Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 08/TTLB năm 1992 hướng dẫn về công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 08/TTLB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng, Phạm Minh Hạc
Ngày ban hành: 22/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/TTLB

Hà Nội , ngày 22 tháng 4 năm 1996

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/TTLB NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC XOÁ MÙ CHỮ (SAU XOÁ CHỮ) CHO NGƯỜI NGHIỆNMA TUÝ, NGƯỜI MẠI DÂM TẠI CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH(THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠMHÀNH CHÍNH NGÀY 6/7/1995)

 Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế về Cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995;
 Căn cứ Chỉ thị 01/HĐBT ngày 02 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về công tác xoá nạn mù chữ.
Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các Cơ sở chữa bệnh (theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

Người nghiện ma tuý, người mại dâm đang chấp hành quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tại các Cơ sở chữa bệnh do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo Điều 24 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Hàng năm các cơ sở chữa bệnh lập kế hoạch về xoá nạn mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm, gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội để tổng hợp lập kế hoạch gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xét trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Cục phòng, chống tệ nạn xã hội).

Ngành Giáo dục và Đào tạo hàng năm khi lập kế hoạch xoá mù chữ cần phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm.

2. Ngành Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các Cơ sở chữa bệnh.

Đối với Cơ sở chữa bệnh có đủ điều kiện, lập đề án thông qua ngành Giáo dục và Đào tạo ký kết hợp đồng trách nhiệm với ngành Giáo dục Đào tạo để mở lớp xoá mù chữ (sau xoá mù chữ). Những Cơ sở chữa bệnh chưa có đủ điều kiện thì cử cán bộ của cơ sở đi học bồi dưỡng về xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) để tổ chức xoá mù chữ thường xuyên cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các Cơ sở chữa bệnh.

3. Ngành Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện về kinh phí, giáo viên, huấn luyện giáo viên cho cán bộ của cơ sở chữa bệnh, cung cấp sách vở, trang thiết bị, cấp chứng chỉ... và ký kết hợp đồng trách nhiệm với ngành Lao động - Thương binh và xã hội để tổ chức lớp học xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các Cơ sở chữa bệnh.

4. Chế độ đối với người tổ chức lớp học, người dạy, người học... được áp dụng theo chế độ hiện hành. Kinh phí để đảm bảo cho công tác này lấy từ kinh phí của chương trình xoá mù chữ (sau xoá mù chữ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hai ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thông báo cho nhau về tình hình và kết quả về công tác xoá mù chữ, tổ chức họp định kỳ để kiểm điểm, rút kinh nghiệm về phối hợp thực hiện, động viên khen thưởng đối với tập thể và cá nhân làm tốt công tác xoá mù chữ.

Cục phòng, chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện công tác này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ xem xét, giải quyết.

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

Phạm Minh Hạc

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 08/TTLB năm 1992 hướng dẫn về công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.699
DMCA.com Protection Status