Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116-HĐBT năm 1990 về việc quản lý công tác phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 116-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đồng Sĩ Nguyên
Ngày ban hành: 09/04/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÂN BỔ LAO ĐỘNG DÂN CƯ VÀ XÂY DỰNG VÙNG KINH TẾ MỚI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

1- Phối hợp các ngành, các địa phương xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phân bổ lao động, dân cư và các vùng kinh tế mới.

- Hướng dẫn các ngành, các địa phương xây dựng dự án về phân bổ lao động, dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới theo đường lối đổi mới, tổng hợp các dự án đó, trình Hội đồng Bộ trưởng.

- Hướng dẫn các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch phân bổ lao động dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới hàng năm và 5 năm, xem xét, tổng hợp cùng Uỷ ban kế hoạch Nhà nước trình Hội đồng Bộ trưởng.

2- Xây dựng các chính sách về phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới trình Hội đồng Bộ trưởng.

3- Cùng với Uỷ ban kế hoạch Nhà nước tổ chức xây dựng các dự án viện trợ và hợp tác quốc tế về phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới trình Hội đồng Bộ trưởng.

4- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả vốn ngân sách đầu tư cho các dự án xây dựng vùng dân cư - kinh tế mới.

- Quản lý về mặt kế hoạch và hướng dẫn sử dụng vốn phân bổ lao động dân cư và xây dựng kinh tế mới.

5- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các mô hình phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, Uỷ ban có liên quan để thống nhất các vấn đề chung phục vụ nhiệm vụ phân bổ lao động dân cư xây dựng kinh tế mới, kiện toàn tổ chức phụ trách điều động lao động và dân cư với số biên chế gọn nhẹ, có hiệu lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ở trung ương: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn Cục Điều động lao động.

- Ở địa phương: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương củng cố tổ chức phụ trách phân bổ lao động, dân cư - kinh tế mới ở tỉnh, huyện, quận bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này thay quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 100-HĐBT ngày 31 tháng 3 năm 1990 về quản lý công tác phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116-HĐBT năm 1990 về việc quản lý công tác phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185