Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1369/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1369/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU BỜ Y - HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 1374/BXD-KTQH ngày 07 tháng 8 năm 2001) và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (tờ trình số 17/TT-UB ngày 11 tháng 6 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau :

1. Mục tiêu :

Phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu quốc tế và đô thị biên giới Bờ Y, hình thành đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum và cả nước; bảo đảm an ninh, quốc phòng; làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch

2. Phạm vi ranh giới quy hoạch chung :

Phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi có diện tích đất 68.570 ha, bao gồm 5 xã Sa Loong, Bờ Y, Đắk Sú, Đắk Dục, Đắk Nông và thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, có địa giới :

- Phía Bắc giáp huyện Đắk Glei.

- Phía Nam giáp huyện Sa Thầy.

- Phía Đông giáp huyện Đắk Tô và xã Đắk Ang (huyện Ngọc Hồi).

- Phía Tây giáp Lào và Campuchia (có chung đường biên giới với Lào 30 km, với Campuchia 25 km).

3. Tính chất :

­- Là khu kinh tế cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia và các nước trong khu vực.

- Là trung tâm giao lưu phát triển kinh tế - thương mại - du lịch - dịch vụ và công nghiệp, chuyển tải hàng hoá giữa các nước trong khu vực.

- Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

4. Quy mô dân số và phân bố dân cư :

a) Quy mô dân số :

- Năm 2005 khoảng 26.900 người, trong đó dân số đô thị 8.700 người.

- Năm 2020 khoảng 45.000 người, trong đó dân số đô thị 20.000 người.

b) Phân bố dân cư :

- Thị trấn Plei Kần :

+ Năm 2005 khoảng 5.500 người; trong đó dân số thuộc khu xây dựng tập trung khoảng 4.400 người.

+ Năm 2020 khoảng 12.000 người; trong đó dân số thuộc khu xây dựng tập trung khoảng 9.600 người.

- Thị trấn Bờ Y :

+ Năm 2005 khoảng 5.400 người; trong đó dân số thuộc khu xây dựng tập trung khoảng 4.300 người.

+ Năm 2020 khoảng 13.000 người; trong đó dân số thuộc khu xây dựng tập trung khoảng 10.400 người.

5. Quy mô đất đai :

- Năm 2005 : Đất xây dựng đô thị khoảng 232,5 ha.

- Năm 2020 : Đất xây dựng đô thị khoảng 450,2 ha.

6. Định hướng phát triển không gian :

- Hướng Bắc Nam :

Chủ yếu bám theo trục quốc lộ 14. Các công trình trụ sở ủy ban nhân dân xã Đắk Sú, Đắk Dục, trường học, nhà trẻ được tập trung thành từng cụm để thuận lợi cho các nhu cầu phục vụ. Xã Sa Loong phát triển theo trục quốc lộ 14C.

- Hướng Đông Tây :

+ Thị trấn Plei Kần giữ nguyên như quy hoạch chung Thị trấn đã được phê duyệt. Tuyến tránh quốc lộ 14 đi phía Đông thị trấn.

+ Hướng phát triển của thị trấn về phía Bắc, quốc lộ 40 ra cửa khẩu.

- Các hướng khác :

+ Tại ngã ba thị trấn Plei Kần - cửa khẩu 18 (với Campuchia) - cửa khẩu Bờ Y (đối diện với cửa khẩu Giang Giơn của Lào tại khu vực mốc U6) phát triển khu trung tâm thương mại - du lịch - dịch vụ, chợ đường biên và một số cơ quan quản lý tập trung thành điểm đô thị.

+ Hướng đi Lào : Gần sát biên giới là cửa khẩu quốc tế, bố trí trạm kiểm soát liên hợp và hệ thống kho bãi hàng hoá cũng như các cơ quan gắn kết với khu trung tâm thương mại, tạo không gian đô thị phát triển dọc theo tuyến quốc lộ 40 về phía trung tâm Plei Kần.

+ Hướng đi Campuchia : Gần sát biên giới là cửa khẩu quốc tế, bố trí kho bãi hàng hoá.

