Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2000/TT-TCTK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK

Số hiệu: 03/2000/TT-TCTK Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành: 28/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2000/TT-TCTK

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2000

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 03/2000/TT-TCKT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/1999/TT-TCTK HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Ngày 19 tháng 10 năm 1999, Tổng cục Thống kê đã ban hành Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định 93/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê;

Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Tổng cục Thống kê sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 04/1999/TT-TCTK ngày 19 tháng 10 năm 1999 như sau:

1- Điểm a khoản 2 Mục I Thông tư 04/1999/TT-TCTK quy định "Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thống kê; công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (sau đây gọi chung là cá nhân) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì bị xử phạt theo Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ và quy định tại Thông tư này"; nay sửa đổi, bổ sung như sau:

- Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thống kê; công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên (sau đây gọi chung là cá nhân) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì bị xử phạt theo Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ, Thông tư số 04/1999/TT-TCTK và quy định tại Thông tư này.

- Xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định tại Điều 6 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995.

2- Bỏ câu "vi phạm trong hoàn cảnh thiên tai, hoả hoạn" tại điểm d1 khoản 3 Mục I Thông tư 04/1999/TT-TCTK .

3- Điểm 3.2 khoản 3 Mục II Thông tư 04/1999/TT-TCTK quy định "Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi cố ý báo cáo sai số lượng, giá trị thực tế các hiện tượng kinh tế xã hội phát sinh"; nay được sửa lại như sau:

"Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo sai số lượng, giá trị thực tế các hiện tượng kinh tế xã hội phát sinh".

4- Khoản 4, Mục II Thông tư 04/1999/TT-TCTK: Nộp báo cáo thống kê không kịp thời, đầy đủ:

- Điểm b.1 khoản 4.1 quy định "Báo cáo thống kê chậm từ 5 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo tháng, từ 10 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và từ 15 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo năm"; nay được sửa lại như sau:

"Báo cáo thống kê chậm từ 5 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo tháng, từ 10 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo năm".

- Điểm a.1 khoản 4.2 quy định "Báo cáo thống kê chậm từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 30 ngày đến dưới 45 ngày đối với báo cáo năm; nay được sửa lại như sau:

"Báo cáo thống kê chậm từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, từ 20 ngày đến dưới 45 ngày đối với báo cáo năm".

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Nguyễn Văn Tiến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2000/TT-TCTK ngày 28/08/2000 sửa đổi Thông tư 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Tổng cục thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.937

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!