Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 79/2007/NQ-HĐND mở rộng thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng; điều chỉnh địa giới phường Hải Tân và thành lập phường Việt Hoà, phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 79/2007/NQ–HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 06/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2007/NQ–HĐND

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN: NAM SÁCH, GIA LỘC, TỨ KỲ, CẨM GIÀNG; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI PHƯỜNG HẢI TÂN VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG VIỆT HOÀ, PHƯỜNG TỨ MINH THUỘC THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG – TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XIV – KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mở rộng thành phố Hải Dương; Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng; điều chỉnh địa giới phường Hải Tân và thành lập phường Việt Hoà, phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương như sau:

I. Mở rộng thành phố Hải Dương, điều chỉnh địa giới hành chính các huyện.

1. Thành phố Hải Dương

1.1. Hiện trạng: thành phố Hải Dương có 13 phường, xã; 177 thôn, khu dân cư với diện tích: 3.623,82 ha; Dân số: 146.036 nhân khẩu.

1.2. Sau khi điều chỉnh: Bao gồm lấy diện tích, dân số của các xã, thị trấn (xã An Châu, xã Thượng Đạt, xã Ái Quốc, xã Nam Đồng của huyện Nam Sách; xã Tân Hưng, xã Thạch Khôi của huyện Gia Lộc và một phần diện tích, dân số xã Ngọc Sơn huyện Tứ Kỳ, một phần diện tích thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng) và diện tích, dân số của thành phố Hải Dương hiện có.

Thành phố Hải Dương sau điều chỉnh sẽ có diện tích 7.138,60 ha và 187.405 nhân khẩu gồm 19 đơn vị hành chính (11 phường và 8 xã):

- 11 phường gồm: Thanh Bình, Ngọc Châu, Hải Tân, Quang Trung, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo.

- 8 xã gồm: Tứ Minh, Viêt Hoà, Nam Đồng, Ái Quốc, An Châu, Thượng Đạt, Thạch Khôi, Tân Hưng.

Địa giới hành chính thành phố Hải Dương: Đông Bắc giáp huyện Kim Thành, Đông Nam giáp huyện Tứ Kỳ; Tây giáp huyện Cẩm Giàng; Nam giáp huyện Gia Lộc; Bắc giáp huyện Nam Sách.

2. Huyện Nam Sách

2.1. Hiện trạng: Huyện Nam Sách có 23 xã, thị trấn; 126 thôn, khu dân cư với diện tích: 13.280,04 ha; Dân số: 143.178 nhân khẩu.

2.2. Phương án điều chỉnh: Chuyển toàn bộ diện tích: 2.378,15 ha; dân số 25.138 nhân khẩu thuộc 24 thôn của 4 xã về thành phố Hải Dương, cụ thể:

+ Xã Ái Quốc: Diện tích 818.85 ha; Dân số: 9.072 nhân khẩu thuộc 10 thôn.

+ Xã Nam Đồng: Diện tích 889.62 ha; Dân số: 9.304 nhân khẩu thuộc 5 thôn.

+ Xã An Châu: Diện tích 405,07 ha; Dân số: 3.808 nhân khẩu thuộc 4 thôn.

+ Xã Thượng Đạt: Diện tích 264,61ha; Dân số: 2.954 nhân khẩu thuộc 5 thôn.

2.3. Sau khi điều chỉnh: Địa giới hành chính huyện Nam Sách còn: Diện tích: 10.901,89 ha; Dân số 118.040 nhân khẩu; gồm 19 đơn vị hành chính trực thuộc (18 xã gồm: Nam Hưng, Nam Tân, Hợp Tiến, Thanh Quang, Quốc Tuấn, Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Trung, An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong, Nam Hồng, Cộng Hoà, Phú Điền, An Lâm, An Bình, Đồng Lạc và thị trấn Nam Sách).

3. Huyện Gia Lộc

3.1. Hiện trạng: Huyện Gia Lộc có 25 xã, thị trấn; 129 thôn, khu dân cư với diện tích: 12.215,10 ha; Dân số: 152.817 nhân khẩu.

3.2. Phương án điều chỉnh: Chuyển toàn bộ diện tích: 1.033,73 ha; Dân số 15.231 nhân khẩu thuộc 14 thôn của 2 xã về thành phố Hải Dương, cụ thể:

+ Xã Thạch Khôi: Diện tích 533.70 ha; Dân số: 8.795 nhân khẩu thuộc 7 thôn.

+ Xã Tân Hưng: Diện tích 500.03 ha; Dân số: 6.436 nhân khẩu thuộc 7 thôn.

3.3. Sau khi điều chỉnh: Địa giới hành chính huyện Gia Lộc còn: Diện tích: 11.181,37 ha; Dân số 137.586 nhân khẩu; gồm 23 đơn vị hành chính trực thuộc. (22 xã gồm: Liên Hồng, Thống Nhất, Trùng Khánh, Yết Kiêu, Gia Hoà, Lê Lợi, Phương Hưng, Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Phạm Trấn, Đồng Quang, Quang Minh, Nhật Tân, Đức Xương, Hồng Hưng, Thống Kênh, Hoàng Diệu, Gia Lương, Gia Khánh, Gia Tân, Tân Tiến, Gia Xuyên và thị trấn Gia Lộc).

