Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2012 thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 115/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2011-2015); Chương trình hành động số 62/CTr-UBND ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2011-2015); Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của HĐND tỉnh khóa VI kỳ họp thứ V về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013; Chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Tiếp tục xác định năm 2013 là “Năm đô thị”. Huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến căn bản diện mạo đô thị; phấn đấu cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại I.

2. Tiếp tục chỉnh trang đô thị, xây dựng và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy; các đô thị Thuận An, Sịa và cửa ngõ phía Bắc (thị trấn Phong Điền) để phục vụ mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; hướng tới xây dựng thành phố di sản, văn hóa và cảnh quan.

II. NHIỆM VỤ:

1. Công tác chỉnh trang đô thị:

a) Công tác lập đề án:

- Đề án tổng thể phân loại đô thị Thừa Thiên Huế.

- Đề án đề nghị thành lập đô thị Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương.

- Lập đề án phân loại đô thị Thuận An.

b) Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị:

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phHuế.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị Phong Điền, Sịa, Khe Tre, Phú Lộc, A Lưới.

- Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng các đô thị mới Thanh Hà, Vinh Thanh, La Sơn, Vinh Hiền.

- Hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải toàn tỉnh (trong đó có cập nhật quy hoạch giao thông tĩnh thành phố và vùng phụ cận).

- Xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp lý liên quan công tác quản lý quy hoạch; công tác quản lý hạ tầng, cây xanh,...

- Rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt; nghiên cứu điều chỉnh các quy hoạch xây dựng.

- Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị các thị trấn thuộc huyện; quy chế quản lý kiến trúc đô thị Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, thị trấn Thuận An, đô thị mới Chân Mây - Lăng Cô.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng và quy hoạch được duyệt; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm khu vực trung tâm thành phố Huế, các khu đô thị mới và các khu vực dọc QL 1A.

c) Triển khai thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư, chỉnh trang đô thị:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh về tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2012.

- Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, hỗ trợ và đôn đốc, giám sát các nhà đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng nhà ở.

2. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 08/8/2012 của Tỉnh ủy về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh công tác đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng chương trình hành động của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện. Lập đề án và hoàn chỉnh thủ tục trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, ý thức giữ gìn vệ sinh chung trên các đường phố, khu đô thị, dân cư.

+ Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Quản lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đổ rác thải xây dựng, chặt phá cây xanh đô thị, treo biển quảng cáo sai quy định;...

+ Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự trị an, tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên toàn tỉnh;...

+ Đẩy mạnh hình thức cổ động trực quan và các ấn phẩm phù hp với từng đối tượng, địa bàn dân cư.

- Xây dựng các văn bản quy định trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

3. Chỉnh trang xây dựng thành phố Huế:

- Chỉnh trang mở rộng cửa ngõ phía Bắc, phía Nam; sắp xếp một số nút giao thông, chỉnh trang các tuyến phố trọng yếu (vỉa hè, thoát nước, trồng cây xanh, chiếu sáng, trang trí...), các công viên, điểm xanh. Chỉnh trang nạo vét sông Ngự Hà, sông An Cựu, sông Kẻ Vạn, kè sông Đông Ba, sông Lấp, hói Phát Lát;...

- Tập trung hoàn thành chỉnh trang, nâng cấp mở rộng các tuyến đường chính trong đô thị như đường Điện Biên Phủ, Đống Đa, Trần Phú, Chương Dương, Nguyễn Sinh Cung...; đầu tư hệ thống giao thông trong khu đô thị mới An Vân Dương; hoàn thành nâng cấp một số cầu (cầu Ga, cầu Đông Ba), hệ thống hạ tầng đô thị, chỉnh trang các nút giao thông các điểm xanh, điện chiếu sáng một số tuyến phố chính trên địa bàn;

- Triển khai thực hiện dự án bảo tồn tu bổ Kinh Thành Huế và các dự án bảo tồn trong Đại Nội;

- Xúc tiến giải tỏa chợ cá Đông Ba;

- Tiếp tục triển khai dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế;

- Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng một số khu tái định cư phục vụ giải tỏa, tạo quỹ đất (Lịch Đợi, Bàu Vá, Hương Sơ...). Đầu tư các khu đô thị mới, hoàn chỉnh khu đô thị mới An Cựu, Mỹ Thượng;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công hạng mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp;...