7. Phân khu chức năng :

a) Công nghiệp - kho tàng :

Diện tích khoảng 23,4 ha bao gồm công nghiệp chế biến, lắp ráp, kho bãi. Vị trí tại khu vực I, khu vực II thuộc trung tâm cửa khẩu Bờ Y.

b) Các khu ở :

Trên cơ sở dân cư đã sinh sống, cải tạo và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, bố trí theo hình thức nhà sinh thái kinh tế vườn, bảo đảm dân số như sau :

- Thị trấn Plei Kần khoảng 12.000 người.

- Thị trấn Bờ Y khoảng 13.000 người.

- Xã Đắk Sú khoảng 3.900 người.

- Xã Đắk Dục khoảng 5.000 người.

- Xã Đắk Nông khoảng 2.900 người.

- Xã Sa Loong khoảng 8.300 người.

c) Các khu trung tâm :

- Thị trấn Plei Kần là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Ngọc Hồi, giữ nguyên vị trí như hiện nay.

- Trung tâm khu kinh tế cửa khẩu : Có diện tích khoảng 400 ha được phân thành 3 khu vực :

+ Khu vực I : Diện tích khoảng 100 ha nằm cách biên giới Việt - Lào khoảng 1 km, được phân thành những khu chức năng sau : Khu cơ quan quản lý Nhà nước; khu kho tàng bến bãi; các khu dân cư; các công trình thương mại, dịch vụ công cộng; các khu công viên cây xanh và du lịch; các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; đất dự trữ và các khu khác.

+ Khu vực II : Diện tích khoảng 40 ha nằm trên quốc lộ 40, cách đường biên giới Việt - Lào khoảng 2,5 km được xây dựng thành khu công nghiệp gia công chế biến hàng nông - lâm sản xuất khẩu, gia công lắp ráp, đóng gói hàng điện tử, xuất khẩu.

+ Khu vực III : Diện tích khoảng 260 ha, được phân thành các khu chức năng như sau : Các cơ quan quản lý và văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước; khu ở; các công trình thương mại dịch vụ như trung tâm thương mại, khách sạn nhà hàng, bưu điện; ngân hàng; các công trình phúc lợi công cộng như phát thanh truyền hình, bệnh viện, trạm xá, trường học; trung tâm công viên cây xanh, thể dục thể thao và các công trình phục vụ du lịch; các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Trung tâm các xã : Giữ nguyên vị trí hiện nay, riêng trung tâm xã Bờ Y di chuyển về phía Plei Kần.

8. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật :

a) Về giao thông :

- Đường Hồ Chí Minh xây dựng trên cơ sở mở rộng quốc lộ 14. Lộ giới đoạn đường thị trấn Plei Kần đi thành phố Hồ Chí Minh rộng 100 m, qua đô thị rộng 50 m.

- Quốc lộ 40 : Đoạn chạy ngoài đô thị có lộ giới 55 mét, đoạn chạy trong đô thị có lộ giới 27 mét.

- Tỉnh lộ 661 : Đoạn chạy ngoài đô thị có lộ giới 27 mét, đoạn chạy trong đô thị có lộ giới 28 mét.

- Giao thông đô thị : Đất dành cho giao thông đô thị đạt từ 20 đến 25%.

b) Về chuẩn bị kỹ thuật, đất xây dựng :

Cao độ thiết kế nền, thoát nước mưa cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cho phép.

c) Về cấp nước :

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt cho dân cư đô thị đến năm 2005 là 80 lít/ngày/đêm với 70% số dân được cấp nước, đến năm 2020 là 100 lít/ngày/đêm cho 85% dân; cấp nước cho dân cư nông thôn là 60 lít/ngày/đêm.

- Nguồn nước : Sử dụng nguồn nước suối Đắk Trấp và hồ Đắk Hơ Niêng.

d) Về thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường :

- Xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh tại các khu vực mới xây dựng.

- Cải tạo và xây dựng các nghĩa trang tập trung, kết hợp với việc chỉnh trang các nghĩa trang nhỏ.

