Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 138/2021/NĐ-CP bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu

Số hiệu: 138/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện đối với nơi tạm giữ tang vật VPHC là nhà, kho, bãi

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2021/NĐ-CP quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Theo đó, quy định điều kiện đối với nơi tạm giữ tang vật vi phạm hành chính là nhà, kho, bãi như sau:

- Phải đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự; có hệ thống hàng rào bảo vệ, nội quy ra, vào, nội quy về bảo vệ môi trường, PCCC;

- Phải đảm bảo khô ráo, thoáng khí. Trường hợp nơi tạm giữ ở ngoài trời thì phải bố trí mái che hoặc có các biện pháp phòng, chống mưa, nắng;

- Có hệ thống thiết bị chiếu sáng; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phù hợp cho việc quản lý, bảo quản từng loại tang vậy, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

- Đối với nhà, kho sử dụng để quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ, chất độc, phóng xạ:

Phải đảm bảo điều kiện an toàn về phòng, chống cháy nổ, phòng độc, chống phóng xạ, phòng ngừa sự cố môi trường. (Nội dung mới)

Nghị định 138/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013, Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU VÀ GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BỊ TẠM GIỮ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (sau đây viết gọn là tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu), giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (sau đây viết gọn là giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ); trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan và người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

2. Việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, ma túy, vũ khí, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, các loại động vật, thực vật, hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, vật thuộc loại cấm lưu hành và các loại tài sản đặc biệt khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, mà thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

1. Tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải được quản lý, bảo quản chặt chẽ, an toàn, sắp xếp hợp lý, dễ kiểm tra, tránh nhầm lẫn, không để gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.

2. Các tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải được bảo đảm tính nguyên vẹn, không tính đến phần giảm giá trị thiệt hại do các nguyên nhân khách quan như thời tiết, độ ẩm, hao mòn theo thời gian và các nguyên nhân khác.

3. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ phải được quản lý, bảo quản chặt chẽ, an toàn, sắp xếp hợp lý, dễ kiểm tra, tránh nhầm lẫn; bảo đảm tính nguyên vẹn.

4. Chỉ tiếp nhận, trả lại, chuyển tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hoặc tiếp nhận, chuyển tang vật, phương tiện bị tịch thu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Chiếm đoạt, bán, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đánh tráo, thay thế, sử dụng trái pháp luật tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ và các hành vi trục lợi khác.

2. Vi phạm quy định về niêm phong tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; mang tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ ra khỏi nơi tạm giữ mà không được phép của cấp có thẩm quyền.

3. Làm mất, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

Điều 5. Kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, bao gồm:

a) Chi xây dựng, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất hoặc thuê nơi tạm giữ;

b) Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc quản lý, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, giám định tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

c) Chi phí để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, phương tiện bị tạm giữ;

d) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý, bảo quản giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, bao gồm: Các khoản chi cho mua sắm trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc quản lý, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, giám định giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí cho công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ được bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể về kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

Chương II

QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TẠM GIỮ TỊCH THU, GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BỊ TẠM GIỮ

Điều 6. Nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

1. Nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là nhà, kho, bến, bãi, cảng, khu vực vùng nước cảng biển, trụ sở cơ quan hoặc nơi khác do người có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu quyết định và phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

Nơi tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ là trụ sở cơ quan của người lập biên bản tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ.

2. Điều kiện đối với nơi tạm giữ là nhà, kho, bãi

a) Phải bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự; có hệ thống hàng rào bảo vệ, nội quy ra, vào, nội quy về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy;

b) Phải bảo đảm khô ráo, thoáng khí. Trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu ở ngoài trời thì phải bố trí mái che hoặc có các biện pháp phòng, chống mưa, nắng;

c) Có hệ thống thiết bị chiếu sáng; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phù hợp cho việc quản lý, bảo quản từng loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

d) Đối với nhà, kho sử dụng để quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ, chất độc, chất phóng xạ phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống cháy, nổ, phòng độc, chống phóng xạ, phòng ngừa sự cố môi trường.

3. Điều kiện đối với nơi tạm giữ là bến, cảng và khu vực vùng nước cảng biển

a) Phải bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, nội quy ra, vào, nội quy về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy và các điều kiện quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này trong phạm vi nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

b) Đối với nơi tạm giữ là bến thủy nội địa, khu vực vùng nước cảng biển thì ngoài điều kiện quy định tại điểm a khoản này, còn phải có thiết bị neo đậu phương tiện, có nội quy hoạt động ra, vào bến và khu vực vùng nước cảng biển, sắp xếp, neo đậu phương tiện.

4. Đối với nơi tạm giữ là trụ sở cơ quan thì phải có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm khô ráo, thoáng khí; có hệ thống thiết bị chiếu sáng, trang bị phương tiện, thiết bị phù hợp.

5. Bố trí nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ, tịch thu

a) Bố trí nơi tạm giữ chung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định xây dựng nơi tạm giữ tang vật, phương tiện chung của nhiều cơ quan có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu ở địa phương mình với hình thức, quy mô thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu để quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

b) Bố trí nơi tạm giữ riêng: Đối với cơ quan thường xuyên phải tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu thi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức xây dựng nơi tạm giữ riêng cho cơ quan đó;

c) Trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu chưa đủ điều kiện để xây dựng nơi tạm giữ hoặc quy mô xây dựng, điều kiện an toàn nơi tạm giữ không đủ, không bảo đảm để quản lý, bảo quản hết tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu thì cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện có thể thuê nơi tạm giữ. Mức thuê, giá thuê theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khi thuê nơi tạm giữ phải ký kết hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự;

d) Trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu với số lượng ít hoặc tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là những vật nhỏ, gọn mà xét thấy không cần thiết phải chuyển đến nơi tạm giữ là nhà, kho, bến, bãi thì người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện có thể quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện đó tại trụ sở cơ quan của mình. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải bố trí và giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu cho người trực tiếp quản lý để quản lý, bảo quản.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức quản lý nơi tạm giữ chung hoặc giao cho một cơ quan quản lý. Cơ quan có nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu hoặc được giao quản lý nơi tạm giữ chung phải bố trí người làm nhiệm vụ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, cụ thể như sau:

a) Trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là nơi tạm giữ riêng của một cơ quan thì thủ trưởng cơ quan đó bố trí người làm nhiệm vụ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

b) Trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là nơi tạm giữ chung của nhiều cơ quan khác nhau ở địa phương thì việc bố trí người làm nhiệm vụ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trên cơ sở đề xuất thống nhất giữa các cơ quan ở địa phương.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan nơi quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

1. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

2. Phân công người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ phù hợp với điều kiện nơi tạm giữ.

3. Thông báo bằng văn bản kịp thời cho người ra quyết định tạm giữ khi tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hết thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt; tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ đã có quyết định trả lại cho tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng không đến nhận và tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, tịch thu bị mất, hư hỏng; trường hợp có dấu hiệu của tội phạm phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.

4. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan, đơn vị hữu quan để di chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu đến nơi an toàn trong trường hợp thiên tai hoặc các trường hợp khác đe dọa đến sự an toàn của tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.

5. Đề xuất, báo cáo thủ trưởng cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền về tình trạng, phương án bảo vệ, nâng cấp, sửa chữa nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

1. Tiếp nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo quyết định của người có thẩm quyền; phân loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ và báo cáo người đứng đầu cơ quan được giao trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ để bố trí, sắp xếp và có biện pháp quản lý, bảo quản phù hợp.

2. Trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ khi có quyết định của người có thẩm quyền.

3. Chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự hoặc cơ quan khác khi có quyết định của người có thẩm quyền.

4. Quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ đúng quy định.

5. Thường xuyên kiểm tra nơi tạm giữ; phát hiện kịp thời tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bị mất, hư hỏng hoặc nơi tạm giữ không bảo đảm an toàn để có biện pháp khắc phục kịp thời.

6. Vào sổ và ghi chép đầy đủ về việc tiếp nhận, trả lại, chuyển tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ về:

a) Giờ, ngày, tháng, năm tiếp nhận, trả lại, chuyển tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ;

b) Hiện trạng tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ;

c) Số quyết định, thời gian, lý do tạm giữ, tịch thu và họ, tên, chức vụ của người ký quyết định, người giao, người nhận tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

7. Hàng ngày thống kê, báo cáo với người đứng đầu cơ quan nơi quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ về:

a) Số lượng tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ;

b) Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ đã trả lại cho người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp;

c) Số lượng tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ đã hết thời hạn bị tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận;

d) Số lượng tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền;

đ) Số lượng tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị hư hỏng, mất, thất thoát;

e) Tổng số tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hiện còn tạm giữ.

Điều 9. Trách nhiệm trong quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

1. Người lập biên bản tạm giữ có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ cho đến khi bàn giao tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ cho người quản lý, bảo quản.

2. Người ra quyết định tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Trường hợp tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Trường hợp tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

4. Trường hợp phương tiện giao thông vi phạm hành chính được giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản theo quy định tại Điều 14Điều 15 Nghị định này thì người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện có trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính từ khi tạm giữ phương tiện cho đến khi giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản.

Điều 10. Quyền của tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

1. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hành vi, quyết định trái pháp luật của người có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Kiểm tra trước khi nhận lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ khi hết thời hạn bị tạm giữ.

3. Yêu cầu người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ lập biên bản về việc tài sản trong thời gian tạm giữ bị mất, đánh tráo, hư hỏng, thiếu hụt và yêu cầu cơ quan của người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

1. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; quyết định tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

2. Nhận lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo đúng thời hạn ghi trong quyết định tạm giữ.

3. Chấp hành quy định tại điểm a khoản 4 Điều 16 Nghị định này.

Điều 12. Tiếp nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

Khi tiếp nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, người quản lý, bảo quản thực hiện các bước sau đây:

1. Kiểm tra quyết định tạm giữ, tịch thu, biên bản tạm giữ, tịch thu và những giấy tờ khác có liên quan.

2. So sánh, đối chiếu tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ với biên bản tạm giữ, tịch thu và bản thống kê về tên hàng hóa, số lượng, chất lượng, khối lượng, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ; tình trạng niêm phong (nếu có).

3. Vào sổ theo dõi và yêu cầu bên giao ký vào sổ.

Điều 13. Chế độ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

Người đứng đầu cơ quan của người quản lý, bảo quản căn cứ vào tính chất của từng loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ để bố trí, sắp xếp và có biện pháp quản lý, bảo quản phù hợp.

1. Đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là máy móc, phương tiện có sử dụng xăng, dầu hoặc các nhiên liệu dễ gây cháy, nổ thì khi đưa vào nơi tạm giữ phải cách biệt với tang vật khác và để cách biệt với nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng chữa cháy.

2. Đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là hàng hóa, vật phẩm dễ gây ô nhiễm môi trường thì phải đưa vào nhà, kho hoặc nơi quản lý, bảo quản bảo đảm an toàn không gây ô nhiễm môi trường trong thời gian tạm giữ.

3. Đối với tang vật bị tạm giữ, tịch thu là chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ, chất độc, chất phóng xạ thì phải đưa vào nhà, kho hoặc nơi quản lý, bảo quản bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ, phòng độc, chống phóng xạ, phòng ngừa sự cố môi trường.

4. Đối với giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thì phải đưa vào trụ sở cơ quan người có thẩm quyền tạm giữ để quản lý, bảo quản và phải được bảo quản, sắp xếp gọn gàng trong tủ đựng tài liệu, bảo đảm điều kiện chống mối mọt, tránh ẩm thấp, cách xa nguồn nhiệt độ cao.

Điều 14. Giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

1. Phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có một trong các điều kiện dưới đây thì người có thẩm quyền tạm giữ có thể giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý của cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ, trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 7 Điều này, cụ thể:

a) Cá nhân vi phạm có nơi thường trú hoặc có nơi tạm trú còn thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác; tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện;

b) Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh.

2. Trình tự giải quyết việc giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

a) Tổ chức, cá nhân vi phạm phải làm đơn gửi người có thẩm quyền tạm giữ đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính; trong đơn ghi rõ họ tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm, hành vi vi phạm hành chính, tên, số lượng, đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ, năm sản xuất, số máy, số khung, dung tích (nếu có), tình trạng của phương tiện, nơi giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính theo đề nghị của tổ chức, cá nhân sau khi được người có thẩm quyền tạm giữ giao giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính.

