Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 28/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 05/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2005/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 16 tháng 12 năm 2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng để hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2003 về vấn đề quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tiếp theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14 tháng 7 năm 2005 về “hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” và Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 về “hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng”.

Để nhanh chóng triển khai thực hiện các văn bản nêu trên đến các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6536/XD-QLCL ngày 21 tháng 9 năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau:

1. Các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phải thực hiện tốt các trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Thông tư số 11/2005/TT-BXD và Thông tư số 12/2005/TT-BXD cùng các Tiêu chuẩn, quy phạm đã được Nhà nước ban hành; tăng cường công tác quản lý chất lượng, đặc biệt đối với các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn O.D.A các chung cư thuộc chương trình 30.000 căn hộ dành cho tái định cư, các chung cư thuộc chương trình nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp.

Các cơ quan nêu trên phải lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình đã được phân công, phân cấp quản lý.

2. Giao Sở Xây dựng cùng các Sở quản lý chuyên ngành (gồm Sở Giao thông - Công chính, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Bưu chính - Viễn thông), theo trách nhiệm đã được phân công tại Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về Công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước, căn cứ Thông tư số 11/2005/TT-BXD, Thông tư số 12/2005/TT-BXD và các ý kiến của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại Công văn số 366/GĐ-GĐ1 ngày 19 tháng 9 năm 2005 về hướng dẫn một số nội dung nêu tại Thông tư số 11/2005/TT-BXD và Thông tư số 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng, căn cứ các quy định mới, các quy chuẩn, quy phạm xây dựng công trình của Nhà nước để ban hành các hướng dẫn và tổ chức tập huấn về thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng và quản lý chất lượng các công trình thuộc chuyên ngành quản lý của Sở. Việc tập huấn phải được tổ chức triển khai cụ thể đến từng đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công và các Phòng Quản lý đô thị quận-huyện để thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở được giao nhiệm vụ phải nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặc xin ý kiến Bộ Xây dựng và các Bộ chuyên ngành giải quyết theo thẩm quyền quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp;
- Cục Giám định NN về CLCTXD;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Sở, ngành thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc TP;
- Các Ban QLDA trực thuộc TP;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ TH, DA, ĐT, VX, CNN, TM, PC;
- Lưu (ĐT-Th). T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/2005/CT-UBND ngày 05/10/2005 về tổ chức triển khai, hướng dẫn các văn bản pháp quy trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.724

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!