Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1239/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật chung Làng văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1239/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1239/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1239/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHUNG LÀNG VĂN HOÁ - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (Công văn số 82/TTr-LVH ngày 7/8/2001), của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4365 BKH/VPTĐ ngày 29/6/2001),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Địa điểm: Trong phạm vi đất sử dụng của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô - Ngải Sơn, tỉnh Hà Tây, được quy định tại Quyết định số 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất để xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Hà Tây, Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất để xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Hà Tây và Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi đất quốc phòng tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây để mở rộng lối cửa vào Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3. Chủ Đầu tư: Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

4. Mục tiêu của Dự án: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung cho Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, tạo tiền đề thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các khu chức năng, tiến tới xây dựng hoàn chỉnh Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

5. Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích đất sử dụng là 874,26 ha, trong đó, diện tích đất là 535,2 ha, diện tích đất có mặt nước là 339,05 ha.

Tổng diện tích để xây dựng các khu chức năng là 773,97 ha (chiếm 88,53% tổng diện tích đất của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam) được phân bố như sau:

a. Diện tích Làng các dân tộc Việt Nam: 198,6 ha

b. Diện tích Khu Trung tâm văn hoá thế giới: 37,7 ha

c. Diện tích Trung tâm hoạt động Văn hóa thể thao - Vui chơi giải trí: 125,2 ha

d. Diện tích Khu Dịch vụ - Khách sạn: 43,38 ha

đ. Diện tích Khu Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước: 103,79 ha

e. Diện tích Khu Công viên mặt nước và cảnh quan: 365,56 ha

6. Các hạng mục đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước:

a. Xây dựng hệ thống đường trục tại khu vực cổng chính, khu vực bến thuyền và hệ thống được trục nối liền các khu chức năng (bao gồm cả cầu, cống qua suối, kênh, mương).

b. Xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực cổng chính, khu vực bến thuyền và dọc tuyến đường trục chính.

c. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và trạm xử lý nước thải sinh hoạt bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước trước khi xả ra hệ thống kênh mương bên ngoài hàng rào Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

d. Xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn, vận chuyển rác thải và các điểm vệ sinh công cộng.

đ. Xây dựng hệ thống cấp điện, bao gồm cả trạm biến áp và hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường trục chính.

e. Xây dựng hệ thống cấp nước, bao gồm cả trạm bơm, bể chứa, hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt, tưới cây, tưới rửa đường, rửa xe, đài phun nước và cứu hoả.

g. Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc để bảo đảm phục vụ tốt các loại hình dịch vụ bưu điện, bưu chính viễn thông nội bộ Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và liên lạc với bên ngoài.

h. San nền khu vực lối vào và bãi đỗ xe, khu cổng chính, trục biểu tượng và khu thể thao phục vụ trực tiếp cho giai đoạn đầu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung.

i. Trồng cây xanh ở các dải phân cách của các tuyến đường trục chính và các bãi đỗ xe.

k. Rà phá bom, mìn, vật nổ, phục vụ cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung.

7. Các hạng mục đầu tư chủ yếu không bằng nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước: Xây dựng hệ thống đường monorail.

8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

a. Tổng mức đầu tư ước tính 405.647.915.000 đồng (không bao gồm vốn đầu tư hệ thống đường monorail), trong đó:

- Vốn đầu tư cho các hạng mục công trình bên trong hàng rào Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam là: 371.873.048.000 đồng.

Bao gồm:

+ Xây lắp và thiết bị: 325.827.303.000 đồng.

+ Chi phí kiến thiết cơ bản khác: 12.239.104.000 đồng.

+ Dự phòng phí: 33.806.641.000 đồng.

- Vốn đầu tư cho các hạng mục công trình bên ngoài hàng rào Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam là: 29.650.748.000 đồng.

Bao gồm:

+ Xây lắp và thiết bị: 24.504.750.000 đồng.

+ Chi phí khác: 2.450.475.000 đồng.

+ Dự phòng: 2.695.523.000 đồng.

- Vốn đầu tư cho việc rà phá bom, mìn, vật nổ trước khi xây dựng các hạng mục công trình của hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung: 4.124.120.000 đồng.

b. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước bố trí theo kế hoạch hàng năm. Riếng đối với các hạng mục công trình ngoài hàng rào Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, vốn huy động từ nguồn vốn đầu tư phát triển của các ngành chức năng.

9. Phân kỳ đầu tư:

Thời gian thực hiện là 05 năm (2001-2005), theo 02 giai đoạn:

a. Giai đoạn I từ năm 2001 đến năm 2003: Đầu tư các công trình: San nền, giao thông, thoát nước và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, trồng cây xanh.

b. Giai đoạn II từ năm 2004 đến năm 2005: Đầu tư các công trình: Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thu gom và xử lý rác thải.

10. Hình thức thực hiện Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

11. Phương thức thực hiện Dự án: Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ đạo thực hiện theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Quy chế đấu thầu hiện hành.

Điều 2. Phân công thực hiện:

1. Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện dự án theo nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này, phù hợp với tiến độ, khả năng huy động vốn, bảo đảm thực hiện dự án một cách đồng bộ và hiệu quả. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án theo các quy định hiện hành và quy hoạch được duyệt.

Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu có những vấn đề phát sinh cần trao đổi với các Bộ, ngành chức năng có liên quan để thống nhất phương thức, biện pháp xử lý, bảo đảm chặt chẽ và có hiệu quả tiến độ thi công dự án theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

2. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình tổ chức thực hiện Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Bưu chính viễn thông, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, để có kế hoạch đầu tư thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách, phù hợp với Quy hoạch chi tiết được duyệt và các hạng mục đầu tư đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này, bảo đảm cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, nhằm sớm đưa Dự án vào khai thác, an toàn và có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Tổng cục Địa chính, Tổng công ty Bưu chính viễn thông, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1239/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật chung Làng văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101