Cá nhân vi phạm khi gửi đơn phải gửi bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác; đối với tổ chức vi phạm phải có giấy tờ chứng minh về địa chỉ nơi đóng trụ sở hoạt động của tổ chức đó.

b) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét, quyết định việc giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thêm thời gian để xác minh thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét, quyết định việc giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. Trường hợp không giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

c) Khi giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản, người có thẩm quyền tạm giữ phải lập biên bản ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, nơi giữ, bảo quản, tình trạng của phương tiện (nếu có) và phải có chữ ký của tổ chức, cá nhân vi phạm và người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản bản.

Cùng với việc lập biên bản khi giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính, người có thẩm quyền tạm giữ phải tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe đối với phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt đối với phương tiện giao thông đường sắt, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện giao thông đường thủy nội địa (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký phương tiện) để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm đã đặt tiền bảo lãnh. Việc tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện phải được lập thành biên bản; trong biên bản ghi rõ địa điểm lập biên bản, ngày, tháng, năm tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền tạm giữ; tên tổ chức, cá nhân bị tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của cá nhân bị tạm giữ; lý do, thời hạn tạm giữ. Biên bản phải có chữ ký của tổ chức, cá nhân vi phạm bị tạm giữ giấy chứng nhận và người có thẩm quyền tạm giữ; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Người có thẩm quyền tạm giữ giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản sau khi đã hoàn thành việc lập biên bản và tổ chức, cá nhân đến nhận phương tiện giao thông vi phạm hành chính được giao giữ, bảo quản. Tổ chức, cá nhân được giao giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính có trách nhiệm đưa phương tiện về nơi tự bảo quản.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản, cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ phải thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang có phương tiện do tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản để phối hợp giám sát, quản lý.

4. Tổ chức, cá nhân vi phạm trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính thì không được phép sử dụng phương tiện vi phạm đó tham gia giao thông; không được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khi có nguy cơ trực tiếp phát sinh tình huống mà nếu không kịp thời di chuyển, thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính sẽ gây thiệt hại đến phương tiện thì được thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện nhưng ngay sau đó phải thông báo cho người có thẩm quyền tạm giữ biết.

5. Trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành đúng quy định tại khoản 4 Điều này thì người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện xem xét, quyết định chuyển phương tiện vi phạm đó về nơi tạm giữ của cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ.

Tổ chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm đưa phương tiện giao thông vi phạm hành chính về nơi tạm giữ theo quy định. Trường hợp không thể tự đưa phương tiện về nơi tạm giữ hoặc không tự giác chấp hành thì người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện tổ chức việc đưa phương tiện về nơi tạm giữ; tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu chi phí cho việc đưa phương tiện về nơi tạm giữ.

6. Trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân để xảy ra mất, đánh tráo, bán, trao đổi, cầm cố, thế chấp, thay thế, hủy hoại, làm hư hỏng phương tiện thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, hậu quả do hành vi mà mình gây ra theo quy định của pháp luật.

7. Các trường hợp không giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản:

a) Phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự;

b) Phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn giao thông;

c) Không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa;

d) Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy;

đ) Phương tiện giao thông vi phạm mà theo quy định sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện.

Điều 15. Đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì được xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính.

2. Người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính có thẩm quyền quyết định cho tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông đó.

3. Trình tự giải quyết việc đặt tiền bảo lãnh

a) Tổ chức, cá nhân vi phạm phải làm đơn gửi người có thẩm quyền tạm giữ đề nghị đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông vi phạm hành chính để được giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính; trong đơn ghi rõ họ tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm, hành vi vi phạm hành chính, tên, số lượng, đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ, năm sản xuất, số máy, số khung, dung tích (nếu có), tình trạng của phương tiện, nơi đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền giao giữ, bảo quản phương tiện;

b) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị đặt tiền để bảo lãnh, người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét, quyết định việc cho phép đặt tiền để bảo lãnh và giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thêm thời gian để xác minh thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị đặt tiền để bảo lãnh, người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét, quyết định việc cho phép đặt tiền để bảo lãnh và giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. Trường hợp không đồng ý việc đặt tiền để bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

c) Sau khi người có thẩm quyền tạm giữ ra quyết định cho đặt tiền bảo lãnh, tổ chức, cá nhân có thể nộp tiền đặt bảo lãnh trực tiếp hoặc qua tài khoản cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện. Mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất bằng mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt quy định cho một hành vi vi phạm; trường hợp thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm thì mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng tổng mức tiền phạt tối đa của các hành vi vi phạm.

Việc đặt tiền bảo lãnh phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ địa điểm lập biên bản, ngày, tháng, năm đặt tiền bảo lãnh; họ, tên, chức vụ của người quyết định cho đặt tiền bảo lãnh; tên tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của cá nhân đặt tiền; lý do đặt tiền bảo lãnh; mức tiền đặt bảo lãnh; thời hạn đặt tiền bảo lãnh; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh. Biên bản phải có chữ ký của người có thẩm quyền quyết định cho đặt tiền bảo lãnh và tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tiền đặt bảo lãnh, người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện phải chuyển số tiền đó vào bộ phận tài vụ, kế toán của cơ quan mình để quản lý; trường hợp người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện để mất tiền đặt bảo lãnh hoặc sử dụng tiền đặt bảo lãnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý và phải bồi hoàn theo quy định của pháp luật. Khi chuyển tiền vào bộ phận tài vụ, kế toán phải được lập thành biên bản; trong biên bản ghi rõ địa điểm lập biên bản, ngày, tháng, năm chuyển tiền đặt bảo lãnh; họ, tên, chức vụ của người chuyển tiền và người nhận tiền đặt bảo lãnh; mức tiền chuyển vào bộ phận tài vụ, kế toán. Biên bản phải có chữ ký của người chuyển tiền và người nhận tiền đặt bảo lãnh. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Tiền đặt bảo lãnh được trả lại cho tổ chức, cá nhân đặt bảo lãnh sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm đã chấp hành xong quyết định xử phạt. Việc trả lại tiền đặt bảo lãnh phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ địa điểm lập biên bản, ngày, tháng, năm trả lại tiền đặt bảo lãnh; họ, tên, chức vụ của người quyết định trả lại tiền đặt bảo lãnh; tên tổ chức, cá nhân nhận lại tiền đặt bảo lãnh, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của cá nhân nhận lại tiền bảo lãnh; lý do nhận lại tiền đặt bảo lãnh; số tiền đặt bảo lãnh được nhận lại. Biên bản phải có chữ ký của người có thẩm quyền quyết định cho đặt tiền bảo lãnh và tổ chức, cá nhân nhận lại tiền đặt bảo lãnh. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

5. Sau khi tổ chức, cá nhân nộp tiền đặt bảo lãnh và hoàn thành thủ tục lập biên bản theo quy định tại khoản 3 Điều này, người có thẩm quyền tạm giữ giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản; việc giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính phải được lập biên bản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định này. Tổ chức, cá nhân được giao giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính trong thời gian đặt tiền bảo lãnh không được phép sử dụng phương tiện vi phạm đó tham gia giao thông, không được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này thì người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện xem xét, quyết định việc chuyển phương tiện vi phạm đó về nơi tạm giữ theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định này.

6. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo địa chỉ ghi trong quyết định xử phạt.

Trường hợp số tiền đặt bảo lãnh lớn hơn số tiền xử phạt thì số tiền thừa còn lại sau khi đã khấu trừ số tiền xử phạt được trả lại cho tổ chức, cá nhân đã đặt tiền bảo lãnh trước đó. Khi trả lại số tiền thừa phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ địa điểm lập biên bản, ngày, tháng, năm trả lại; họ, tên, chức vụ của người trả lại số tiền thừa; tên tổ chức, cá nhân nhận lại tiền số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của cá nhân nhận lại tiền; lý do và số tiền được nhận lại. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Số tiền thừa được trả lại cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo địa chỉ ghi trong quyết định xử phạt. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đặt tiền bảo lãnh không nhận lại số tiền thừa thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh được coi là căn cứ để xác định tổ chức, cá nhân vi phạm đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông vi phạm hành chính đang được giao giữ, bảo quản.

8. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh, người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển số tiền xử phạt từ khấu trừ vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 16. Trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hoặc chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

1. Việc trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hoặc chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ.

2. Người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, tịch thu thực hiện việc trả lại hoặc chuyển tang vật, phương tiện khi đã có quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc quyết định chuyển tang vật, phương tiện theo trình tự như sau:

a) Kiểm tra quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hoặc quyết định chuyển tang vật, phương tiện; kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người đến nhận.

Người đến nhận lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ phải là người vi phạm hoặc chủ sở hữu có tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hoặc đại diện tổ chức vi phạm hành chính đã được ghi trong quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Nếu chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân vi phạm ủy quyền cho người khác đến nhận lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thì phải lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Yêu cầu người đến nhận lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ đối chiếu với biên bản tạm giữ để kiểm tra về chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, đặc điểm, hiện trạng của tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ dưới sự chứng kiến của người quản lý. Việc giao, nhận lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải được lập thành biên bản;

c) Trường hợp chuyển tang vật, phương tiện cho cơ quan điều tra, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hoặc cơ quan giám định thì người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải lập biên bản về số lượng, khối lượng, trọng lượng, đặc điểm, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng của tang vật, phương tiện. Biên bản được lập thành 02 bản có chữ ký của bên giao và bên nhận, mỗi bên giữ 01 bản;

d) Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân hoặc đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản thì cơ quan của người đã ra quyết định tịch thu trước đó phối hợp với cơ quan được giao chủ trì xử lý tài sản tổ chức chuyển giao tài sản và hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến tài sản cho cơ quan, tổ chức tiếp nhận.

3. Người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề sau khi trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc sau khi đã chuyển tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm giữ, tịch thu trước đó về kết quả đã thực hiện.

4. Chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

a) Tổ chức, cá nhân vi phạm khi đến nhận lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ không thuộc trường hợp bị tịch thu phải trả chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện trong thời gian bị tạm giữ.

Tổ chức, cá nhân vi phạm không phải trả chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện trong thời gian tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ nếu chủ tang vật, phương tiện không có lỗi trong việc vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp tịch thu đối với tang vật, phương tiện hoặc tổ chức, cá nhân vi phạm được giao giữ, bảo quản phương tiện theo quy định tại Điều 14Điều 15 Nghị định này;

b) Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện trong trường hợp tự tổ chức lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc tổ chức được cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện thuê để lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện được trả chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện trong thời gian bị tạm giữ;

c) Mức chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 17. Xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hết thời hạn tạm giữ

1. Việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hết thời hạn tạm giữ được thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 4a và khoản 4b Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

2. Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề khi đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm và trong thời gian thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho đến khi tang vật, phương tiện đó bị tịch thu, xử lý theo quy định; giấy phép, chứng chỉ hành nghề được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để thu hồi theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính và Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC(2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 138/2021/ND-CP

Hanoi, December 31, 2021

 

DECREE

MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF TEMPORARILY AND PERMANENTLY CONFISCATED EXHIBITS AND VEHICLES INVOLVED IN ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AND TEMPORARILY CONFISCATED LICENSE FOR OPERATION UNDER ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Pursuant to Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Imposing Penalties for Administrative Violations dated June 20, 2012; Law on amendment to the Law on Imposing Penalties for Administrative Violations dated November 13, 2020;

At request of Minister of Public Security;

The Government promulgates Decree on management and maintenance of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles involved administrative violations and temporarily confiscated license for operation under administrative procedures.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decree prescribes the management and maintenance of exhibits and vehicles of administrative violations temporarily or permanently confiscated under administrative procedures (hereinafter referred to as “temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles”), license for operation temporarily confiscated under administrative procedures (hereinafter referred to as “temporarily confiscated license for operation”); responsibilities and powers of agencies, individuals managing, maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, and temporarily confiscated license of operation; rights and powers of agencies, organizations, and individuals whose exhibits, vehicles are permanently or temporarily confiscated or license of operation is temporarily confiscated.

2. The management and maintenance of exhibits and vehicles of administrative violations that are Vietnamese currency, foreign currency, documents, papers relating to assets, financial instruments, gold, silver, jewels, precious metal, narcotics, weapons, explosive precursor substances, explosive ordinances, combat gears, objects of historical values or cultural values, national treasures, antiques, rare forestry products, animals, plants, perishable goods, items, objects whose sale is prohibited, and other assets are not the scope of this Decree but instead are compliant with the Law on Imposing Penalties for Administrative Violations.

Article 2. Regulated entities

1. Vietnamese and foreign organizations and individuals whose exhibits and vehicles are permanently or temporarily confiscated, license of operation is temporarily confiscated.

