Prime Minister on policies towards border-gate economic zones.

Article 3. In the course of implementation, the People's Committee of Quang Binh province shall have to:

- Elaborate the planning, organize the implementation of construction planning of the Border-gate Economic Zone as prescribed in Article 1;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 137/2002/QĐ-TTg thành lập khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250