Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020

Số hiệu: 18/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Y Quang BKrông
Ngày ban hành: 11/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHOÁ III, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 5970/ TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đợt 2 - năm 2020); Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên cho 119 đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020 (có Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khoá III, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu – UBTVQH;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Quang BKrông

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Stt

Địa điểm

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều rộng (m)

Chiều dài (m)

Chỉ giới giao thông (m)

Hiện trạng đường

Tên đường được đặt

I

CÁC TRỤC ĐƯỜNG LỚN TRONG NỘI THÀNH

1

Đường tổ dân phố 4, phường Nghĩa Phú - đường số 07

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường số 41

22

3.445

14

Đường nhựa

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

2

Đường tránh Quốc lộ 28

Quốc lộ 14

Quốc lộ 28

14

14.000

10

Đường nhựa

Võ Nguyên Giáp

3

Đường tránh Quốc lộ 14

Quốc lộ 14

Quốc lộ 14

14

6.000

10

Đường nhựa

Nguyễn Văn Cừ

4

Đường ổn định dân di cư tự do phường Quảng Thành

Đường Phan Bội Châu

Giáp với xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong

14

15.000

10

Đường nhựa

02/9

5

Đường vành đai số 02 (đường số 48 theo quy hoạch), phường Quảng Thành

Giao với đường số 43 quy hoạch

Ngã ba Trảng Tiến (đường vành đai số 01)

20,5

4.000

13,25

Đường nhựa

N'Trang Gưh

6

Đường vành đai số 03 (đường số 41 theo quy hoạch), phường Quảng Thành

Đường tránh Quốc lộ 14

Giao với đường 48 theo quy hoạch

24

800

17

Đường nhựa

Đồng Khởi

 

7

Đường ĐC16, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC3, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC2, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

27,5

1.735

16,75

Đường nhựa

Hoàng Sa

8

Đường ĐC2, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC6, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC16, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

27,5

1.220

16,75

Đường nhựa

Trường Sa

9

Đường phía trước trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đức

Đường số 17

Đường Trần Phú

20

1.535

13

Đường nhựa

Trần Thánh Tông

10

Đường số 76: Đường quy hoạch khu Sùng Đức

Đường số 77

Đường số 114

28

1.300

17

Đường nhựa

Lý Nam Đế

11

Đường số 146: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 143

Đường Lê Duẩn

20

195

13

Đường nhựa

Ngô Quyền

12

Đường số 145: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 144

Đường Lê Duẩn

20

255

13

Đường nhựa

Âu Cơ

13

Đường số 113: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 108

Đường số 112

20

220

13

Đường nhựa

Phùng Đình Ấm

14

Đường trước trường Tiểu học Trần Phú - đường số 06 (phường Nghĩa Thành)

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Bờ Tây

22

290

14

Đường nhựa, một đoạn đường quy hoạch

Bạch Đằng

15

Đường số 107: Đường quy hoạch khu Sùng Đức

Đường số 108

Đường số 114

20

790

13

Đường nhựa

Chi Lăng

16

Đường số 153: Đường khu tái định cư 23ha, phường Nghĩa Trung

Đường Phan Đăng Lưu

Đường số 80

27

575

16,5

Đường nhựa

Đống Đa

17

Đường nối từ đường Lê Thánh Tông đi Bệnh viện đa khoa tỉnh

Đường Lê Thánh Tông

Đường Võ Văn Kiệt

28

810

17

Đường nhựa

Thánh Gióng

18

Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Gia Nghĩa - đường số 34 (phường Nghĩa Phú)