- Hoàn thành mở rộng nghĩa trang phía Bắc, tiếp tục mở rộng nghĩa trang phía Nam thành phố Huế, xúc tiến giải tỏa mồ mả khu vực Ngự Bình.

4. Chỉnh trang xây dựng thị xã Hương Thủy: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông nội thị, lập quy hoạch phân khu khu trung tâm thị xã Hương Thủy; kêu gọi đầu tư một số khu đô thị mới, các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải, xử lý nước thải khu vực nội thị.

5. Chỉnh trang xây dựng thị xã Hương Trà: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông đối nội, đối ngoại; tập trung đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng đô thị Hương Trà.

6. Chỉnh trang xây dựng đô thị Thuận An: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông đi nội, đối ngoại; chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng đô thị Thuận An đạt chuẩn đô thị loại IV; đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị như quảng trường trung tâm, văn hóa thể thao, khu tái đnh cư Thuận An.

7. Chỉnh trang xây dựng thị trấn Phong Điền: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông đối nội, đối ngoại; chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng đô thị; đầu tư xây dựng trung tâm, văn hóa thể thao.

8. Chỉnh trang xây dựng thị trấn Sịa: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông đối nội, đi ngoại; chỉnh trang và nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị.

9. Các dự án trọng điểm:

- Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành một số dự án: đường La Sơn - Nam Đông (giai đoạn 2), Quốc lộ 49B (ưu tiên đoạn Vinh Thanh - Tư Hiền), Quốc lộ 49A (đoạn Chợ Mai - Thuận An).

- Nâng cấp Quốc lộ 49A (đoạn Nam Giao - Cầu Tuần); mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn cửa ngõ phía Bắc) và hai hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng; đường cao tốc La Sơn - Túy Loan; nâng cấp đường cất cánh và hạ cánh cảng Hàng không quốc tế Phú Bài; phấn đấu thông đường 74. Đầu tư các tuyến giao thông chính, kết nối đô thị Huế với các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế động lực bao gồm: nâng cấp Tỉnh lộ 12B (Huế - Hương Trà), Tỉnh lộ 18 (Thủy Phù - Vinh Thanh), chỉnh trang Quốc lộ 1A (đoạn Huế - Tứ Hạ); đầu tư xây dựng các đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc, Phú Bài - Vinh Phú.

- Nâng cấp cầu Thủy Vân, cầu Phú Lưu.

- Xây dựng hạ tầng nông thôn theo hướng đạt chuẩn. Ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn các xã điểm Quảng Phú, Thượng Nhật, Phong Mỹ, …; hạ tầng nông thôn các xã thuộc huyện điểm Quảng Điền, Nam Đông.

- Đầu tư xây dựng khu chung cư Đống Đa, một số hạng mục khu hành chính tập trung của tỉnh.

- Đầu tư hệ thống thu gom chất thải rắn ở các huyện, xã; hoàn thành dự án xây dựng bãi rác Phú Sơn.

(Danh mục các đề án, quy hoạch, dự án được phân công thực hiện cụ thể với phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nguồn vốn: Bao gồm vốn ngân sách Trung ương và địa phương được phân bổ theo kế hoạch, vốn đầu tư của các doanh nghiệp.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương lập kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 các tháng cuối quý.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm triển khai các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổng hợp báo cáo trước ngày 20 hàng tháng cuối quý gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo chung tình hình thực hiện Kế hoạch này.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành liên quan có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ huy động vốn đầu tư để thực hiện các dự án phát triển đô thị.

d) y ban nhân dân thành phHuế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện triển khai lập quy hoạch và đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị, tăng cường kêu gọi và huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác; tăng cường công tác quản lý đô thị, có kế hoạch triển khai nguồn nhân lực cho công tác quản lý đô thị đi với các đô thị chuẩn bị hình thành.