2. Agencies, organizations, and individuals relating to the management and maintenance of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, and temporarily confiscated license of operation.

Article 3. Rules on managing and maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation

1. Temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles must be closely and safely managed, maintained, and arranged in a reasonable manner to enable easy inspection, avoid confusion, and prevent environmental pollution and disease spread.

2. Temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles must remain their integrity without taking into account the depreciation caused by objective causes such as weather, humidity, etc.

3. Temporarily confiscated license of operation must be closely and safety managed, maintained, and arranged in a reasonable manner to enable easy inspection, avoid confusion, and maintain its integrity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Prohibited acts

1. Appropriation, sale, exchange, mortgaging, hypothecation, replacement, or illegitimate use of the temporarily and permanently confiscated exhibits or vehicles, or temporarily confiscated license of operation and other acts for personal gains.

2. Violation of regulations on sealing temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles; transport of temporarily confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation out of detention without permission of competent authority.

3. Intentional or unintentional actions that result in the loss or damage of temporarily and permanently confiscated exhibits or vehicles, or temporarily confiscated license of operation.

Article 5. Funding for management and maintenance of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation

1. Funding for management and maintenance of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles includes:

a) Expenditure on constructing, repairing, expanding, upgrading facilities, or hiring detention locations;

b) Expenditure on procuring equipment and vehicles necessary for management, maintenance, transport, deliver, receipt, and assessment of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles;

c) Expenditure on issuing notices on mass media and informing offenders, owners, individuals legally managing or using temporarily confiscated exhibits and vehicles;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Funding for management and maintenance of temporarily confiscated license of operation includes: Expenditure on procuring equipment and vehicles necessary for management, maintenance, transport, deliver, receipt, and assessment of temporarily confiscated license of operation, and other expenditure as per the law.

3. Funding for management and maintenance of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation shall be guaranteed by the Law on State Budget and applicable budget management levels.

4. Minister of Finance shall elaborate on funding for management and maintenance of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation.

Chapter II

MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF TEMPORARILY AND PERMANENTLY CONFISCATED EXHIBITS AND VEHICLES OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, AND TEMPORARILY CONFISCATED LICENSE OF OPERATION

Article 6. Location for detention of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license of operation

1. Location for detention of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles shall be buildings, warehouses, storage, ports, seaport waters, head offices of agencies, or other locations decided by competent individuals and must satisfy requirements under Clauses 2, 3, and 4 of this Article.

Location for detention of temporarily confiscated license of operation shall be head offices of individuals who produce records of temporary confiscation or individuals issue decisions on temporary confiscation.

2. Locations for detention that are buildings, warehouses, and storage must

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) remain dry and well-ventilated. If detention locations are outdoors, install roofs or take other sheltering measures;

c) be equipped with lighting system, fire fighting, prevention equipment and facilities, technical equipment and vehicles suitable for management and maintenance of each type of temporarily and permanently confiscated and vehicle;

d) satisfy safety requirements regarding fire safety, and prevent poisoning, radiation, environmental incident (for buildings, storage that are used for management and maintenance of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles that pose risk of fire, explosion, toxic substances, or radioactive substances).

3. Locations for detention that are ports, docks, and seaport waters must

a) ensure safety, security, order, and regulations on entry, exit, environmental protection, fire prevention and control, and requirements under Point b and Point c Clause 2 of this Article within the detention areas of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles;

b) install equipment that allows anchoring of vehicles, be subject to regulations on entry, exit of docks and seaport waters, arrangement, and anchoring of vehicles in addition to satisfying requirements under Point a of this Clause (for inland waterway docks and seaport waters).

4. Locations for detention that are head offices of agencies must be subject to security, order, safety, fire prevention and control measures, dry, well-ventilated, installed with lighting system, and appropriate vehicles and equipment.

5. Arrangement of locations for detention of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles

a) Arrangement of common detention locations: Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall, on the basis of request of competent authorities entitled to detain temporarily or permanently confiscated exhibits and vehicles, decide to build locations for detaining common exhibits and vehicles of the competent authorities with form and design scale of detention satisfying requirements for management and maintenance of exhibits and maintenance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) In case agencies of competent individuals entitled to detain temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles are unable to construct detention locations with sufficient scale and safety requirements, the agencies may rent detention locations. Rental rate and price shall be agreed upon without exceeding the price regulated by the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities; rental agreements must be produced in accordance with the Civil Code;

d) In case temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles are small in size or quantity and the transport thereof to detention locations such as buildings, storage, or warehouses, competent individuals entitled to detain exhibits and vehicles may decide to detain the exhibits and vehicles at their head offices. In this case, competent individuals entitled to detain temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles must arrange and assign the exhibits and vehicles to individuals directly in charge of management.

6. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for organizing and managing common detention locations or assigning an agency to do so. Agencies in provinces where locations for detention of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles are situated or agencies assigned to manage common detention locations must designate personnel to manage and maintain the exhibits and vehicles, to be specific:

a) In case locations for detention of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles are separate locations belonging to agencies, heads of the agencies shall designate personnel to manage and maintain the exhibits and vehicles;

b) In case locations for detention of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles are common locations, personnel assigned to manage and maintain the exhibits and vehicles shall be decided by Chairpersons of People’s Committees of the same levels on the basis of agreement between local agencies.

Article 7. Tasks and powers of heads of agencies managing, maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation

1. Direct, monitor, examine, and supervise the implementation of solutions for managing and maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation.

2. Assign personnel to manage and maintain temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation depending on conditions of detention locations.

3. Promptly inform individuals who issue detention decisions in writing about cases where the detention or temporary confiscation period expires, or the statute of limitations of the decisions imposing penalties expires, or exhibits, vehicles, and license of operation have been decided to be returned to the violating organizations and individuals that do not reclaim the exhibits, vehicles, license, or the exhibits, vehicles, license is missing or damaged; any sign of criminal activities must be immediately reported to competent authorities entitled to conduct criminal proceeding.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Propose and report situations, solutions for protecting, upgrading, and repairing detention locations of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles to the superior or competent agencies.

Article 8. Tasks and powers of individuals managing, maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation

1. Receive temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation according to decisions of competent individuals; classify temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license and report to heads of agencies assigned to manage and maintain temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license for arrangement and appropriate management, maintenance solutions.

2. Return temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license according to decisions of competent individuals.

3. Transfer temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles to competent authorities entitled to perform criminal proceeding or other authorities according to decisions of competent authorities.