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường số 07

22

2.700

14

Đường nhựa

Võ Chí Công

19

Đường số 135: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 137

Đường số 17

27,5

160

16,75

Đường nhựa

Hà Huy Tập

20

Đường số 86: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 16

Đường số 85

20

1.592

13

Đường nhựa

Lạc Long Quân

21

Đường số 85: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 17

Đường số 60

20

1.539

13

Đường nhựa

19/5

II

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ DÂN CƯ ỔN ĐỊNH

22

Đường số 130: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 86

Đường số 136

16

256

11

Đường nhựa

Lương Định Của

23

Đường số 131: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 132

Đường số 133

16

550

11

Đường nhựa

Đào Duy Anh

24

Đường số 132: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 19

Đường số 17

16

580

11

Đường nhựa

Hàn Mặc Tử

25

Đường số 133: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 85

Đường số 17

14

425

10

Đường nhựa

Nguyễn Thiện Thuật

26

Đường số 133a khu tái định cư A đồi Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 131

Đường 85

16

562

11

Đường nhựa

Cao Lỗ

27

Đường số 134: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 131

Đường số 136

12

154

9

Đường nhựa

Thành Thái

28

Đường số 136: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 86

đường số 84

16

313

11

Đường nhựa

Nguyễn Lương Bằng

29

Đường số 137: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 132

Đường số 132

16

1.050

11

Đường nhựa

Phan Thanh Giản

30

Đường số 138: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đầu đường

Đường số 132

16

485

11

Đường nhựa

Nguyễn Biểu

31

Đường số 139: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 138

Đường số 86

16

72

11

Đường nhựa

Nguyễn Đức Thuận

32

Đường số 140: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 131

Đường số 85

12

74

9

Đường nhựa

Lê Chân

33

Đường số 141: Đường khu tái định cư Đắk Nur A, phường Nghĩa Đức

Đường số 86

Cuối đường

21

127

13,5

Đường nhựa

Đặng Thái Thân

34

Đường số 154: Đường khu tái định cư Công an phường Nghĩa Đức

Đường số 155

Cuối đường

18

284,5

12

Đường nhựa

Bế Văn Đàn

35

Đường số 155: Khu tái định cư Công an phường Nghĩa Đức

Đường Trần Phú

Cuối đường

18

200

12

Đường nhựa

Yết Kiêu

36

Đường số 156: Khu tái định cư Công an phường Nghĩa Đức

Đường số 155

Cuối đường

12

228

9

Đường nhựa

Ngô Đức Kế

37

Đường số 157: Khu tái định cư Công an phường Nghĩa Đức

Đường Trần Phú

Đường số 156

18

107

12

Đường nhựa

Trần Duy Hưng

38

Đường số 158: Khu tái định cư Công an phường Nghĩa Đức

Đường số 156

Đường số 159

12

67

9

Đường nhựa

Hồ Tùng Mậu

39

Đường số 159: Khu tái định cư công an phường Nghĩa Đức

Đường số 161

Cuối đường

12

269

9

Đường nhựa

Trần Thị Lý

40

Đường số 160: Khu tái định cư Công an phường Nghĩa Đức

Đường số 156

Đường số 159

12

67

9

Đường nhựa

Trần Nguyên Hãn

41

Đường số 161: Đường khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, phường Nghĩa Phú

Đường Nguyễn Tất Thành

Cuối đường

10

4.244

8

Đường nhựa

Nguyễn Bỉnh Khiêm

42

Đường số 162: Đường khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, phường Nghĩa Phú

Đường số 161

Đường số 164

10

380

8

Đường nhựa

Nguyễn Phan Vinh

43

Đường số 163: Đường khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, phường Nghĩa Phú

Đường số 161

Đường số 161

10

248

8

Đường nhựa

Trần Huy Liệu

44

Đường số 164: Đường khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, phường Nghĩa Phú

Đường số 161

Đường số 161

10

270

8

Đường nhựa

Nguyễn Duy Trinh

45

Đường tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, bên hông trụ sở Công an tỉnh - đường số 48

Đường số 43

Đường số 39

13,5

1.690

9,75

Đường nhựa

Dương Đình Nghệ

46

Đường tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, bên hông trụ sở Công an tỉnh - đường số 43

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường số 42

15,5

570

10,75

Đường nhựa

Phùng Chí Kiên

47

Đường tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, bên hông trụ sở Công an tỉnh - đường số 47

