Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND về đề án xã hội hoá đầu tư xây dựng và khai thác bến xe khách giai đoạn 2008- 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Ngày ban hành: 18/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN "XÃ HỘI HOÁ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC BẾN XE KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2008- 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 08/2005/ QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 và Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản trong “Quy định về bến xe ô tô khách” ban hành tại Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 23/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Đề án "Xã hội hoá đầu tư xây dựng và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020"; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với Đề án "Xã hội hoá đầu tư xây dựng và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020". Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thành "Quy hoạch đầu tư xây dựng và phát triển bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020", trong đó xã hội hoá là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

1. Mục tiêu của Quy hoạch:

- Xây dựng, quản lý hệ thống bến xe trong toàn tỉnh đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005, Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành "Quy định về bến xe ôtô khách", phù hợp với Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị.

- Đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho việc đi lại của nhân dân.

- Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giao thông vận tải, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác bến xe khách; đáp ứng các dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.

2. Giải pháp thực hiện Quy hoạch:

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch tại các địa phương, ưu tiên dành quỹ đất thoả đáng cho hạ tầng giao thông nói chung và cho bến xe khách nói riêng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin rộng rãi về chủ trương xã hội hoá để mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư", Quyết định số 1205/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành "Quy định về một số biện pháp thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và bảo đảm đầu tư trực tiếp của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh, phê duyệt, công bố và tổ chức, triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND về đề án xã hội hoá đầu tư xây dựng và khai thác bến xe khách giai đoạn 2008- 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228