4. Manage and maintain temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license as per the law.

5. Regularly inspect detention locations; promptly discover temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license that are missing, damaged and detention locations in unsafe conditions.

6. Fully record the receipt, return, and transport of temporarily confiscated exhibits, vehicles, and temporarily confiscated license of operation in terms of:

a) Hour and date of receipt, return, and transfer of temporarily confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Number of decisions, time and reason of detention, confiscation and full name, title of individuals signing the decisions; individuals handing over and receiving the temporarily confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license.

7. Produce statistical reports and submit to heads of agencies managing and maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license on a daily basis, including information on:

a) Number of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license;

b) Temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license that have been returned to the offenders, owners, individuals legally managing or using the exhibits, vehicles, and license;

c) Number of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license whose detention, temporary confiscation period has expired without being reclaimed by the offenders, owners, individuals legally managing or using the exhibits, vehicles, and license;

d) Number of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license transferred to competent agencies;

dd) Number of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license that have been damaged, lost, or missing;

e) Total number of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license that are currently being temporarily confiscated.

Article 9. Responsibilities in managing and maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Individuals issuing decisions on detention and confiscation are responsible for managing and maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license of operation. In case temporarily confiscated exhibits or vehicles or temporarily confiscated license of operation is missing, illegally sold, swapped, damaged, having missing parts, or replaced, individuals issuing decisions on detention, confiscation, and temporary confiscation are responsible for paying the damages and compensation and being met with actions taken as per the law.

3. Individuals managing and maintaining temporarily confiscated exhibits, vehicles, and temporarily confiscated license of operation are responsible for managing, maintaining temporarily confiscated exhibits, vehicles, and temporarily confiscated license of operation. In case temporarily confiscated exhibits, vehicles, or temporarily confiscated license of operation is missing, illegally sold, swapped, damaged, containing missing parts, or replaced, assume responsibilities to the law and individuals issuing decisions on detention, temporary confiscation for managing, maintaining temporarily confiscated exhibits, vehicles, and temporarily confiscated license of operation.

4. In case traffic vehicles involved in administrative violations are assigned to organizations or individuals committing the violations for management and maintenance in accordance Article 14 and Article 15 of this Decree, competent individuals entitled to detain vehicles are responsible for managing and maintaining the vehicles involved in administrative violations from the date on which the vehicles are temporarily confiscated until the date on which the vehicles are transferred to the violating organizations, individuals.

Article 10. Rights of organizations and individuals that own temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation

1. Complain, accuse, recommend, and provide feedback regarding illegitimate actions or decisions of competent individuals entitled to detain, confiscate exhibits and vehicles, suspend license of operation in accordance with regulations and law on complaint and accusation.

2. Examine prior to reclaiming temporarily confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license of operation when the detention period expires.

3. Request individuals managing, maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license of operation to produce records on the loss, swap, damage of the items or parts thereof that occurs during the detention period and request agencies of individuals managing, maintaining temporarily confiscated exhibits, vehicles and temporarily confiscated license of operation to pay damages and/or compensation.

Article 11. Obligations of agencies, organizations, and individuals that own temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation

1. Strictly comply with decisions on temporary and permanent confiscation of exhibits and vehicles involved in administrative violations; decisions on temporary confiscation of license of operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Comply with Point a Clause 4 Article 16 hereof.

Article 12. Receipt of temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license of operation

When receiving temporarily, permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license of operation, individuals managing and maintaining such items shall:

1. Examine decisions on temporary, permanent confiscation, record of temporary, permanent confiscation and other relevant documents.

2. Compare and cross-check temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license of operation with records of temporary and permanent confiscation and manifest in terms of name, quantity, quality, weight, types, brand, origin, and seal conditions of the items (if any).

3. Record in the logbook and request the party making the transfer to sign the logbook.

Article 13. Policies on managing and maintaining temporarily and permanently confiscated exhibits and vehicles, temporarily confiscated license of operation

Heads of agencies of individuals in charge of management and maintenance shall rely on characteristics of each type of exhibits and vehicles and license to arrange and adopt appropriate management and maintenance measures.

1. If exhibits or vehicles temporarily or permanently confiscated are machinery or vehicles that use gasoline or oil or other flammable fuel, such machinery and vehicles must be placed far from other exhibits, fire sources, heat sources, combustible equipment, and thermal-radiating equipment to ensure fire safety when placing in detention location and conditions for firefighting must be guaranteed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. If exhibits or vehicles temporarily or permanently confiscated are substances or goods that pose a risk of fire, explosion, toxic substances, or radioactive substances, such items must be placed in buildings, storage, or locations where all requirements regarding fire safety, fire fighting, explosion safety, preventing poisoning, preventing radiation, and preventing environmental incidents must be ensured.

4. Temporarily confiscated license of operation must be stored in head offices of competent individuals entitled to temporarily confiscate and neatly arranged in file cabinets that can provide protection against termites, humidity, and high heat.

Article 14. Transfer of vehicles involved in administrative violations to violating organizations, individuals for management and maintenance

1. In case vehicles involved in administrative violations are temporarily confiscated to enforce compliance with decisions imposing penalties for administrative violations, competent individuals entitled to temporarily confiscate the vehicles may transfer the vehicles to the violating organizations and individuals for storage and maintenance under the management of the competent individuals (except for cases under Clause 7 of this Article) when the violating organizations and individuals satisfy the following requirements:

a) The violating individuals have valid permanent or temporary residence or possess written workplace confirmation issued by employers of the violating individuals; violating organizations must have specific and defined address. The violating organizations and individuals must have spaces for storing and maintaining the vehicles;

b) The violating organizations and individuals must have the financial capability to deposit security.

2. Procedures for handling the transfer of vehicles involved in administrative violations to the violating organizations and individuals for storage and maintenance

a) The violating organizations and individuals must submit applications to competent individuals entitled to temporarily confiscate vehicles for storing and maintaining vehicles involved in administrative violations; the applications must contain full name, personal identification number or ID number, temporary residence, permanent residence, and occupation of the violating individuals or name, address of violating organizations, the administrative violations, name, quantity, characteristics, type, number, brand, origin, year of manufacture, engine number, chassis number (if any), current conditions, and proposed storage space.

