Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/1998/QĐ-BXD ban hành theo tiêu chuẩn ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 06/1998/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 06/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/1998/QĐ-BXD

Hà Nội ngày 06 tháng 01 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THEO TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 15-CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định 42-CP ngày 16/07/1996 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xâydựng.
Xét đề nghị của Vụ khoa học – công nghệ, Bộ xây dựng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này 03 tiêu chuẩn của ngành xây dựng

1/ TCXD 204: 1998 Bảo vệ công trình xây dựng - phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

2/ TCXD 205: 1998 Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế.

3/ TCXD 206: 1998 Cọc khoan nhồi, Yêu cầu chất lượng thi công.

Điều 2: Các tiêu chuẩn trên bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ, các đơn vị thiết kế, thi công các công trình xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TCĐLCL
- Lưu vụ KHCN&VP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
GS – TS Nguyễn Mạnh Kiểm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/1998/QĐ-BXD ban hành theo tiêu chuẩn ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190