Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 240/2004/QĐ-UB bổ sung hành vi vi phạm hành chính áp dụng xử phạt theo Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 240/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 21/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 240/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG XỬ PHẠT THEO QUY ĐỊNH THỦ TỤC XỬ PHẠT QUA HÌNH ẢNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 ;
Căn cứ Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ và Nghị định số 92/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ ;
Căn cứ Quyết định số 210/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Công an thành phố tại Công văn số 1232/ĐX-CATP(PC26) ngày 16 tháng 9 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính áp dụng xử phạt theo Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 210/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 8  năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố, nêu trong phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an (V19)
- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP
- Các Đoàn thể thành phố
- Các cơ quan Báo, Đài
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT/Thg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG XỬ PHẠT QUA HÌNH ẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 240 /2004/QĐ-UB ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Số

thứ tự

Hành vi vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Điểm

Khoản

Điều

01

Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm trên đường quy định phải đội mũ bảo hiểm.

-

1

10 xe mô tô

02

Không điều khiển xe đi bên phải theo chiều của mình; không đi đúng phần đường, làn đường quy định.

a

2

10 xe mô tô

03

Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

b

2

10 xe mô tô

04

Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động; người ngồi trên xe sử dụng ô (dù).

i

2

10 xe mô tô

05

Tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trên cầu.

k

2

10 xe mô tô

06

Người điều khiển hoặc người ngồi trên xe kéo theo xe khác hoặc vật khác hoặc đẩy xe khác, chở hàng cồng kềnh.

e

3

10 xe mô tô

07

Điều khiển xe buýt dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định.

-

-

32 xe mô tô

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 240/2004/QĐ-UB bổ sung hành vi vi phạm hành chính áp dụng xử phạt theo Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279
DMCA.com Protection Status