Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim

Số hiệu: 05/2023/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 05/04/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn xác định tiêu chí phân loại phim về khỏa thân, tình dục

Ngày 05/4/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Hướng dẫn xác định tiêu chí phân loại phim về khỏa thân, tình dục

Theo đó, tiêu chí phân loại phim về khỏa thân, tình dục được xác định dựa trên:

(i) Đáp ứng các nguyên tắc chung về đánh giá, phân loại phim:

- Bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác dễ bị tổn thương đối với các nội dung không phù hợp hoặc có thể có tác động tiêu cực;

- Căn cứ cách thể hiện, các tình huống và bối cảnh cụ thể, tính tương tác, tần suất, thời lượng, mức độ chi tiết của hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, lời thoại và mức độ tác động của bộ phim đối với người xem.

Trong đó tầm quan trọng của bối cảnh và mức độ tác động đến người xem là những yếu tố ưu tiên trong việc phân loại phim;

- Tùy vào nội dung, phim được cân nhắc phân loại ở mức thấp hơn khi có các tình tiết:

+ Khi được miêu tả bằng lời nói thay vì hình ảnh;

+ Hình ảnh có mức độ tác động thấp.

- Tùy vào nội dung, phim được cân nhắc phân loại ở mức cao hơn khi có các tình tiết:

+ Chứa nhiều chi tiết hơn, bao gồm cả việc quay cận cảnh và quay chậm;

+ Sử dụng các kỹ thuật tạo điểm nhấn như kỹ thuật ánh sáng, phối cảnh và độ phân giải;

+ Sử dụng các hiệu ứng đặc biệt như ánh sáng và âm thanh, độ phân giải, màu sắc, kích thước của hình ảnh, đặc điểm và tông màu;

+ Được tả thực, thay vì cách điệu;

+ Khuyến khích tương tác;

+ Mức độ tác động cộng hưởng của nhiều tiêu chí phân loại.

- Trường hợp phim ở giữa các mức phân loại, thì phim có cách xử lý tình huống và kết quả thể hiện thông điệp giáo dục, nhân văn, ca ngợi các giá trị đạo đức, xã hội, tác động tích cực tới người xem sẽ được xem xét phân loại ở mức thấp hơn.

(ii) Mục đích, tính chất, cách xử lý tình huống phân loại phim tiêu chí về khỏa thân, tình dục:
 
- Chủ đề, nội dung, hình ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục không nhằm mục đích khiêu dâm hay tấn công tình dục trừ trường hợp lên án, phê phán hành vi này; có mục đích hoặc thông điệp giáo dục, phù hợp với nội dung phim;

- Các hành vi có mục đích hoặc tạo cảm hứng kích thích hoạt động tình dục;

- Các hành động bạo lực tình dục bao gồm hiếp dâm và bạo lực tình dục ép buộc, có sự tham gia của nhóm nhân vật; nhấn mạnh các yếu tố nỗi đau, sự sợ hãi của nạn nhân, tập trung vào các hình ảnh nạn nhân bị chế ngự, bất lực, sự thích thú của kẻ tấn công;

- Cách thể hiện hình ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục như dàn dựng trực tiếp, trực diện hoặc gián tiếp bằng âm thanh, ngôn ngữ, cử chỉ, hiệu ứng hình ảnh;

- Miêu tả các hoạt động tình dục từ hành động ôm hôn, nhưng không miêu tả chi tiết;

- Tần suất thể hiện hình ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục;

- Độ tuổi của nhân vật trong các cảnh tình dục;

- Mức độ tác động của hoạt động tình dục đến người xem.

Xem chi tiết tại Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2023/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI PHIM VÀ THỰC HIỆN HIỂN THỊ MỨC PHÂN LOẠI PHIM, CẢNH BÁO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định tiêu chí phân loại và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phổ biến phim.

Điều 2. Mức phân loại phim

Mức phân loại phim theo tiêu chí phân loại quy định tại Điều 3 Thông tư này được xếp từ thấp đến cao như sau:

1. Loại P: Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi;

2. Loại K: Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ;

3. Loại T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên;

4. Loại T16 (16+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;

5. Loại T18 (18+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên;

6. Loại C: Phim không được phép phổ biến.

Điều 3. Tiêu chí phân loại phim

1. Tiêu chí phân loại phim bao gồm:

a) Tiêu chí về chủ đề, nội dung;

b) Tiêu chí về bạo lực;

c) Tiêu chí về khỏa thân, tình dục;

d) Tiêu chí về ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện;