đ) Các cơ quan liên quan phi hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai Kế hoạch; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng trước ngày 20 hàng tháng cuối quý.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình của các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- VP: CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VỀ NÂNG CẤP VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số: 115/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CH TRÌ

CƠ QUAN PHI HP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SN PHẨM

I

CÔNG TÁC XÂY DNG NÂNG CP ĐÔ TH

A

CÁC ĐỀ ÁN

1

Đ án tng thphân loại đô thị Thừa Thiên Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương

Sở Xây dựng

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Quý II/2013

Đề án

2

Đ án đnghị công nhận Thừa Thiên Huế trở thành thành phtrực thuộc Trung ương

Sở Nội vụ

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Quý IV/2013

Đ án

3

Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trước 30/3/13

Đ án

4

Triển khai các nội dung đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn được HĐND tỉnh thông qua

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Theo tiến độ xác định tại Đề án

Theo nội dung Đán được duyệt

5

Đề án phân loại đô thị Thuận An đạt chuẩn đô thị loại IV

UBND huyện Phú Vang

Sở Xây dựng

Quý II/2013

Đề án

6

Đ án công nhận các đô thị Thanh Hà, Vinh Thanh, La Sơn, Vinh Hiền, Hồng Vân đạt đô thị loại V

UBND các huyện liên quan

Sở Xây dựng

Quý IV/2013

Đ án

B

TRIN KHAI THC HIỆN CÁC QUY HOẠCH

1

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Quý II/2013

Quy hoạch

2

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Lộc

UBND huyện Phú Lc

Sở Xây dựng

Quý I/2013

Quy hoạch

3

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sịa

UBND huyện Quảng Điền

Sở Xây dựng

Quý II/2013

Quy hoạch

4

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Điền

UBND huyện Phong Điền

Sở Xây dựng

Quý II/2013

Quy hoạch

5

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khe Tre

UBND huyện Nam Đông

Sở Xây dựng

Quý I/2013

Quy hoạch

6

Quy hoạch chung xây dựng đô thị A Lưới mở rộng đến năm 2020 và định hướng đến 2030

UBND huyện A Lưới

Sở Xây dựng

Quý I/2013

Quy hoạch

7

Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Thanh

UBND huyện Phú Vang

Sở Xây dựng

Quý I/2013

Quy hoạch

8

Quy hoạch chung đô thị mới La Sơn

UBND huyện Phú Lộc

Sở Xây dựng

Quý I/2013

Quy hoạch

9

Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền

UBND huyện Phú Lộc

Sở Xây dựng

Quý III/2013

Quy hoạch

10

Quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường phía Tây thành ph Huế

Sở Xây dựng

UBND thị xã Hương Trà, Hương Thủy

Quý II/2013

Quy hoạch

11

Hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải toàn tỉnh (trong đó có cập nhật quy hoạch giao thông tĩnh thành phố và vùng phụ cận)

UBND các huyện

Sở Xây dựng; Sở Giao thông

Quý I/2013

Quy hoạch

12

Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị các thị trn thuộc huyện; trước hết là quy chế quản lý kiến trúc ở các đô thị Huế, Hương Thủy, Hương Trà, Thuận An, Chân Mây - Lăng Cô

Các địa phương liên quan

Sở Xây dựng

Quý II/2013

 

13

Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường để UBND tỉnh ban hành

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Quý II/2013

 

C

CÁC D ÁN

1

Nâng cấp đường phía Tây thành phố Huế

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến độ dự án

 

2

Hoàn thành thông đường 74

Sở Giao thông Vn tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến đdự án

 

3

Nâng cấp Quốc lộ 1A (đoạn cửa ngõ phía Bắc)

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến đdự án

 

4

Chỉnh trang Quốc lộ 1A (đoạn Huế - Tứ Hạ)

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến độ dự án

 

5

Nâng cấp Quốc lộ 49A (đoạn Nam Giao - Cầu Tuần)

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

6

Hoàn thành dự án Quốc lộ 49A (đoạn Chợ Mai - Thị trấn Thuận An)

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

7

Hoàn thành dự án Quốc lộ 49B (đoạn Vinh Thanh - Tư Hiền)

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến độ dự án

 

8

Nâng cp Tỉnh lộ 12B (Huế - Hương Trà)

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

9

Nâng cấp Tỉnh lộ 18 (Thủy Phù - Vinh Thanh)

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

10

Đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc, Phú Bài - Vinh Phú

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến độ dự án

 

11

Nâng cấp cầu Thủy Vân, Phú Lưu

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến độ dự án

 

12

Triển khai dự án đầu tư xây dựng hai hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến độ dự án

 