The violating individuals must attach copies and master register for comparison or certified true copies of the ID Card or Citizen Identity Card or written workplace confirmation of employers of the individuals when submitting the applications, the violating organizations must attach documents proving their head office address when submitting the applications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) When handing vehicles involved in administrative violations over to violating organizations and individuals for storage and maintenance, competent individuals entitled to temporarily confiscate must produce records containing name, quantity, weight, characteristics, type, brand, origin, storage location, current conditions of the vehicles (if any), signatures of the violating organizations or individuals and the competent individuals, duration of storage provided by the violating organizations and individuals. The records shall be made into 2 copies and each party shall keep 1 copy.

In addition to the production of aforementioned records, the competent individuals must temporarily confiscate vehicle registration in case of road vehicles, railway vehicle registration in case of railway vehicles or inland waterway vehicle registration in case of inland waterway vehicles (hereinafter referred to as “vehicle registration”) to enforce compliance with decisions imposing penalties, unless the violating organizations and individuals have deposited security. The temporary confiscation of vehicle registration must be recorded in writing; the record must contain location and date on which the vehicle registration is temporarily confiscated; full name, title of the competent individuals; name of organizations and individuals that own the temporarily confiscated vehicle registration, personal identification number or ID Card number of the individuals that own the temporarily confiscated vehicle registration; reason and duration of temporary confiscation. The records must contain signatures of violating organizations and individuals that own the vehicle registration and signatures of the competent individuals; the records shall be made into 2 copies; each party shall keep 1 copy.

Competent individual shall hand the vehicles over to violating organizations and individuals after completing the records and the violating organizations and individuals have reclaimed the vehicles involved in administrative violations that they are handed over to. Organizations and individuals receiving the vehicles involved in administrative violations are responsible for transporting the vehicles to their storage and maintenance location.

3. Within 2 working days from the date on which the vehicles involved in administrative violations are handed over to the violating organizations and individuals, agencies of the competent individuals must inform People’s Committees of communes, wards, ward-level towns where the vehicles are temporarily stored by the violating individuals and organizations for supervision and management.

4. Violating organizations and individuals are not allowed to operate the vehicles or change storage locations without written consent of the competent individuals during the period in which they are assigned to maintain the vehicles.

Changing of storage location of the vehicles is permitted in case of natural disaster, fire, or any other risk which may damage the vehicles as long as it is immediately reported to the competent individuals afterwards.

5. Failure of violating organizations and individuals to comply with regulations under Clause 4 of this Article during the period in which they are assigned to store and maintain the vehicles involved in administrative violations, the competent individuals shall issue decision on transport of the vehicles to detention location of their agencies.

In this case, the violating organizations and individuals must transport the vehicles to the detention location as per the law. Failure to adequately transport the vehicles to detention location will cause the competent individuals to organize the transport of the vehicles to detention location and request the violating organizations and individuals to incur the transport costs.

6. If the vehicles are lost, missing, swapped, traded, exchanged, hypothecated, mortgaged, replaced, or damaged during the period in which the vehicles are stored and maintained by the violating organizations and individuals, the violating organizations and individuals must be responsible for all the ensuing damage and consequences as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The vehicles involved in the violations are evidence of a criminal case;

b) The vehicles are used in illegal street races, resisting law enforcement officer in the performance of his/her duty, causing public disorder, or traffic accidents;

c) The vehicles lack legitimate vehicle registration;

d) The vehicles carry fabricated license plate, chassis or engine with chassis, engine number illegally altered or erased;

dd) The vehicles involved in violations that mandate additional penalties in form of vehicle confiscation.

Article 15. Deposit on vehicles temporarily confiscated under administrative procedures

1. Violating organizations and individuals that pay deposit are eligible for storing and maintaining vehicles involved in administrative violations.

2. Competent individuals entitled to temporarily confiscate vehicles involved in administrative violations shall decide whether or not the violating organizations and individuals are allowed to pay deposit on the vehicles.

3. Procedures for processing deposit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Within 2 working days from the date on which applications for paying deposit are received, competent individuals must consider and decide whether or not to allow violating organizations and individuals to pay deposit and store, maintain vehicles involved in administrative violations. For cases with complicated facts which need more time for verification, within 3 working days from the date on which the applications are received, competent individuals entitled to temporarily confiscate must consider and decide whether or not to allow violating organizations and individuals to pay deposit and store, maintain vehicles involved in administrative violations. In case of rejection, competent individuals must provide a written response and specify reasons for rejection;

c) Once the competent individuals have issued the decision allowing deposits, the applicants can pay deposit in person or via accounts of the competent individuals. The minimum deposit must equal the maximum fine within the fine bracket applicable to one violation; if the applicants commit multiple violations in a single case, the minimum deposit must equal the total of all maximum fines applicable to all violations.

The payment of deposits must be recorded. The record must contain location of recording and date of deposit payment; full name and title of the competent individuals; name of organizations, individuals paying the deposit, personal identification number or ID Card number of the individuals paying the deposit; reasons for paying the deposit; deposit amount; duration of deposit; responsibilities of organizations and individuals paying the deposit. The record must bear signature of the competent individuals and organizations, individuals paying the deposit. The record shall be made into 2 copies; each party shall keep 1 copy.

4. Within 2 working days from the date on which the competent individuals receive the deposit, the competent individuals must transfer the deposit to financial and accounting departments of their agencies; if the competent individuals lose the deposit or use the deposit, they shall be met with penalties and required to compensate as per the law depending on nature and severity of the violation. The transfer of deposit to financial and accounting departments must be recorded; the record must specify where the record is produced, date of transfer; full name and title of individuals transferring and receiving the deposit; deposit amount transferred to the financial and accounting departments. The record must bear signature of individuals transferring and receiving the deposit. The record shall be made into 2 copies; each party shall keep 1 copy.

The deposit shall be returned to the violating organizations and individuals once they have fulfilled the decisions imposing penalties. The return of deposits must be recorded. The records must specify where the records are produced, date of return; full name of individuals issuing decisions on returning the deposit; name of organizations and individuals and personal identification number of ID Card number of the individuals receiving the deposit; reasons for receiving the deposit; amount of deposit returned. The record must bear signature of the competent individuals allowing the payment of deposit and organizations, individuals paying the deposit. The record shall be made into 2 copies; each party shall keep 1 copy.