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường số 39

13,5

550

9,75

Đường nhựa

Hàn Thuyên

48

Đường tổ dân phố 1, phường Nghĩa Phú

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Tránh Gia Nghĩa

18,5

1.150

12,25

Đường nhựa

Trần Nguyên Đán

49

Đường tổ dân phố 4, phường Nghĩa Phú - đường số 06

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường số 05

9,5

500

7,75

Đường nhựa

Triệu Quang Phục

50

Đường S2 khu dân cư tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú

Đường Lê Hồng Phong

Cuối đường

20

916

13

Đường cấp phối

Tố Hữu

51

Đường số 106: Đường khu tái định cư 23 ha, phường Nghĩa Trung

Trung tâm Giới thiệu việc làm Phụ nữ

Đường số 102

13,5

850

9,75

Đường nhựa

Tô Vĩnh Diện

52

Đường số 149: Đường Khu tái định cư 23 ha, phường Nghĩa Trung

Đường số 106

Cuối đường

13,5

700

9,75

Đường nhựa

Trần Cừ

53

Đường số 150: Đường khu tái định cư 23 ha, phường Nghĩa Trung

Đường số 106

Đường số 106

13,5

250

9,75

Đường nhựa

Tuệ Tĩnh

54

Đường số 151: Đường khu tái định cư 23 ha, phường Nghĩa Trung

Đường số 106

Đường số 152

13,5

170

9,75

Đường nhựa

Tú Xương

55

Đường số 152: Đường khu tái định cư 23ha, phường Nghĩa Trung

Đường số 149

Đường số 150

13.5

450

9,75

Đường nhựa

Chế Lan Viên

56

Đường số 08: Đường quy hoạch tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân

15,5

300

10,75

Đường bê tông

Phùng Khắc Khoan

57

Đường số 09: Đường quy hoạch tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân

Đường Nguyễn Tất Thành

Cuối đường

13,5

230

9,75

Đường bê tông

Đặng Văn Ngữ

58

Đường số 108: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường Lê Duẩn

Đường Lê Duẩn

28

1.600

17

Đường nhựa

Phó Đức Chính

59

Đường số 109: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 113

Đường số 108

14

255

10

Đường nhựa

Lê Hữu Trác

60

Đường số 110: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 9

Đường số 140

9

100

7,5

Đường nhựa

Trần Quang Khải

61

Đường số 111: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 112

Đường số 108

14

140

10

Đường nhựa

Đặng Bốn

62

Đường số 112: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 108

Đường số 108

14

193

10

Đường nhựa

Mai Thúc Loan

63

Đường số 114: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 107

Đường số 107

20

370

13

Đường nhựa

Nguyễn Đình Chiểu

64

Đường số 115: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 76

Đường số 76

12

132

9

Đường nhựa

Nguyễn Tuân

65

Đường số 116: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 76

Đường số 121

12

160

9

Đường nhựa

Nam Cao

66

Đường số 117: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 76

Cuối đường

12

200

9

Đường nhựa

Trần Khát Chân

67

Đường số 118: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 76

Cuối đường

12

950

9

Đường nhựa

Lương Văn Can

68

Đường số 119: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 117

Cuối đường

12

425

9

Đường nhựa

Tạ Quang Bửu

69

Đường số 120: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 119

Cuối đường

12

225

9

Đường nhựa

Nguyễn Cao

70

Đường số 142: Đường khu tái định cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 10A

Đường số 76

14

755

10

Đường nhựa

Tôn Thất Thuyết

71

Đường số 143: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 10A

Đường số 77

14

1.700

10

Đường nhựa

Lê Văn An

72

Đường số 144: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 143

Đường số 76

14

640

10

Đường nhựa

Tạ Ngọc Phách

73

Đường số 147: Đường quy hoạch khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

