Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1323/2007/QĐ-SXD-VP Quy định về quy trình tiếp nhận thụ lý hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp do Giám đốc Sở Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1323/2007/QĐ-SXD-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Minh Dũng
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

 

Số :  1323/QĐ-SXD-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THỤ LÝ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 77/QĐ-UB ngày 28/02/1989 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hợp nhất Ủy ban xây dựng cơ bản và Sở Xây dựng thành một tổ chức mới lấy tên là Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ quyết định số 122/QĐ-UB ngày 18/7/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính – Nhà đất sang Sở Xây dựng;
Căn cứ quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng;
Căn cứ quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng Thẩm định thiết kế cơ sở - Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình tiếp nhận thụ lý hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thẩm định.

Điều 2. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Thẩm định thiết kế cơ sở, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- UBNDTP (thay báo cáo);
- BGĐ Sở;
- UBND các quận, huyện;
- VPS:PCVP/TH-PC;
- VPS: Tổ TNHS; Tổ CNTT;
- Lưu VT, PC.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1323/2007/QĐ-SXD-VP Quy định về quy trình tiếp nhận thụ lý hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp do Giám đốc Sở Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122