đ) Tiêu chí về kinh dị;

e) Tiêu chí về ngôn ngữ thô tục;

g) Tiêu chí về hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

2. Việc đánh giá phân loại phim theo quy định tại Điều 2 Thông tư này dựa trên các nguyên tắc chung sau đây:

a) Bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác dễ bị tổn thương đối với các nội dung không phù hợp hoặc có thể có tác động tiêu cực;

b) Căn cứ cách thể hiện, các tình huống và bối cảnh cụ thể, tính tương tác, tần suất, thời lượng, mức độ chi tiết của hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, lời thoại và mức độ tác động của bộ phim đối với người xem, trong đó tầm quan trọng của bối cảnh và mức độ tác động đến người xem là những yếu tố ưu tiên trong việc phân loại phim;

c) Tùy vào nội dung, phim được cân nhắc phân loại ở mức thấp hơn khi có các tình tiết:

- Khi được miêu tả bằng lời nói thay vì hình ảnh;

- Hình ảnh có mức độ tác động thấp.

d) Tùy vào nội dung, phim được cân nhắc phân loại ở mức cao hơn khi có các tình tiết:

- Chứa nhiều chi tiết hơn, bao gồm cả việc quay cận cảnh và quay chậm;

- Sử dụng các kỹ thuật tạo điểm nhấn như kỹ thuật ánh sáng, phối cảnh và độ phân giải;

- Sử dụng các hiệu ứng đặc biệt như ánh sáng và âm thanh, độ phân giải, màu sắc, kích thước của hình ảnh, đặc điểm và tông màu;

- Được tả thực, thay vì cách điệu;

- Khuyến khích tương tác;

- Mức độ tác động cộng hưởng của nhiều tiêu chí phân loại.

đ) Trường hợp phim ở giữa các mức phân loại, thì phim có cách xử lý tình huống và kết quả thể hiện thông điệp giáo dục, nhân văn, ca ngợi các giá trị đạo đức, xã hội, tác động tích cực tới người xem sẽ được xem xét phân loại ở mức thấp hơn.

3. Tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên các nguyên tắc chung quy định tại khoản 2 Điều này và mục đích, tính chất, cách xử lý tình huống như sau:

a) Mức độ tác động đến việc hình thành cảm xúc, tư tưởng, thẩm mỹ, khả năng hiểu biết và việc chấp nhận về chủ đề, nội dung đối với từng nhóm người xem theo độ tuổi;

b) Không gây nhận thức sai lệch về các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, quan hệ gia đình, xã hội; dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; quyền trẻ em, phân biệt đối xử và các chủ đề nhạy cảm, ngụ ý, ẩn dụ.

4. Tiêu chí về bạo lực được xác định dựa trên các nguyên tắc chung quy định tại khoản 2 Điều này và mục đích, tính chất, cách xử lý tình huống được miêu tả, cụ thể:

a) Tính thực tế của các tình huống, sự hiện diện của trẻ em, phụ nữ trong các cảnh bạo lực, các cảnh ngược đãi động vật;

b) Các cảnh khuyến khích bạo lực, các nhân vật tự thỏa mãn trong đau đớn, tôn vinh, phô trương bạo lực;

c) Bạo lực vô cớ, những nội dung khiến người xem cho rằng nạn nhân thích thú với bạo lực hoặc khuyến khích người xem bắt chước;

d) Hành vi bạo lực thể hiện trong phim được miêu tả hài hước, cường điệu hoặc giả tưởng; mục đích miêu tả nhằm lên án hành vi bạo lực, kết quả thể hiện sự tích cực, phê phán, loại trừ cái ác, cái xấu;

đ) Miêu tả chi tiết hành vi phạm tội và bạo lực có sử dụng các loại hung khí; những hình ảnh gây đau đớn, chảy máu, nhẫn tâm đối với nạn nhân.

5. Tiêu chí về khỏa thân, tình dục được xác định dựa trên các nguyên tắc chung quy định tại khoản 2 Điều này và mục đích, tính chất, cách xử lý tình huống được miêu tả, cụ thể:

a) Chủ đề, nội dung, hình ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục không nhằm mục đích khiêu dâm hay tấn công tình dục trừ trường hợp lên án, phê phán hành vi này; có mục đích hoặc thông điệp giáo dục, phù hợp với nội dung phim;

b) Các hành vi có mục đích hoặc tạo cảm hứng kích thích hoạt động tình dục;

c) Các hành động bạo lực tình dục bao gồm hiếp dâm và bạo lực tình dục ép buộc, có sự tham gia của nhóm nhân vật; nhấn mạnh các yếu tố nỗi đau, sự sợ hãi của nạn nhân, tập trung vào các hình ảnh nạn nhân bị chế ngự, bất lực, sự thích thú của kẻ tấn công;

d) Cách thể hiện hình ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục như dàn dựng trực tiếp, trực diện hoặc gián tiếp bằng âm thanh, ngôn ngữ, cử chỉ, hiệu ứng hình ảnh;