Đường số 116

Đường số 115

12

127

9

Đường nhựa

Đào Tấn

74

Đường tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân

Đường Quang Trung

Đường Trần Hưng Đạo

15

1.945

10,5

Đường nhựa

Thái Phiên

75

Đường dẫn và cầu kết nối giữa Sân vận động tỉnh và đường bắc nam giai đoạn 2, thành phố Gia Nghĩa

Đường Bắc Nam giai đoạn 2

Đường Quang Trung

20,5

245

13,25

Đường nhựa

Trần Văn Trà

76

Đường QN1, khu tái định cư Làng quân nhân

Đường QN7, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN8, khu tái định cư Làng Quân nhân

28

315

17

Đường nhựa

Trần Quốc Toản

77

Đường QN2, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN7, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN8, khu tái định cư Làng Quân nhân

28

300

17

Đường nhựa

Nguyễn Khắc Tính

78

Đường QN3, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN2, khu tái định cư Làng Quân nhân

Cuối đường

20

110

13

Đường nhựa

Phan Văn Trị

79

Đường QN4, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đầu đường

Cuối đường

20

2.280

13

Đường nhựa

Tạ Thị Kiều

80

Đường QN7, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN1, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN2, khu tái định cư Làng Quân nhân

28

225

17

Đường nhựa

Cao Văn Ngọc

81

Đường QN8, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN1, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN4, khu tái định cư Làng Quân nhân

20

225

13

Đường nhựa

Phan Thị Ràng

82

Đường QN9, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN1, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN4, khu tái định cư Làng Quân nhân

16

430

11

Đường nhựa

Trần Thị Tâm

83

Đường QN10, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN1, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN4, khu tái định cư Làng Quân nhân

16

355

11

Đường nhựa

Vũ Trọng Phụng

84

Đường QN11, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN1, khu tái định cư Làng Quân nhân

Đường QN4, khu tái định cư Làng Quân nhân

16

290

11

Đường nhựa

Trương Hán Siêu

85

Đường ĐC21, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC18, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC16, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

16

345

11

Đường nhựa

Bành Văn Trân

86

Đường ĐC22, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC21, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC18, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

16

250

11

Đường nhựa

Ngô Quốc Trị

87

Đường ĐC18, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC1, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC16, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

16

580

11

Đường nhựa

Lê Văn Việt

88

Đường ĐC5, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC1, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC17, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

16

473

11

Đường nhựa

Trần Đình Xu

89

Đường DC8, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường DC1, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường DC4, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

16

410

11

Đường nhựa

Lê Anh Xuân

90

Đường ĐC9, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC1, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Đường ĐC16, khu tái định cư B cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

20

570

13

Đường nhựa

Lê Minh Xuân

91

Đường phía sau trường Tiểu học Trần Phú - đường số 05 (phường Nghĩa Thành)

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Bờ Tây

16

310

11

Đường bê tông

Dương Văn Nội

92

Đường đi từ đường Tôn Đức Thắng xuống Hồ Trung tâm - đường số 07 (phường Nghĩa Thành)

