Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Mục II Thông tư Liên tịch 03/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC về việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính cùng ban hành

Số hiệu: 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đình Liêu, Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 29/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2000 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỤC II THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2000 CỦA LIÊN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG.

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ;

Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Mục II Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2000 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng như sau:

“Trợ cấp chôn cất:

Các đối tượng được hưởng trợ cấp tiền chôn cất (mai táng phí) quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ, từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 được hưởng trợ cấp mai táng phí mức 1.440.000 đồng”.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ để xem xét xử lý./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Kim Ngân

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đình Liêu

 

Nơi nhận:
- VP Chính Phủ
- VP Quốc hội
- VP Chủ tịch nước
- VP Trung ương
- Ban Tổ chức Trung ương
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
- Toà án Nhân dân tối cao
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Kho bạc Nhà nước
- Công báo;
- Lưu: VP BLĐ-TBXH, BTC

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Mục II Thông tư Liên tịch 03/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC về việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính cùng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.067
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78