đ) Miêu tả các hoạt động tình dục từ hành động ôm hôn, nhưng không miêu tả chi tiết;

e) Tần suất thể hiện hình ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục;

g) Độ tuổi của nhân vật trong các cảnh tình dục;

h) Mức độ tác động của hoạt động tình dục đến người xem.

6. Tiêu chí về ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện được xác định dựa trên các nguyên tắc chung quy định tại khoản 2 Điều này và mục đích không nhằm hướng dẫn sản xuất, sử dụng trái phép, quảng cáo, tiếp thị, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc mục đích vi phạm pháp luật khác trừ trường hợp lên án, phê phán hành vi này và phù hợp với nội dung phim.

7. Tiêu chí về kinh dị được xác định dựa trên các nguyên tắc chung quy định tại khoản 2 Điều này và mục đích, tính chất, cách xử lý tình huống được miêu tả, cụ thể:

a) Các yếu tố gây căng thẳng, kích thích hoặc tạo cảm giác đe dọa, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe người xem;

b) Mức độ tác động của hiệu ứng âm thanh, hình ảnh kinh dị một cách chân thực, kích thích và liên tục;

c) Sắc thái và không khí chung của toàn bộ phim, thời lượng và tần suất của các cảnh kinh dị.

8. Tiêu chí về ngôn ngữ thô tục được xác định dựa trên các nguyên tắc chung quy định tại khoản 2 Điều này và mục đích, tính chất, cách xử lý tình huống được miêu tả, cụ thể:

a) Cử chỉ thô lỗ, hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục, lăng mạ, tục tĩu, nói bậy, bao gồm cả tiếng lóng;

b) Mức độ thô tục của ngôn ngữ, bối cảnh được sử dụng, tính nhạy cảm của cộng đồng, văn hóa và xã hội liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục;

c) Lời thoại có khả năng kích động mối quan tâm đến hoạt động lạm dụng tình dục;

d) Ngôn ngữ phân biệt đối xử, vi phạm quyền con người, thuần phong mỹ tục.

9. Tiêu chí về hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước được xác định dựa trên các nguyên tắc chung quy định tại khoản 2 Điều này và mức độ tác động đến người xem, cụ thể:

a) Miêu tả chi tiết bằng hình ảnh hoặc ngôn ngữ về các kỹ thuật phạm tội, bạo lực, hướng dẫn sử dụng các loại hung khí dễ dàng tiếp cận như dao kéo, vật nhọn, đồ vật có thể gây tổn thương, sát thương trừ trường hợp lên án hành vi này và phù hợp với nội dung phim;

b) Miêu tả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm sự khuyến khích hoặc kích thích các hành động có thể khiến người xem bắt chước như: sử dụng ma túy, vũ khí, hành vi tự sát, tự làm hại bản thân, bạo lực học đường, hoặc các hành động vi phạm pháp luật khác;

c) Mức độ tác động đến người xem một cách có ý thức hoặc vô thức.

10. Nội dung tiêu chí phân loại phim thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo

1. Nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại phim

a) Phim phải được hiển thị mức phân loại phim trong quá trình phổ biến, trừ phim phân loại P;

b) Việc hiển thị mức phân loại phim phải bảo đảm cung cấp được thông tin về mức phân loại phim, và nội dung cảnh báo trong khoảng thời gian đủ để người xem tiếp nhận được thông tin;

c) Đối với phim được phổ biến trong rạp chiếu phim; tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam; phim được phổ biến trên các phương tiện công cộng và các phương tiện nghe nhìn khác: cơ sở điện ảnh phải hiển thị mức phân loại phim bằng các hình thức sau: trên màn hình chiếu phim, website, ứng dụng bán vé trực tuyến, quầy vé trực tiếp và các hình thức phù hợp khác;

d) Đối với phim được phổ biến trên truyền hình và trên không gian mạng: cơ sở điện ảnh phải hiển thị mức phân loại phim ở thư mục giới thiệu/hiển thị chương trình trên giao diện màn hình của thiết bị để người nghe, người xem đưa ra quyết định nghe, xem phim cung cấp trên dịch vụ, đảm bảo mức phân loại phim được hiển thị rõ ràng và nổi bật;

