Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1057/CT-BNN-TCTL năm 2013 tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1057/CT-BNN-TCTL Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1057/CT-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG MÙA MƯA LŨ NĂM 2013

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương mùa mưa bão năm 2013 có thể đến sớm hơn bình thường; bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm ở phía Nam Biển Đông; vì vậy trong mùa mưa bão năm 2013 tình hình thủy văn, thời tiết trên phạm vi cả nước có diễn biến phức tạp. Cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, kịp thời triển khai các phương án, giải pháp đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện các nội dung sau:

a) Củng cố, kiện toàn lại tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các cấp, bảo đảm có đủ năng lực điều hành phòng chống lụt bão.

b) Rà soát đánh giá chất lượng toàn bộ các công trình đê điều, hồ đập, các cống dưới đê để phát hiện có biện pháp xử lý kịp thời các vị trí xung yếu, sạt lở; ưu tiên sửa chữa đối với các hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, như các công trình tu bổ, nâng cấp đê biển, đê sông, các công trình hồ, đập, hệ thống tiêu thoát lũ, bảo đảm đủ năng lực chống lũ và an toàn trong mùa mưa bão năm 2013. Việc sửa chữa, nâng cấp các công trình phải hoàn thành trước ngày 31/5/2013 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và trước ngày 31/8/2013 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Trung và Nam Bộ; riêng các hồ chứa nước đang thi công phải đảm bảo tiến độ và cao trình chống lũ.

c) Tổ chức kiểm tra, rà soát nhân lực và các vật tư, thiết bị như rọ thép, đá hộc, máy phát điện… phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Xây dựng phương án phòng chống lụt, bão cho các công trình, nhất là các công trình có nguy cơ mất an toàn (kể cả việc di dân vùng hạ du các hồ chứa) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

d) Đánh giá việc vận hành điều tiết các hồ chứa theo Quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp những nội dung không còn hoặc chưa phù hợp, báo cáo cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Riêng các hồ chứa có tràn cửa van nhưng chưa xây dựng Quy trình vận hành điều tiết hoặc quy trình không còn phù hợp, đơn vị quản lý hồ chứa phải bố trí ngay kinh phí và tiến hành xây dựng Quy trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

e) Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa tiến hành kiểm định an toàn hồ chứa theo quy định tại Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.

f) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực PCLB ở địa phương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, cơ quan triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ chứa; phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa chỉ đạo điều hành xã lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tổng cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình thủy lợi, đặc biệt là các công trình đang tiến hành thi công, sửa chữa đảm bảo an toàn; tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT trước ngày 31/5/2013 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và trước ngày 31/8/2013 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Trung và Nam Bộ; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, an toàn công trình; phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương giao ban, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình an toàn công trình.

b) Cục Quản lý xây dựng công trình chỉ đạo các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng trong phạm vi phụ trách; tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình chính và tổng hợp, báo cáo Bộ diễn biến tình hình.

c) Các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng liên quan phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình giúp Bộ chỉ đạo và giải quyết các khó khăn để các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- PTT hoàng trung hải (để b/c)
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Văn phòng TT ban CĐPCLBTW;
- Trung tâm Dự báo KTTVTW;
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam;
- Lưu: VT, TCTL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1057/CT-BNN-TCTL năm 2013 tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168