đ) Về cấp điện :

- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các trạm biến áp có công suất phù hợp, bảo đảm cung cấp điện sản xuất, sinh hoạt và dịch vụ cho từng khu vực.

- Cải tạo và xây dựng các đường dây 220 KV, 110 KV và 22 KV, bảo đảm hiện đại, mỹ quan và sử dụng an toàn.

9. Quy hoạch xây dựng đợt đầu :

Đến năm 2005 tập trung thực hiện một số công tác trọng điểm về quản lý và phát triển đô thị với quy mô khoảng 400 ha, theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum :

1. Tổ chức công bố Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; lập hồ sơ cắm mốc đường đỏ; lập, xét duyệt các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư theo quy định hiện hành; ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung nêu trên.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách, giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi theo Quy hoạch chung được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Tỉnh ủy, tỉnh Kon Tum,
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ngọc Hồi,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : CN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 1369/QD-TTg

Hanoi, October 18, 2001

 

DECISION

RATIFYING THE GENERAL PLANNING FOR BUILDING THE BORDER-GATE ECONOMIC ZONE OF BO Y, NGOC HOI DISTRICT, KON TUM PROVINCE UP TO 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on urban planning management, issued together with Decree No. 91/CP of August 17, 1994 of the Government;
At the proposals of the Minister of Construction (Official Dispatch No. 1374/BXD-KTQH of August 7, 2001) and the president of the People’s Committee of Kon Tum province (Report No. 17/TT-UB of June 11, 2001),

DECIDES:

Article 1.- To ratify the general planning for building the border-gate economic zone of Bo Y - Ngoc Hoi in Kon Tum province up to 2020, with the following main contents:

1. Objective:

To develop the economy of the international border gate and border town of Bo Y and transform this area into an important economic transaction hub in the region, contributing to promoting socio-economic development in Kon Tum province and in the whole country; to ensure security and national defense as basis for the management of construction under the planning.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The scope of study to elaborate the planning for the border-gate economic zone of Bo Y- Ngoc Hoi covers 68,570 hectares of land, encompassing Sa Loong, Bo Y, Dak Su, Dak Duc, Dak Nong communes and Plei Kan township of Ngoc Hoi district, Kon Tum province. It is bordered :

- In the North by Dak Glei district.

- In the South by Sa Thay district.

- In the East by Dak To district and Dak Ang commune (Ngoc Hoi district).

- In the West by Laos and Cambodia (sharing a common border of 30km with Laos and 25 km with Cambodia).

3. Character of the area:

- It is the economic zone of the international border gate between Vietnam, Laos and Cambodia and the other countries in the region.

- It is a transaction center for the development of economy, trade, tourism, services and industries and a center for the transportation of goods among countries in the region.

- It has an important position in security and national defense.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Population size:

- Around 26,900 by 2005, of which 8,700 are urban population.

- Around 45,000 by 2020, of which 20,000 are urban population.

b/ Population distribution:

- Plei Kan township:

+ Around 5,500 by 2005, of which around 4,400 will live in the concentrated construction area;

+ Around 12,000 by 2020, of which 9,600 will live in the concentrated construction area.

- Bo Y township:

+ Around 5,400 by 2005, of which around 4,300 will live in the concentrated construction area.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Land size:

- In 2005: The land fund for urban construction is around 232.5 hectares.

- In 2020: The land fund for urban construction is around 450.2 hectares.

6. Orientation for space development:

- North-South direction:

Development shall chiefly follow National Highway 14. Constructions such as the Offices of the People’s Committees of Dak Su and Dak Duc communes, schools and child daily-care centers shall form into groups to facilitate service activities. Sa Loong commune shall develop along National Highway 14C,

- East-West direction:

+ Plei Kan township shall retain its original planning as the general planning already ratified. The diversion route of National Highway 14 shall be directed to the East of the township.

