Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 9-BXD/QLXD 1993 về việc thực hiện công tác đăng ký hành nghề xây dựng theo Quy chế mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 9-BXD/QLXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 23/02/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9-BXD/QLXD

Hà nội, ngày 23 tháng 02 năm 1993 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUY CHẾ MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 171-TTg ngày 16-12-1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tham nhũng, lãng phí và thất thoát trong xây dựng cơ bản; Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ quy định chức năng của các Bộ và cơ quan ngang Bộ được Quốc hội thông qua ngày 30-9-1992; Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng kèm theo Quyết định số 22-BXD/QLXD ngày 26-1-1993. Quy chế này được thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày 1-3-1993.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng nhanh chóng triển khai thực hiện Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng mới và lưu ý các điểm sau:

1. Các doanh nghiệp xây dựng đã được thành lập theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 và các luật doanh nghiệp khác đều cấp giấy phép hành nghề xây dựng theo đúng Quy chế mới. Sở Xây dựng phải lập Hội đồng để xét cấp giấy phép hành nghề xây dựng cho các doanh nghiệp. Giấy đăng ký hành nghề xây dựng cũ của các doanh nghiệp đã được thành lập mà chưa làm thủ tục kịp, thì được tiếp tục sử dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 1993.

2. Những doanh nghiệp xây dựng đã được công nhận và thành lập trước khi có Chỉ thị số 171-TTg ngày 16-12-1992 và Quyết định số 22-BXD/QLXD ngày 26-1-1993 là doanh nghiệp thiết kế, tuỳ theo khả năng để cấp giấy phép như Điều 8 của Quy chế.

Các Sở Xây dựng cần củng cố lại các tổ chức thiết kế trực thuộc Sở và xem xét lại các tổ chức thiết kế thuộc các thành phần kinh tế khác để đảm bảo chất lượng công tác thiết kế, dịch vụ tư vấn đúng pháp luật mà không nhận thầu xây dựng công trình. Việc xây dựng thực nghiệm của các doanh nghiệp tư vấn, thiết kế được xét cấp theo đề tài cụ thể do doanh nghiệp nghiên cứu và năng lực mà doanh nghiệp có thể cho thực hiện.

3. Các doanh nghiệp xây dựng chỉ làm xây lắp. Các Tổng công ty xây dựng, Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng, các Sở được tổ chức xí nghiệp hoặc công ty thiết kế hạch toán độc lập để làm công tác khảo sát thiết kế. Các thiết kế do các tổ chức này thực hiện phải được các cơ quan thẩm tra thiết kế có thẩm quyền thẩm định và xét duyệt theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, các cơ quan liên quan ở địa phương báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch thực hiện công việc này trong quý I năm 1993.

 

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 9-BXD/QLXD 1993 về việc thực hiện công tác đăng ký hành nghề xây dựng theo Quy chế mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.043
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41