13

Nâng cấp đường cất cánh hạ cánh cảng hàng không quc tế Phú Bài

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Trin khai theo tiến độ dự án

 

14

Xây dựng hạ tầng nông thôn theo hướng đạt chun. Ưu tiên các xã điểm Quảng Phú, Thượng Nhật, Phong Mỹ

Các địa phương liên quan

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

15

Đu tư hệ thng ni mạng cp nước sạch các xã Đin Hòa, Phong Hải, Điền Lộc (Phong Điền), Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, Lộc Hòa (Phú Lộc) và Hương Vân (Hương Trà)

Sở NN&PTNT

Công ty TNHHNN MTV XD&CN TTH, các cơ quan liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

16

Đầu tư hạ tầng nhà ở xã hội, các khu tái định cư, khu dân cư tập trung ở các đô thị

Các địa phương có dự án

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

17

Đầu tư xây dựng Khu chung cư Đống Đa

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

18

Đầu tư khu hành chính tập trung tỉnh

Ban Đu tư Xây dựng tỉnh

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Trin khai theo tiến độ dự án

 

II

ĐẦU TƯ XÂY DNG CÁC ĐÔ THỊ

A

Chỉnh trang đô thị Huế

 

 

 

 

1

Chỉnh trang mở rộng cửa ngõ phía Bắc, phía Nam

UBND thành phố Huế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Quý II/2013

 

2

Chỉnh trang đường Điện Biên Phủ, Đng Đa, Trn Phú, Chương Dương, Nguyễn Sinh Cung...

UBND thành phố Huế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Quý II/2013

 

3

Thiết kế đô thị trục đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Lê Lợi, Hà Nội, An Dương Vương

UBND thành phố Huế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

4

Hoàn chỉnh khu đô thị mới An Cựu

UBND thành ph Huế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Quý II/2013

 

5

Đu tư xây dựng một sđường trong khu đô thị mới An Vân Dương

UBND thành phố Huế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Quý II/2013

 

6

Nâng cấp mở rộng đường Bùi Thị Xuân nối dài

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

7

Nâng cấp mở rộng đường Trần Phú

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

8

Chỉnh trang đường Nguyễn Lộ Trạch

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

9

Nâng cấp kè, đường Nguyễn Đình Chiểu

UBND thành phố Huế

Các sở ban ngành, địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

10

Chỉnh trang công viên dọc bờ sông Hương, phường Phú Cát

UBND thành phố Huế

Các sở ban ngành, địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

11

Chỉnh trang nạo vét sông Ngự Hà, sông An Cựu, sông Kẻ Vạn, kè sông Đông Ba, sông Lấp, hói Phát Lát...

UBND thành phHuế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Quý II/2013

 

12

Hoàn thành nâng cấp cầu Ga, cầu Đông Ba

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Quý II/2013

 

13

Giải tỏa chợ cá Đông Ba

UBND thành phố Huế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Quý IV/2013

 

14

Triển khai thực hiện dự án bảo tồn tu bKinh Thành Huế và các dự án bảo tồn trong Đại Nội

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Quý IV/2013

 

15

Đu tư hoàn chỉnh hạ tng một skhu tái định cư phục vụ giải tỏa, tạo quỹ đất (Lịch Đợi, Bàu Vá, Hương Sơ, An Vân Dương)

UBND thành phố Huế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

16

Mở rộng nghĩa trang phía Bắc, nghĩa trang phía Nam thành phHuế, xúc tiến giải tỏa mồ mả khu vực Ngự Bình

UBND thành phố Huế

Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

17

Tiếp tục triển khai dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Công ty MT và Công trình đô thị Huế

Triển khai theo tiến độ dự án

 

18

Dự án điện Chiếu sáng các đường kiệt

UBND thành phố Huế

Các sở ban ngành, địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

B

Xây dựng đô thị Hương Thủy

1

Đường Quang Trung giai đoạn 1, 2

UBND thị xã Hương Thủy

Các sở ban ngành liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

2

Nâng cấp mở rộng đường Phùng Quán

UBND thị xã Hương Thủy

Các sở ban ngành liên quan

Triển khai theo tiến đdự án

 

3

Đầu tư xây dựng đường đến khu du lịch cầu Ngói Thanh Toàn

UBND thị xã Hương Thủy

Các sở ban ngành liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

4

Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng các đường nội thị thuộc các phường Phú Bài, Thủy Phương, Thủy Châu

