Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 66/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Phú Yên, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ THẢM HỌA CHÁY LỚN NHÀ CAO TẦNG, KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự; UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các tình huống cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo phương châm “bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy lớn gây ra.

2. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) với nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

3. Kiện toàn tổ chức, biên chế; phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng liên quan; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH; phòng ngừa, ứng phó khi có cháy lớn xảy ra. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân về công tác PCCC và CNCH, nhất là các sự cố cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và các biện pháp phòng tránh, biện pháp tự thoát nạn.

2. Căn cứ đặc điểm, tình hình từng địa bàn, lĩnh vực quản lý để xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với sự cố cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên cơ sở coi trọng phương châm “bốn tại chỗ”. Chú trọng tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và CNCH có sự tham gia của nhiều lực lượng do Công an tỉnh chủ trì tại các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy lớn.

3. Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở; có kế hoạch huy động ứng phó với cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCC và CNCH phục vụ ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; đầu tư kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác chữa cháy và CNCH của cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng bước xã hội hóa công tác PCCC, nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp để giảm vốn đầu tư từ ngân sách.

4. Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy và CNCH đạt hiệu quả cao khi xảy ra cháy lớn; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

III. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH XỬ LÝ CHÁY LỚN

1. Lực lượng

- Chủ trì: Công an tỉnh (trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH làm nòng cốt) và các lực lượng làm nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở (lực lượng dân phòng, Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành).

- Phối hợp:

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

+ Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ.

+ Lực lượng Y tế.

+ Lực lượng của các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi xảy ra cháy lớn.

+ Các lực lượng thuộc Công ty Điện lực Phú Yên, Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên, các doanh nghiệp và quần chúng Nhân dân.

2. Phương tiện

- Các loại phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH của Công an tỉnh.

- Phương tiện, dụng cụ, thiết bị chữa cháy, CNCH và các trang thiết bị chuyên dụng khác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể huy động để tham gia ứng phó với cháy lớn.

3. Quy trình xử lý cháy lớn

a) Nguyên tắc: Thực hiện theo Điều 30 Luật Phòng cháy, chữa cháy quy định biện pháp cơ bản trong chữa cháy

- Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy.

- Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

- Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

b) Quy trình:

- Cơ sở địa bàn nơi xảy ra cháy thì người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải chỉ huy nhanh chóng thoát nạn, cứu người bị nạn và tổ chức công tác chữa cháy. Chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị chức năng của địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu người bị nạn và chữa cháy.

- Khi phát hiện cháy và cháy lớn tại cơ sở trong các nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, lực lượng PCCC cơ sở cần đồng thời xử lý các việc sau:

+ Báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

+ Tổ chức cứu chữa ban đầu khi đám cháy mới phát sinh, hướng dẫn thoát nạn và phối hợp với lực lượng PCCC tổ chức cứu người, cứu tài sản.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy.

- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh là đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố cháy nổ. Khi có cháy lớn thì nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện tối đa của đơn vị đến hiện trường làm công tác chữa cháy và CNCH.

- Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện của mình để tham gia chữa cháy và CNCH, báo cáo Bộ Công an xin huy động các lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương lân cận, báo cáo UBND tỉnh về tình hình diễn biến vụ cháy và xin lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp, đề xuất huy động lực lượng, phương tiện của các cấp, các ngành tham gia công tác CNCH và phục vụ chữa cháy.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CƠ BẢN

1. Tổ chức cứu người

- Hướng dẫn người ở khu vực cháy thoát ra ngoài an toàn và tạo điều kiện cho các lực lượng chữa cháy thực hiện nhiệm vụ.

- Cứu người bị kẹt không có khả năng thoát khỏi khu vực cháy như: Bị kẹt ở trên các tầng của nhà cao tầng, kẹt do lửa bao vây, bị ngạt khói, hơi khí độc không thể thoát khỏi khu vực cháy.

- Tổ chức sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa người bị nạn, bị bỏng, bị thương đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.

2. Tổ chức chữa cháy, chống nổ, chống độc

- Huy động lực lượng, phương tiện và áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy thích hợp để ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy.

- Huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật để dò tìm, phát hiện và ngăn ngừa sự tác động của hơi, khí độc hoặc chất nổ có trong đám cháy nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố.

- Huy động lực lượng, phương tiện đến hỗ trợ, giải tán đám đông, bảo đảm trật tự, phân luồng giao thông trong và ngoài khu vực cháy.

3. Tổ chức cứu tài sản ra khỏi khu vực cháy: Huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu tài sản, khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, chống nổ, khói khí độc và bảo vệ an toàn tài sản quan trọng (nếu có).

4. Ổn định tình hình, khắc phục hậu quả

- Sau khi xử lý sự cố xong, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan ổn định tình hình, khắc phục hậu quả, giúp đỡ, cứu trợ nạn nhân, chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động xã hội khác.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chữa cháy, Ban Chỉ huy chữa cháy tỉnh nhằm bảo đảm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ PCCC và CNCH để chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy như: an ninh trật tự, thông tin liên lạc, hậu cần, y tế.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông; Báo Phú Yên; Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt chú trọng hướng dẫn các biện pháp PCCC, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn và cứu người trong đám cháy bằng các hình thức phù hợp, sát với thực tế từng địa bàn, cơ sở, khu dân cư.