5. Once the violating organizations and individuals pay deposit and complete procedures under Clause 3 of this Article, competent individuals entitled shall hand vehicles involved in administrative violations over to the violating organizations and individuals; the handover of vehicles involved in administrative violations must be record in accordance with Point c Clause 2 Article 14 hereof. Organizations and individuals assigned to store and maintain vehicles involved in administrative violations are not allowed to operate the vehicles or change storage locations without written consent of the competent individuals. Violation of this regulation will cause the competent individuals to consider and decide on transport of the vehicles to detention location in accordance with Clause 5 Article 14 hereof.

6. Failure to comply with the decisions on imposing penalties within 10 working days from the date on which the decisions are issued, the competent individuals shall issue decisions on deposit deduction.

Within 2 working days from the date on which the decisions on deposit deduction are issued, competent individuals must send the decisions to the violating organizations and individuals mentioned under the decisions.

The remaining deposit after deducting all fines shall be returned to the organizations and individuals that previously paid the deposit. The return of excess deposit must be recorded. The records must specify where the records are produced, date of return; full name and title of individuals returning the excess amount; name of organizations or individuals or ID Card number of individuals receiving the remaining deposit; reasons and amount of the returned deposits. The record shall be made into 2 copies; each party shall keep 1 copy. The excess deposit must be returned to organizations and individuals mentioned under the decisions imposing penalties. Excess deposits that are not received by the organizations and individuals that made the deposit shall be handled as per relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Within 5 working days from the date on which the decisions on deposit deduction are issued, competent individuals entitled to impose penalties must transfer the deducted amount to state budget accounts at the State Treasury.

Article 16. Return of temporarily confiscated exhibits and vehicles and temporarily confiscated license of operation or transfer of temporarily, permanently confiscated exhibits and vehicle; costs for storage, warehouses, and maintaining temporarily confiscated exhibits and vehicles

1. The return of temporarily confiscated exhibits and vehicles and license of operation or transfer of temporarily, permanently confiscated exhibits and vehicles requires written decisions of competent individuals entitled to issue decision on temporary confiscation.

2. Individuals managing and maintaining temporarily, permanently confiscated exhibits, vehicles and license of operation shall return or transfer the exhibits and vehicles as soon as decisions on return of exhibits, vehicles, or license of operation or decisions on transfer of exhibits and vehicles are issued as follows:

a) Inspect decisions on return of temporarily confiscated exhibits, vehicles, license of operation or decisions on transfer of exhibits and vehicles; inspect ID Card or Citizen Identity Card of individuals reclaiming the exhibits, vehicles, license of operation.

Only the violating individuals or the owners or the representatives of the violating organizations mentioned under decision on temporary confiscation of exhibits, vehicles, license of operation are allowed to reclaim temporarily confiscated exhibits and vehicles and license of operation. If the owners, violating organizations or individuals authorize other persons to reclaim the exhibits, vehicles, or license of operation, they must do so in writing as per the law.

b) Request the persons reclaiming the exhibits, vehicles, and license of operation to cross-check against record of temporary confiscation in order to inspect in terms of type, quantity, weight, quality, characteristics, and current conditions of the exhibits, vehicles, and license with the presence of the managing individuals. The transfer and reclaiming of temporarily confiscated exhibits and vehicles must be recorded;

c) When transferring exhibits and vehicles to investigating authority or specialized authority or assessment authority, individuals managing and maintaining temporarily, permanently confiscated exhibits and vehicles must produce records on quantity, weight, characteristics, types, brands, origin, and current conditions of the exhibits and vehicles. The records must be made into 2 copies bearing signatures of parties transferring and receiving the exhibits and vehicles; each party shall keep 1 copy;

d) For temporarily confiscated exhibits and vehicles that belong to the general public or have their disposal plans approved by competent individuals and agencies, agencies of individuals previously issuing decisions on temporary confiscation shall cooperate with agencies assigned to dispose assets in organizing transfer of assets and documents relating to assets to receiving agencies and organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Costs for storage, warehouses, and maintenance of temporarily confiscated exhibits and vehicles

a) Violating organizations and individuals when reclaiming temporarily confiscated exhibits and vehicles shall not incur costs for storage, warehouses, and maintenance of temporarily confiscated exhibits and vehicles.

Violating organizations and individuals shall not incur costs for storage, warehouses, and maintenance of temporarily confiscated exhibits and vehicles if the owners of the exhibits and vehicles are not at fault in the administrative violations or if the exhibits and vehicles are not permanently confiscated or if the violating organizations and individuals are allowed to store and maintain vehicles themselves in accordance with Article 14 and Article 15 hereof;

b) Agencies of individuals issuing decisions on temporary confiscation of exhibits and vehicles when storing and maintaining temporarily confiscated exhibits and vehicles or organizations hired by agencies of individuals issuing decisions on temporary confiscation of exhibits and vehicles to store and maintain exhibits and vehicles shall receive the cost for storage, warehouses, and maintenance of temporarily confiscated exhibits and vehicles during period of storage and maintenance;

c) Amount of costs for storage, warehouses, and maintenance of temporarily confiscated exhibits and vehicles shall conform to price laws.

Article 17. Disposal of exhibits, vehicles, and license of operation expiring their temporary confiscation period

1. The disposal of exhibits, vehicles, and license of operation expiring their temporary confiscation period mentioned under Clauses 4, 4a, and 4b Article 126 of the Law on Imposing Penalties for Administrative Violations in 2012 (amended in 2020).

2. Individuals issuing decisions on temporary confiscation of exhibits, vehicles, and license of operation are responsible for managing and maintaining exhibits, vehicles, and license of operation past their temporary confiscation period without being reclaimed by violating individuals, owners, or individuals legally managing or maintaining exhibits, vehicles, license of operation or when violating individuals cannot be identified and during the period in which the notice is posted on mass media until the exhibits and vehicles are permanently confiscated, disposed as per the law; license of operation shall be transferred to competent agencies for revocation as per the law.

3. Once decisions on permanent confiscation of exhibits and vehicles involved in administrative violations have been issued by competent agencies and individuals in accordance with regulations and law on imposing penalties for administrative violations, the exhibits and vehicles shall be disposed in accordance with regulations and law on management and use of public assets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION

Article 18. Entry into force

1. This Decree comes into force from January 01, 2022.

2. This Decree replaces Decree No. 115/2013/ND-CP dated October 3, 2013 of the Government and Decree No. 31/2020/ND-CP dated March 5, 2020 on amendments to Decree No. 115/2013/ND-CP of the Government;

Article 19. Responsibilities for implementation

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant agencies are responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

PP. GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Pham Minh Chinh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40.829

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!