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Bờ Tây

16

285

11

Đường nhựa

Tô Hiệu

93

Đường Đ7 - phía trước Công an phường Nghĩa Thành

Đường Đ1

Đường Ngô Mây

13

770

9,5

Đường bê tông, một đoạn chưa thi công

Phạm Sư Mạnh

94

Đường Đ5 - khu tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành

Đường Tống Duy Tân

Đường Đ7 - phía trước Công an phường Nghĩa Thành

13

83

9,5

Đường bê tông

Văn Linh

95

Đường đối diện Chùa Pháp Hoa

Đường Chu Văn An

Đường Ngô Mây

15,5

300

10,8

Đường nhựa

Lý Tự Trọng

96

Đường N9, cổng sau Chùa Pháp Hoa

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Chu Văn An

16,5

170

11,3

Đường nhựa

Sư Vạn Hạnh

97

Đường khu trung tâm hành chính xã Quảng Thành

Đường Quốc lộ 14

Đường Quốc lộ 14

14

620

10

Đường nhựa

Nguyễn An Ninh

98

Quốc lộ 28 - xã Đắk Nia

Cầu Đắk Mun

Cầu Đắk Đô

16

10.000

16

Đường nhựa

Đồng Lộc

99

Đường vành thôn Đồng Tiến đi phường Nghĩa Tân, xã Đắk Nia

Quốc lộ 28

Cầu Gẫy

10

5.000

10

Đường nhựa

Diên Hồng

100

Đường thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia

Cầu Gẫy

Dốc 3 tầng

7

5.000

7

Đường nhựa

Nguyễn Gia Thiều

101

Quốc lộ 28 - Khu công nghệ cao, xã Đắk Nia

Cổng chào Nghĩa Thuận

Khu công nghệ cao

7

4.000

7

Đường nhựa

Vũ Ngọc Nhạ

102

Đường vành đai thôn Nam Rạ đi phường Nghĩa Đức, xã Đắk Nia

Ngã 3 Khu công nghệ cao

QL28, phường Nghĩa Đức

7

3.315

7

Đường nhựa

Ông Ích Khiêm

103

Đường thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia

Cổng chào thôn Nam Rạ

Khu tái định cư Đắk Nia

6

1.000

6

Đường bê tông

Lê Văn Hưu

104

Đường dẫn vào Nghĩa trang, xã Đắk Nia

Quốc lộ 28

Cổng Nghĩa trang

16

1.340

16

Đường nhựa

Hoàng Thế Thiện

105

Đường bon Bu Sóp, xã Đắk Nia

Cổng chào bon

Thác Đắk Ri A

7

1.902

7

Đường nhựa

Nguyễn Hiền

106

Đường vào làng nghề, xã Đắk Nia

Quốc lộ 28

Làng nghề

8

410

8

Đường nhựa

Đội Cấn

107

Đường liên xã đi xã Đắk Ha, xã Đắk Nia

Ngã 3, Quốc lộ 28

Cuối thôn

7

4.525

7

Đường nhựa

 Lê Văn Huân

108

Đường thôn Phú Xuân, xã Đắk Nia

Cổng chào thôn

Cuối thôn

7

2.500

7

Đường nhựa

Trịnh Hoài Đức

109

Đường Bon S'Rê Ú, xã Đắk Nia

Cổng chào bon

Cuối bon

7

898

7

Đường nhựa

Nguyễn Hữu Cầu

110

Đường số 02, Khu tái định cư An Phương

Đường Lê Thánh Tông

Cuối đường

14

385

10

Đường bê tông

Phan Huy Chú

111

Đường số 03, Khu tái định cư An Phương

Đường số 08

Đường số 11

14

170

10

Đường bê tông

Vương Thừa Vũ

112

Đường số 04, Khu tái định cư An Phương

Đường số 08

Đường số 09

8

100

7

Đường bê tông

Phùng Hưng

113

Đường số 05, Khu tái định cư An Phương

Đường số 02

Cuối đường

14

70

10

Đường bê tông

Đoàn Thị Điểm

114

Đường số 06, Khu tái định cư An Phương

Đường số 01

Cuối đường

14

260

10

Đường bê tông

Mai Thị Nương

115

Đường số 07, Khu tái định cư An Phương

Đường số 01

Cuối đường

14

300

10

Đường bê tông

Phan Huy Ích

116

Đường số 08, Khu tái định cư An Phương

Đường số 01

Đường số 02

14

260

10

Đường bê tông

Trần Bình Trọng

117

Đường số 09, Khu tái định cư An Phương

Đường số 02

Cuối đường

14

100

10

Đường bê tông

Ngô Sỹ Liên

118

Đường số 10, Khu tái định cư An Phương

Đường số 08

Đường số 11

14

150

10

Đường bê tông

Út Tịch

119

Đường số 11, Khu tái định cư An Phương

Đường số 01

Đường số 02

14

280

10

Đường bê tông

Nguyễn Bình

Tổng cộng: 119 đường.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.68.118