Mức phân loại phim phải được hiển thị ở góc trái hoặc góc phải phía trên màn hình trong suốt thời gian phổ biến phim, bảo đảm không chồng lấn với biểu tượng của dịch vụ hoặc các biểu tượng khác;

2. Nguyên tắc thực hiện cảnh báo

a) Việc hiển thị cảnh báo phải được thực hiện trước và trong quá trình phổ biến phim;

b) Việc hiển thị cảnh báo phải được thực hiện bằng một trong các phương thức hoặc kết hợp nhiều phương thức phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: lời nói, chữ viết;

c) Đối với phim được phổ biến trong rạp chiếu phim; tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam; phim được phổ biến trên các phương tiện công cộng và các phương tiện nghe nhìn khác: hiển thị nội dung cảnh báo bằng chữ viết hoặc lời nói trước khi bắt đầu phổ biến phim; vị trí hiển thị cảnh báo ngay sát phía dưới biểu tượng mức phân loại phim.

d) Đối với phim được phổ biến trên truyền hình và trên không gian mạng: hiển thị nội dung cảnh báo bằng chữ viết hoặc lời nói chậm nhất trong 03 giây ngay sau khi bắt đầu phổ biến phim; vị trí hiển thị cảnh báo ngay sát phía dưới biểu tượng mức phân loại phim; hiển thị tối đa 03 lần trong quá trình phổ biến phim đối với phim có thời lượng từ 20 phút trở lên.

3. Nội dung hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo

a) Nội dung hiển thị là mức phân loại phim theo quy định tại Điều 2 Thông tư này;

b) Nội dung cảnh báo là các tiêu chí phân loại phim theo quy định tại Điều 3 Thông tư này gồm: Chủ đề, nội dung; Bạo lực; Khỏa thân, tình dục; Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện; Kinh dị; Ngôn ngữ thô tục; Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Trường hợp trong phim xuất hiện cả 07 tiêu chí phân loại, thì thực hiện cảnh báo đầy đủ các tiêu chí.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phổ biến phim căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023.

2. Bãi bỏ khoản c điểm 1 Điều 10 Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Điện ảnh) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Các tổ chức về điện ảnh;
- Lưu: VT, ĐA (2), HL (400).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI PHIM
(Kèm theo Thông tư số: /2023/TT-BVHTTDL ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. Giải thích từ ngữ

Trong Phụ lục này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Miêu tả là dùng ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng hoặc cách thức nào đó để làm cho người xem hình dung được ý nghĩa của nội dung cần diễn đạt.

2. Miêu tả ở mức độ nhẹ là miêu tả thoáng qua, không rõ ràng, thiếu chi tiết và tác động đến người xem dưới mức bình thường.

3. Miêu tả ở mức độ trung bình là miêu tả có thêm các chi tiết và tác động đến người xem ở mức bình thường.

4. Miêu tả ở mức độ mạnh là miêu tả chi tiết, rõ ràng và tác động đến người xem trên mức bình thường.

5. Miêu tả ở mức độ quá mức là miêu tả ở mức độ mạnh đặc biệt là về tính chất, tần suất, thời lượng và tác động đến người xem vượt quá giới hạn cho phép, ở mức khó chấp nhận.

6. Khai thác sâu là miêu tả cụ thể ở mức độ trên mức trung bình nhằm nhấn mạnh vào nội dung cần diễn đạt.

7. Diễn ra thường xuyên là sự xuất hiện nhiều lần, liên tục những hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, ngôn ngữ tương tự nhau trong một khoảng thời gian nhất định hoặc không nhất định.

8. Miêu tả chi tiết là miêu tả rõ nét, trực diện, ở khoảng cách gần về nhân vật, bối cảnh, hành động trong phim bao gồm các cảnh đặc tả, cận cảnh, hình ảnh chuyển động chậm, kéo dài hoặc lặp lại.

9. Thời lượng kéo dài là thời gian mà hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh, ánh sáng được miêu tả dài hơn mức bình thường.

10. Mức độ tác động đến người xem là mức độ làm thay đổi suy nghĩ, nhận thức và hành động của người xem một cách tích cực hoặc tiêu cực, vô thức hoặc có ý thức.

11. Bắt chước các hành động trong phim là làm theo, mô phỏng hoặc sao chép hành vi, lời nói, cử chỉ của nhân vật trong phim vô thức hoặc có ý thức.

