Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn”

Số hiệu: 1250/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1250/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG “ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BẮC KẠN THUỘC TỈNH BẮC KẠN”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số: 24-NQ/TU ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015;

Xét Tờ trình số: 39/TTr-UBND ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn” gồm các ông, bà sau:

1. Ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Lý Thái Hải, Chức vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Bà Hà Thị Hương, Bí thư Thị ủy, Phó Trưởng ban;

4. Ông Văn Phúc Thụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên;

5. Ông Lèng Văn Chiến, Chủ tịch UBND thị xã, Thành viên;

6. Ông Phạm Văn Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên;

7. Bà Hoàng Thu Trang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

8. Ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

10. Ông Ma Trương Thiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

11. Ông Đồng Văn Lưu, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Thành viên;

12. Ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương, Thành viên;

13. Ông Ma Đình Việt, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Thành viên;

14. Bà Hoàng Thị Hỵ, Giám đốc Sở Thông tin, Truyền thông, Thành viên;

15. Bà Hoàng Thị Duyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn” có nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, thống nhất các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn vào năm 2015.

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn trực thuộc tỉnh Bắc Kạn”.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn” làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127