+ In the North the township shall develop along National Highway 40 toward the border gate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ At the convergence of Plei Kan township, border-gate 18 (with Cambodia) and Bo Y border-gate (opposite Giang Gion border-gate of Laos in the area of border post U6) there shall be built a commercial-tourist-service center, a border market and a number of managing agencies in order to form an urban center.

+ In the direction to Laos: Near the border shall be the international border gate with a joint border control post and a system of warehouses and various agencies associated with the trade center area in order to create an urban development space along National Highway 40 toward the Plei Kan center.

+ In the direction to Cambodia: Near the border shall be the international border gate with a goods yard

7. Specialized areas:

a/ Industry- warehouses:

An area of about 23.4 ha shall cover processing industry, assembly workshops and storehouses. The land in Area I and Area II comes under the jurisdiction of Bo Y border-gate.

b/ Living quarters:

On the basis of the existing population, to transform and invest in building the technical infrastructures of the population areas, arranged according to the model of ecological houses of the gardening economy, with the following projected size of population:

- Plei Kan township: around 12,000 inhabitants

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Dak Su commune: around 3,900 inhabitants

- Dak Duc commune: around 5,000 inhabitants.

- Dak Nong commune: around 2,900 inhabitants.

- Sa Loong commune: around 8,300 inhabitants.

c/ Central areas:

- Plei Kan township as the administrative and political center of Ngoc Hoi district, shall retain its present position.

- The center of the border-gate economic zone shall have an area of about 400 ha, divided into three areas:

Area I: covering about 100 ha lying about 1 km from the Vietnam-Laos border, shall be divided into the following specialized areas: the State managing agency area; the storage and yard area; the population quarters; trade and public service area; park and tourist area; main technical infrastructures; reserve land and other areas;

+ Area II: About 40 ha in the area along National Highway 40, around 2.5 km from the Vietnam-Laos border, shall be built into an area of processing industry for forest and agricultural products for export as well as for assembly, and packaging of electronic goods for export.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Commune centers shall retain their present positions. In particular, the center of Bo Y commune shall be transferred to Plei Kan.

8. Orientation for technical infrastructures development:

a/ On communication:

- The Ho Chi Minh route shall be built on the basis of the expansion of National Highway 14. The section of the route from Plei Kan township to Ho Chi Minh City shall be 100 m wide, 50m wide when crossing the town.

- National Highway 40: The suburban section shall be 55 m wide, inner city section shall be 27m wide.

Provincial route 661: The suburban section shall be 27 m wide, inner city section 28 m wide.

- Urban communication: Land for urban communication to occupy from 20% to 25 %.

b/ On preparation of technical conditions and land for construction:

The designed level of foundation and rain water drainage system must ensure the prescribed technical norms.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Norm of water supply to the urban population by 2005 is 80 liters /day per capita for 70% of the population, 100 liters/day per capita by 2020 for 85% of the population, 60 liters/day per capita for the rural population.

- Source of water: from Kak Trap stream and Dak Ho Nieng lake.

d/ On drainage of waste water and environmental sanitation:

- To build a complete water drainage system at the newly constructed areas.

- To transform and build cemeteries, combined with the rearrangement of the small cemeteries.

d/ On power supply:

-To transform, upgrade and build new transformer stations with appropriate capacities, to ensure power supply for production, life and service in each area.

- To transform and build 220 kV, 110 kV and 22 kV lines, to ensure modernity, beauty and safe use.

9. Plan for first phase of construction

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- The People’s Committee of Kon Tum province is assigned with the task of:

1. Publicizing the general planning for building the border-gate economic zone of Bo Y - Ngoc Hoi for organizations and individuals to know and carry out; compiling the dossier for the planting of marker posts along the red line; elaborating and ratifying the detailed planning and the projects of investment according to current regulations; issuing the Regulation on construction management according to the general planning mentioned above.

2. Coordinating with the related ministries and branches in studying policies and solutions to mobilize the sources of investment for development of the border-gate economic zone of Bo Y- according to the ratified general planning.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

The president of the People’s Committee of Kon Tum province, the Minister of Construction, and the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, and the relevant organizations shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1369/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.141

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!