4. Huyện Tứ Kỳ

4.1. Hiện trạng: Huyện Tứ Kỳ có 27 xã, thị trấn; 111 thôn, khu dân cư với diện tích: 17.066,67 ha; Dân số: 169.790 nhân khẩu. Trong đó xã Ngọc Sơn có diện tích 547,24 ha; Dân số: 7.475 nhân khẩu thuộc 3 thôn.

4.2. Phương án điều chỉnh: Chuyển diện tích: 63,92 ha; Dân số 1.000 nhân khẩu của 1 phần thôn Ngọc Lặc thuộc xã Ngọc Sơn về phường Hải Tân - TP Hải Dương.

4.3. Sau khi điều chỉnh: Địa giới hành chính huyện Tứ Kỳ còn: Diện tích: 17.002,75 ha; Dân số 168.790 nhân khẩu (đơn vị hành chính không thay đổi). Trong đó xã Ngọc Sơn còn 483,32 ha; Dân số: 6.475 nhân khẩu; 3 thôn.

5. Huyện Cẩm Giàng

5.1. Hiện trạng: Huyện Cẩm Giàng có 19 xã, thị trấn; 132 thôn, khu dân cư với diện tích: 10.934,32 ha; Dân số: 121.935 nhân khẩu. Trong đó thị trấn Lai Cách có diện tích: 753,66 ha; Dân số 11.200 nhân khẩu.

5.2. Phương án điều chỉnh: Chuyển diện tích: 38,98 ha của thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng về xã Tứ Minh thành phố Hải Dương.

5.3. Sau khi điều chỉnh: Địa giới hành chính huyện Cẩm Giàng còn: Diện tích: 10.895,34 ha; Dân số, đơn vị hành chính không thay đổi. Trong đó thị trấn Lai Cách còn 714,68 ha; Dân số: không đổi.

Địa giới hành chính huyện Cẩm Giàng: Đông giáp huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương và huyện Gia Lộc; Tây giáp tỉnh Hưng Yên; Nam giáp huyện Bình Giang; Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh.

II. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương

1. Hiện trạng: Phường Hải Tân có diện tích: 269,46 ha; Dân số: 11.748 nhân khẩu; 10 khu dân cư.

2. Sau khi điều chỉnh: Lấy diện tích: 63,92 ha; Dân số 1.000 nhân khẩu của thôn Ngọc Lặc xã Ngọc Sơn huyện Tứ Kỳ về phường Hải Tân – thành phố Hải Dương thì phường Hải Tân có diện tích 333,38 ha; Dân số: 12.748 nhân khẩu; 10 khu dân cư.

III. Thành lập phường Tứ Minh và phường Việt Hoà thuộc thành phố Hải Dương

1. Thành lập phường Tứ Minh: Trên cơ sở diện tích 673,75 ha, dân số 12.343 nhân khẩu của xã Tứ Minh và 38,98 ha diện tích tự nhiên của thị trấn Lai Cách thuộc huyện Cẩm Giàng.

Phường Tứ Minh có tổng diện tích tự nhiên 712,73 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 85,74 ha, diện tích đất xây dựng 626,99 ha; dân số 12.343 nhân khẩu, trong đó dân số phi nông nghiệp 9.993 nhân khẩu chiếm 81%; dân số nông nghiệp 2.350 nhân khẩu chiếm 19%; mật độ dân số 1.969 người/km2.

2. Thành lập phường Việt Hoà: Trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Việt Hoà: Tổng diện tích tự nhiên 615,43 ha, trong đó đất nông nghiệp 268,03 ha, đất xây dựng 335,35 ha; dân số 8.457 nhân khẩu, trong đó dân số phi nông nghiệp 5.924 nhân khẩu chiếm 70%; dân số nông nghiệp 2.533 nhân khẩu chiếm 30%; mật độ dân số 2.522 người/km2.

Như vậy, thành phố Hải Dương sau mở rộng địa giới và thành lập hai phường có diện tích 7.138,60 ha; Dân số: 187.405 nhân khẩu gồm 215 thôn, khu dân cư; 19 đơn vị hành chính gồm: 13 phường và 6 xã:

- 13 phường gồm: Thanh Bình, Ngọc Châu, Hải Tân, Quang Trung, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Tứ Minh, Việt Hoà;

- 6 xã gồm: Nam Đồng, Ái Quốc, An Châu, Thượng Đạt, Thạch Khôi, Tân Hưng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Chính phủ quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị theo đúng quy định.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 79/2007/NQ-HĐND mở rộng thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng; điều chỉnh địa giới phường Hải Tân và thành lập phường Việt Hoà, phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35