II. Mức phân loại phim

STT

Mức phân loại phim

Tiêu chí phân loại

1

P

Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi

a) Chủ đề, nội dung

Nội dung phim mang tính giáo dục, giải trí, khuyến khích những giá trị đạo đức và quan hệ xã hội tích cực.

b) Bạo lực

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện cảnh uy hiếp, đe dọa, đánh đập người khác, trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim và được miêu tả ở mức độ nhẹ, không khai thác sâu, mức độ tác động đến người xem ít;

- Không được miêu tả bạo lực tình dục.

c) Khỏa thân, tình dục

- Không có hình ảnh khỏa thân, không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả hoạt động tình dục;

- Đối với phim có nội dung, chủ đề đặc biệt như lịch sử, hoặc tài liệu về chiến tranh, diệt chủng, trong các phim khoa giáo, phim liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe, cách sống của thổ dân, dân tộc thiểu số hoặc phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ giới thiệu trong phim có thể có hình ảnh khỏa thân nửa người từ phía sau, nhưng miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra thường xuyên và không có thời lượng kéo dài.

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện

Không có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện việc sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện.

đ) Kinh dị

Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị.

e) Ngôn ngữ thô tục

Không sử dụng hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục.

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước

Không có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ khuyến khích hoặc kích thích hành vi bắt chước các hành động trong phim của trẻ em nhu sử dụng ma túy, tự sát, bạo lực học đường, sử dụng vũ khí, hành động vi phạm pháp luật khác.

2

K

Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ

a) Chủ đề, nội dung

- Như mức phân loại P;

- Những nội dung cần có cha mẹ và người giám hộ hướng dẫn được miêu tả ở mức độ nhẹ, mức độ tác động đến người xem ít và phải phù hợp với bối cảnh.

b) Bạo lực

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành vi bạo lực được miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không xuất hiện thường xuyên, tác động đến người xem ở mức độ nhẹ và phải phù hợp với chủ đề, nội dung phim;

- Không được miêu tả bạo lực tình dục.

c) Khỏa thân, tình dục

- Có thể có hình ảnh khỏa thân nửa người từ phía sau, nhưng không miêu tả chi tiết, không diễn ra thường xuyên, không có thời lượng kéo dài và không liên quan đến tình dục;

- Đối với phim có nội dung, chủ đề đặc biệt như lịch sử, hoặc tài liệu về chiến tranh, diệt chủng, trong các phim khoa giáo, phim liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe, cách sống của thổ dân, dân tộc thiểu số hoặc là phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ giới thiệu trong phim có thể có hình ảnh khỏa thân từ phía sau, nhưng miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra thường xuyên và không có thời lượng kéo dài;

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hoạt động tình dục.

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện

Có thể có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện việc sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện nhưng nhằm mục đích lên án, phản đối những hành vi đó hoặc có mục đích, thông điệp giáo dục rõ ràng; được miêu tả ngụ ý kín đáo và phải phù hợp với nội dung phim;

đ) Kinh dị

Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị được miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không có thời lượng kéo dài và không diễn ra thường xuyên, ít có tác động và không tạo cảm giác đe dọa đến người xem. Kết quả phải mang tính trấn an và giải toả.

e) Ngôn ngữ thô tục

Có thể có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục nhưng được miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra thường xuyên và phải phù hợp với chủ đề, nội dung phim, như sử dụng tiếng lóng, cách xử lý mang tính hài hước.

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước

Không có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ khuyến khích và kích thích bắt chước các hành động trong phim như sử dụng ma túy, tự sát, bạo lực học đường, sử dụng vũ khí, hành động vi phạm pháp luật khác trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim và có thông điệp giáo dục rõ ràng; được miêu tả ngụ ý kín đáo và không khai thác sâu.

3

T13 (13+)

Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên

a) Chủ đề, nội dung

- Nội dung phim không phản ánh những vấn đề khiến nhận thức, cảm xúc của người xem ở lứa tuổi từ đủ 13 bị lệch lạc, tâm lý bị xáo trộn hoặc rơi vào tình trạng lo sợ, bi quan, buồn chán, tác động tiêu cực đến việc hình thành và phát triển tính cách của người xem trong độ tuổi đang lớn;

- Đối với thể loại phim hành động, kinh dị hoặc có chủ đề lạm dụng trẻ em, cần miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không diễn ra thường xuyên và không khai thác sâu.

