Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 115/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 06/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 115/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG XUÂN LA CỔ NHUẾ, GA PHÚ DIỄN - XUÂN PHƯƠNG, TỶ LỆ 1:500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998;
Căn cứ Quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000 (phần quy hoạch sử dụng đất, giao thông) đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14/2/2000;
Căn cứ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây tỷ lệ 1/2000 (phần Quy hoạch sử dụng đất và giao thông) đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 13/2005/QĐ-UB ngày 1/2/2005;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Công văn số 804/QHKT-P1 ngày 6 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt "Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Xuân La - Cổ Nhuế - Ga Phú Diễn - Xuân Phương, tỷ lệ 1:500" do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định, chấp thuận ngày 6 tháng 6 năm 2006, với nội dung chủ yếu như sau:

1- Địa điểm:

Điểm đầu tuyến: điểm I* (giao với đường Vành đai 2).

Điểm cuối tuyến: điểm XIII* (giao với đường quy hoạch Vành đai 3 - Mỹ Đình - Xuân Phương - đường 70B). Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 7000m.

2- Hướng tuyến:

Tuyến đường Xuân La - Cổ Nhuế - Ga Phú Diễn - Xuân Phương dự kiến mở mới đi qua địa bàn các phường Xuân La - quận Tây Hồ; các xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn, xã Phú Diễn, xã Xuân Phương - huyện Từ Liêm. Đoạn từ sông Nhuệ đến cuối tuyến hướng tuyến đường đi gần song song với tuyến đường sắt Quốc gia hiện có. Điểm cuối của tuyến đường giao với đường quy hoạch Vành đai 3 - Mỹ Đình - Xuân Phương - đường 70B (đoạn còn lại tiếp theo tuyến đường nằm trong khu Đô thị mới Xuân Phương hướng tuyến đi gần song song với tuyến đường sắt hiện có và nối với đường 70).

3. Cấp hạng: đường khu vực

4. Mặt cắt ngang:

* Mặt cắt ngang điển hình rộng 40m với các thành phần chính gồm:

+ Hai lòng đường rộng 11,25m (2 x 11,25) = 22,50m

+ Dải phân cách trung tâm rộng 3m

+ Vỉa hè mỗi bên rộng 7,25m (2x7,25) = 14,50m

* Đoạn đi qua trước ga Phú Diễn (dài khoảng 1300m) mặt cắt ngang đường mở rộng 60m để tạo thêm một lòng đường nội bộ phục vụ cho các hoạt động ở khu vực ga.

5. Chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường quy hoạch: được xác định bởi các điểm I*, II*, III*, IV*, V*, VI*, VII, VIII, IX*, X*, XI, XII XIII* theo tọa độ và bán kính đường cong bằng ghi trên bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ: được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước và ghi chú trên bản vẽ.

- Một số đoạn, chỉ giới đường được mở rộng đảm bảo các yếu tố hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Dải đất mở rộng này có thể sử dụng tổ chức bãi đỗ xe, vườn hoa, cây xanh và các công trình hạ tầng phục vụ công cộng khác.

6. Các nút giao thông trên tuyến:

- Trên tuyến đường có 4 nút giao thông dự kiến tổ chức giao khác cốt: nút giao với đường Phạm Văn Đồng, nút giao với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến ga Phú Diễn, nút giao với đường 32, nút giao với đường quy hoạch Vành đai 3 - Mỹ Đình - Xuân Phương - đường 70B. Trong bản vẽ này thể hiện phạm vi ranh giới nghiên cứu mở nút giao thông. Chỉ giới của nút giao thông sẽ do dự án xây dựng từng nút xác định.

- Các nút giao thông khác trên tuyến tổ chức giao bằng.

Điều 2.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức cắm mốc tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, bàn giao hồ sơ cho UBND các phường Xuân La - quận Tây Hồ; xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn, xã Phú Diễn, xã Xuân Phương - huyện Từ Liêm để quản lý, tổ chức công bố rộng rãi công khai cho các tổ chức, cơ quan, nhân dân biết và thực hiện.

- Giao UBND quận Tây Hồ, UBND huyện Từ Liêm tổ chức quản lý mốc giới tuyến đường sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng hai bên đường theo đúng chỉ giới quy hoạch được duyệt, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công Chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính; Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND phường Xuân La - quận Tây Hồ, xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn, xã Phú Diễn, xã Xuân Phương - huyện Từ Liêm, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/2006/QĐ-UBND ngày 06/07/2006 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Xuân La Cổ Nhuế, ga Phú Diễn - Xuân Phương, tỷ lệ 1:500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.824

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!