Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1265/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1265/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỈNH 907, TỈNH VĨNH LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (văn bản số 24/TT-UB ngày 19 tháng 7 năm 2002, số 28/TTr-UB ngày 06 tháng 8 năm 2002 và số 36/TT-UBT ngày 09 tháng 10 năm 2002), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7480 BKH/VPTĐ ngày 25 tháng 11 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đầu tư dự án xây dựng đường tỉnh 907, tỉnh Vĩnh Long với nội dung chủ yếu như sau :

1. Phạm vi dự án : Qua 3 thị trấn và trung tâm 17 xã thuộc địa phận các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Tổng chiều dài tuyến dự án dài 88 km.

Điểm đầu : xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn.

Điểm cuối : xã Mỹ An, huyện Măng Thít.

- Hướng tuyến :

Về cơ bản, tuyến dự án triển khai trên cơ sở tuyến tỉnh lộ 907 hiện tại.

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô đầu tư xây dựng :

a) Về đường :

- Đường cấp V đồng bằng, tiêu chuẩn TCVN 4054-98. Đối với các đoạn tuyến dự án qua khu đô thị, khu dân cư được xác định phù hợp yêu cầu quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Về cầu cống : Bê tông cốt thép vĩnh cửu.

- Tải trọng thiết kế : H30-XB80.

- Khổ cầu : Rộng bằng khổ nền đường.

3. Vốn đầu tư và nguồn vốn :

- Tổng mức đầu tư : 499,834 tỷ đồng.

Bao gồm :

+ Xây lắp : 406,365 tỷ đồng.

+ Đền bù, giải phóng mặt bằng : 17,537 tỷ đồng.

+ Chi phí khác : 30,439 tỷ đồng.

+ Dự phòng : 45,439 tỷ đồng.

- Nguồn vốn :

Gồm vốn ngân sách của tỉnh Vĩnh Long, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn khác. Mức hỗ trợ cụ thể hàng năm của ngân sách trung ương căn cứ vào khả năng cân đối thực tế của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tổng số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư.

4. Tổ chức thực hiện :

- Chủ đầu tư : ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện chủ đầu tư : do ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định.

- Tổ chức đấu thầu theo quy định của quy chế hiện hành.

- Tiến độ thực hiện : Năm 2003 - 2008.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm:

- Căn cứ quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, ý kiến của các Bộ : Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường về thiết kế xây dựng các hạng mục công trình liên quan, xem xét, quyết định và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết nguồn vốn thực hiện dự án và xây dựng cơ chế huy động nguồn vốn đầu tư theo quy định.

- Có báo cáo kế hoạch cân đối vốn hàng năm cho dự án.

- Xử lý các vấn đề có liên quan đến quy hoạch chi tiết trong phạm vi khu vực dự án.

- Xét duyệt và chỉ đạo thực hiện phương án giải phóng mặt bằng và di dân, tái định cư đáp ứng tiến độ dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ giám định đầu tư theo quy định đối với dự án.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,
Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tư pháp,
Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Kho bạc Nhà nước,
- HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : KTTH, NN,
ĐP1, ĐP2, NC, TH, TTTT&BC,
- Lưu : CN (5b), Văn thư.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1265/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 về việc đầu tư dự án xây dựng đường tỉnh 907, tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.157

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!