Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/2004/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù - Vân Trì tỷ lệ 1/500, đoạn từ nút giao thông Cầu Chui đến tuyến đường quy hoạch dọc theo phía Bắc sông Ngũ Huyện Khê do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 113/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 23/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG CẦU CHUI - ĐÔNG TRÙ - VÂN TRÌ TỶ LỆ 1/500, ĐOẠN TỪ NÚT GIAO THÔNG CẦU CHUI ĐẾN TUYẾN ĐƯỜNG QUY HOẠCH DỌC THEO PHÍA BẮC SÔNG NGŨ HUYỆN KHÊ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ- TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ công văn số 1639/CP - CN ngày 19/12/2002 của Chính phủ về việc thông qua nội dung tổng thể của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường 5 kéo dài (Cầu Chui - Vân Trì) Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số: 74/1999/QĐ-UB ngày 01/9/1999 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000 (phần Sử dụng đất và Giao thông);
Căn cứ Quyết định số: 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh tỷ lệ 1/5000 (phần Sử dụng đất và Giao thông);
Căn cứ Quyết định số: 70/2003/QĐ - UB ngày 06/6/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù– Vân Trì (quốc lộ 5 kéo dài);
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch- Kiến trúc T.P Hà Nội tại công văn số 1312A/ QHKT-P2, ngày 01 tháng 7  năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù - Vân Trì, đoạn từ nút giao thông Cầu Chui đến tuyến đường quy hoạch dọc theo phía Tây Bắc sông Ngũ Huyện Khê do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500 "Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc", hoàn thành tháng 6/2004, được Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc T.P Hà Nội thẩm định, chấp thuận ngày 01 tháng 7 năm 2004, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Đoạn tuyến điều chỉnh chỉ giới đường đỏ đi qua các phường Thượng Thanh, Ngọc Thuỵ (quận Long Biên) và xã Đông Hội (huyện Đông Anh), dài khoảng 4km.

- Điểm đầu tại nút giao thông Cầu Chui (quận Long Biên).

- Điểm cuối tại điểm giao với tuyến đường quy hoạch dọc theo phía Tây Bắc sông Ngũ Huyện Khê (huyện Đông Anh).

2. Mặt cắt ngang:

Chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B=60m phê duyệt tại Quyết định số 70/2003/QĐ-UB ngày 06/6/2003 nay tăng lên B=68m.

3. Tuyến và chỉ giới đường đỏ:

- Tim tuyến đi qua các điểm A, B, B*, C, D, D*, E, F, F*, G, H, H*, K xác định bằng toạ độ ghi trên bản vẽ. Tại các điểm chuyển hướng bố trí đường cong bằng với bán kính R ³ 800m.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, bề rộng mặt cắt ngang và các yếu tố kỹ thuật ghi trên bản vẽ. Riêng tại các nút giao nhau khác cốt với các tuyến đường bộ, đường sắt, chỉ giới đường đỏ chính thức của nút sẽ được xác định khi phê duyệt dự án xây dựng các nút giao thông này.

Điều 2:

- Các nội dung khác (ngoài các nội dung điều chỉnh nêu tại điều I ) đã phê duyệt tại Quyết định số 70/2003/QĐ-UB ngày 06/6/2003 không thay đổi.

- Chỉ giới đường đỏ thể hiện trên các tờ bản vẽ ký hiệu từ 1b đến 9b do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, đã được phê duyệt tại Quyết định số 70/2003/QĐ-UB ngày 06/6/2003, nay được thay thế bằng chỉ giới đường đỏ thể hiện trên các tờ bản vẽ ký hiệu từ 1 đến 9 được phê duyệt kèm theo Quyết định này.

Điều 3:

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo hồ sơ được duyệt, bàn giao cho UBND các quận, huyện, phường, xã sở tại và tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Long Biên và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 4:

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch- Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Long Biên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã có tuyến đường đi qua, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/2004/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù - Vân Trì tỷ lệ 1/500, đoạn từ nút giao thông Cầu Chui đến tuyến đường quy hoạch dọc theo phía Bắc sông Ngũ Huyện Khê do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12