Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 165/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 05/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 165/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2003/QĐ-UB, SỐ 106/2003/QĐ-UB, SỐ 107/2003/QĐ-UB NGÀY 27/6/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1964/STP-VB ngày 26 tháng 8 năm 2003
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này 16 loại biểu mẫu liên quan đến thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được qui định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố sau đây :

1- Quyết định số 105/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 qui định về mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường ;

2- Quyết định số 106/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 về áp dụng một số biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ ;

3- Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trong việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý trật tự xây dựng.

Các biểu mẫu này được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở-Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Văn phòng Chính phủ  
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND. TP
- TTUB : CT, các PCT
- Ban CCHC thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP  
- Các Tổ NCTH
- Lưu (PC-L)

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165/2003/QĐ-UB ngày 05/09/2003 ban hành biểu mẫu việc xử phạt vi phạm hành chính theo các Quyết định 105/2003/QĐ-UB, 106/2003/QĐ-UB, 107/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209