Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 532/2000/QĐ-UB về việc xử lý vi phạm hành chính ông Trần Đức Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 532/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 23/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 532/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ điều 21 Nghị định số: 01/CP ngày 03/01/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại;
Căn cứ Thông tư số: 07/1997/TTLT-BTM-BNV-BTC-TCHQ ngày 21/10/1997 của Liên bộ Thương mại Nội vụ- Tài chính-Tổng cục Hải quan và các Thông tư số: 73/1997/TC-TCT ngày 20/10/1997; số: 17/1999/TT-BTC ngày 05/02/1999; số: 140/1999/TT-BTC ngày 02/12/1999 của Bộ Tài chính;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng xử lý vi phạm hành chính ngày 11/5/2000 gồm đại diện các ngành: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, sở Tài chính - Vật giá và Chi cục QLTT;
Theo đề nghị của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tại Tờ trình số: 45/TT-QLTT ngày 11/5/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý vi phạm hành chính đối với ông: Trần Đức Bằng.

Địa chỉ: Phường Tân Long - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.

Đã có hành vi vi phạm: Vận chuyển hàng hoá nhập khẩu trái phép.

Hình thức xử lý:

1. Hình thức phạt chính: Phạt tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng).

2. Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu 35.660 kg cám tăng trọng 151 Trung Quốc.

Điều 2. Ông Trần Đức Bằng có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các hình thức phạt và được quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Giao cho Sở Tài chính- Vật giá phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường lập Hội đồng định giá xử lý số cám tăng trọng 151 Trung Quốc đã tịch thu tại điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan và ông Trần Đức Bằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Đương sự(t/h)
- TT Tỉnh uỷ (B/c).
- CT, PCT UBND tỉnh.
- Viện KSND tỉnh.
- Công an tỉnh.
- LĐVP: CVP-PVPTH
- Lưu: VT-NC-NLN-TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
 La Thị Thínhtin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 532/2000/QĐ-UB về việc xử lý vi phạm hành chính ông Trần Đức Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246
DMCA.com Protection Status