Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3405/QĐ-UB Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3405/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 07/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3405/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 4 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, LĨNH VỰC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LANG THANG XIN ĂN, SINH SỐNG NƠI CÔNG CỘNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 4073/QĐ-UB ngày 29 tháng 9 năm 2003 của
ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn,
sinh sống nơi công cộng ;
Nhằm triển khai thực hiện các Quyết định số 104/2003/QĐ-UB,
Quyết định số 105/2003/QĐ-UB, Quyết định số 106/2003/QĐ-UB và
Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét nhu cầu và năng lực cán bộ ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cử Ông Trương Văn Lắm, Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố thay thế Ông Lâm Văn Ba, làm thành viên

Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, các thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định, Ông Trương Văn Lắm và Ông Lâm Văn Ba chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (PC/L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3405/QĐ-UB Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.717

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159