- Thực hiện nghiêm các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy định của Nhà nước về PCCC trong thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các công trình xây dựng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH tại địa bàn, cơ sở, nhất là nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PCCC và CNCH tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tế của từng giai đoạn.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng lực lượng, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác ứng phó khi có cháy lớn xảy ra để tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH các vụ cháy lớn; đề xuất UBND tỉnh đầu tư, trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy và CNCH nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ ứng phó khi xảy ra cháy lớn.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và CNCH có sự phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động phân công lực lượng tham gia chữa cháy, CNCH; tổ chức đảm bảo an ninh trật tự và giao thông thông suốt cho các lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH tiếp cận hiện trường nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ; bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và công dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng sự cố cháy lớn để phá hoại, chiếm đoạt tài sản và có hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH khi xảy ra sự cố cháy lớn.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các lực lượng liên quan để bảo đảm chủ động triển khai lực lượng đáp ứng yêu cầu ứng phó với cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành hướng dẫn sơ tán, di chuyển cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, ban ngành và người dân sinh sống tại các khu vực lân cận có khả năng bị cháy lan đến nơi an toàn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật và đảm bảo ANTT việc khắc phục hậu quả vụ cháy.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác ứng phó với thảm họa cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư để đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với các tình huống cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư khi có yêu cầu.

- Phối hợp Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, diễn tập các tình huống chữa cháy và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm CNCH được trang bị.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh trong việc huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH khi có tình huống cháy lớn xảy ra.

3. Sở Xây dựng

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh có liên quan đến công tác PCCC.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC trong đầu tư xây dựng các công trình, nhất là đối với nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp phép đầu tư xây dựng các công trình, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc thiết kế, thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế

- Huy động lực lượng y, bác sỹ và phương tiện, dụng cụ cấp cứu, cơ số thuốc đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị khi xảy ra sự cố cháy lớn có thiệt hại về người.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh ở khu vực xảy ra cháy lớn.

5. Sở Giao thông vận tải

- Huy động các lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý phối hợp tham gia xử lý các sự cố cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo chữa cháy.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường khi có sự cố cháy lớn xảy ra.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm phối hợp Công an tỉnh, Sở Tài chính lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố cháy lớn trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

7. Sở Tài chính

- Thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động, phục vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai hằng năm theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Phú Yên; Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên

- Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường xây dựng đưa các tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác PCCC và CNCH, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nguy cơ gây cháy, hướng dẫn các biện pháp chữa cháy, tự thoát nạn và cứu người trong đám cháy. Thông tin, định hướng dư luận về những sự cố cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone...) ưu tiên và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu liên lạc phục vụ công tác chỉ huy điều hành chữa cháy.

9. Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên

- Hướng dẫn các cơ sở trong các khu công nghiệp thực hiện đúng quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp Giấy phép xây dựng; tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh kiểm tra an toàn PCCC theo định kỳ; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH; tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với các cơ sở trong các khu công nghiệp.

- Huy động lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH tại các cơ sở trong các khu công nghiệp tham gia chữa cháy khi có yêu cầu.

10. Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên

- Phối hợp Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh; rà soát, đề xuất lắp đặt mới các trụ nước chữa cháy tại các khu vực dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy lớn.

- Tập trung lưu lượng, cột áp các trụ nước chữa cháy đô thị ở khu vực xảy ra cháy, đảm bảo lưu lượng và áp lực nước liên tục trên đường ống tại khu vực xảy ra cháy lớn.

11. Công ty Điện lực Phú Yên

Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu đô thị, khu dân cư để phòng ngừa mất an toàn từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn. Kịp thời cắt điện ở khu vực cháy để bảo đảm an toàn cho việc chữa cháy và CNCH.

12. Các sở, ban, ngành, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH đến các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

- Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; tổ chức xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý rà soát các khu dân cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao để có biện pháp phòng ngừa; xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng để huy động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố cháy lớn trên địa bàn quản lý, khắc phục hậu quả khi có cháy lớn xảy ra.

- Nắm tình hình cơ sở xảy ra sự cố cháy lớn và tình hình các cơ sở khác trong các khu, cụm công nghiệp, thông tin đầy đủ tình hình cơ sở bị cháy để hỗ trợ cứu người, chống cháy lan và chữa cháy theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. Huy động tổng hợp các lực lượng, nguồn lực tham gia chữa cháy.

- Xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn. Hằng năm dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này; định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12), báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hằng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo đúng quy định/.

 


Nơi nhận:
- Cục C07, Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Bộ CHQS, Bộ CHBĐBP, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế, Cty Điện lực
Phú Yên, Cty CP cấp thoát nước;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40