UBND thị xã Hương Thủy

Các sở ban ngành liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

5

Tiếp tục đầu tư xây dựng đường Thanh Lam, Sóng Hồng

UBND thị xã Hương Thủy

Các sở ban ngành liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

6

Xây dựng mới đường vào Trung tâm hành chính thị xã

UBND thị xã Hương Thủy

Các sở ban ngành liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

7

Nâng cấp mở rộng đường khu vực Dương Phương

UBND thị xã Hương Thủy

Các sở ban ngành liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

C

Xây dựng đô thị Hương Trà

1

Tiếp tục nâng cấp mở rộng đường Kim Trà

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

2

Nâng cp mở rộng đường ven sông B(đoạn Tứ Phú - Hương Văn)

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

3

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 12B

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

4

Đường ven sông Bồ (giai đoạn 2)

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

5

Vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng đường Lê Thái Tổ

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

6

Nâng cấp đường Hồng Lĩnh

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

7

Chiếu sáng công cộng đoạn đường phía Tây Huế, đoạn qua Hương Trà

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

8

Nâng cấp đường trung tâm phường Hương Vân đoạn qua khu vực Sơn Công

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

9

Cầu Hữu Trạch

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

10

Đường nội thị s1 phường Hương Văn

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

11

Cây xanh đô thị

UBND thị xã Hương Trà

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

D

Xây dựng đô thị Thuận An

 

 

 

 

1

Đường nội thị (đoạn UBND thị trn Thuận An ra trung tâm hành chính thị xã)

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

2

Đường quy hoạch Thuận An từ QL 49A đu ni với đường Đoàn Trực

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

3

Đường quy hoch Thun An từ QL 49A ra đm phá (tuyến s 3)

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

4

Vỉa hè, cây xanh, thoát nước đường Nguyn Văn Tuyết (ni dài)

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

5

Chỉnh trang nâng cấp đường Thai Dương

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

6

Đường ra khu trung tâm lễ hội biển Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

7

Quảng trường Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

8

Dự án điện chiếu sáng độc lập và kết hợp một s tuyến tại thị trấn Thun An

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

9

Vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước QL49A (đoạn Chợ Mai - Thuận An)

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

10

Tuyến đường ven bin từ thôn Minh Hải đến trạm Cửa Lạch (đường Hoàng Sa)

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

11

Khu tái định cư Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

Đ

Xây dựng đô thị Phong Điền

 

 

 

 

1

Nhà thi đu đa năng - Trung tâm văn hóa ththao huyện Phong Điền

UBND huyện Phong Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

2

Vỉa hè khu thương mại An Lỗ

UBND huyện Phong Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

3

Đường nội thị phía Tây nối Tỉnh lộ 17 - Tỉnh lộ 19

UBND huyện Phong Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

4

Chỉnh trang khu vực cửa ngõ phía Bắc huyện Phong Điền

UBND huyện Phong Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

5

Xây dựng bó vỉa, hố trồng cây dọc Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phong Điền

UBND huyện Phong Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

6

Hệ thống điện chiếu sáng khu vực Trung tâm thị trấn Phong Điền

UBND huyện Phong Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

7

Khu liên hợp bãi tắm Điền Lộc

UBND huyện Phong Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

E

Xây dựng đô thị thị trn Sịa

 

 

 

 

1

Đường vào khu công nghiệp Quảng Vinh

UBND huyện Quảng Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

2

Nâng cp đường nội thị t Trung tâm Y tế huyện đến thôn Vân Căn - Thtrấn Sa

UBND huyện Quảng Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

3

Dự án nâng cp mở rộng đường Nguyn Chí Thanh (Tỉnh lộ 19, đoạn từ tòa án đến đường tránh lũ)

UBND huyện Quảng Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

4

Đường nội thị thị trấn Sịa đoạn Phước Lập - Giang Đông

UBND huyện Quảng Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

5

Hệ thng điện chiếu sáng đoạn công viên Hòa Bình lên Cn Tộc (1km)

UBND huyện Quảng Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

6

Đường tránh lũ huyện Quảng Điền

UBND huyện Quảng Điền

Các Sở ban ngành địa phương liên quan

Triển khai theo tiến độ dự án

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2012 thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144