b) Bạo lực

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành vi bạo lực được miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không diễn ra thường xuyên, tác động đến người xem ở mức độ nhẹ và phải phù hợp với chủ đề, nội dung phim;

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả chi tiết về vết thương gây đau đớn, thương tích hoặc cảnh giết người;

- Không được miêu tả bạo lực tình dục.

c) Khỏa thân, tình dục

- Có thể có các hình ảnh khỏa thân nửa người từ phía sau, được miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không có thời lượng kéo dài, không diễn ra thường xuyên và không liên quan đến hoạt động tình dục;

- Đối với phim có nội dung, chủ đề đặc biệt như lịch sử, hoặc tài liệu về chiến tranh, diệt chủng, trong các phim khoa giáo, phim liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe, cách sống của thổ dân, dân tộc thiểu số hoặc phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ giới thiệu trong phim: có thể có hình ảnh khỏa thân trực diện hoặc toàn bộ cơ thể người nhưng được miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra thường xuyên và không có thời lượng kéo dài;

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả hoạt động tình dục.

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện

Có thể có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện việc sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện nhưng nhằm mục đích lên án, phản đối những hành vi đó hoặc có mục đích, thông điệp giáo dục rõ ràng; được miêu tả ở mức độ nhẹ, không miêu tả chi tiết, không diễn ra thường xuyên và phải phù hợp với chủ đề, nội dung phim.

đ) Kinh dị

Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị được miêu tả ở mức độ trung bình, không chi tiết và không diễn ra thường xuyên, tạo cảm giác đe dọa đến người xem ở mức độ nhẹ. Kết quả nên mang tính trấn an và giải toả.

e) Ngôn ngữ thô tục

Như mức phân loại K.

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước

- Như mức phân loại K;

- Không miêu tả chi tiết về những hành vi nguy hiểm tiềm ẩn mà người xem từ đủ 13 tuổi có thể bắt chước, trừ trường hợp hành vi đó được thể hiện một cách an toàn hay có tính hài hước;

- Không miêu tả chi tiết các hung khí dễ dàng tiếp cận như dao kéo, vật sắc nhọn, vật thể dễ gây tổn thương. Không có các hình ảnh thể hiện hành vi chống đối xã hội mà người xem từ đủ 13 tuổi có khả năng sao chép, bắt chước.

4

T16 (16+)

Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên

a) Chủ đề, nội dung

- Nội dung phim đề cập đến một số vấn đề của người trưởng thành, như các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội, tâm lý, tội phạm nhưng phù hợp với nhận thức, tâm lý, sinh lý của người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;

- Đối với thể loại phim hành động, kinh dị hoặc có chủ đề lạm dụng trẻ em, có thể miêu tả ở mức độ trung bình nhưng không chi tiết, không diễn ra thường xuyên và không khai thác sâu;

- Các chủ đề như tự làm hại bản thân, tính mạng bị đe dọa vì lý do khách quan hoặc tự tử cần được thể hiện gián tiếp, miêu tả ở mức độ nhẹ, không có thời lượng kéo dài và phải phù hợp với nội dung phim.

b) Bạo lực

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành vi bạo lực như giết người, gây đau đớn, thương tích, chảy máu được miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra thường xuyên và không có thời lượng kéo dài và gây căng thẳng, tác động đến người xem ở mức độ trung bình trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim;

- Được phép miêu tả ngụ ý bạo lực tình dục nhưng miêu tả ở mức độ nhẹ và phải phù hợp với nội dung phim.

c) Khỏa thân, tình dục

- Hình ảnh khỏa thân được miêu tả ở mức độ trung bình, không diễn ra thường xuyên, không có thời lượng kéo dài, không cận cảnh, không đặc tả bộ phận sinh dục, không liên quan đến hoạt động tình dục và phải phù hợp với nội dung phim;

- Có thể sử dụng bối cảnh vui, tình huống hài hước, hoặc ngôn ngữ ám chỉ để miêu tả chi tiết cảnh khỏa thân nhưng không diễn ra thường xuyên, không có thời lượng kéo dài và phải phù hợp với nội dung phim;

- Hình ảnh khỏa thân toàn bộ cơ thể người liên quan đến tình dục hoặc hoạt động tình dục có tính giáo dục được miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra thường xuyên và không có thời lượng kéo dài.

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ liên quan đến ma túy, các chất kích thích, chất gây nghiện (nếu có) không được miêu tả chi tiết, không diễn ra thường xuyên, không có thời lượng kéo dài và phải phù hợp với nội dung phim. Về tổng thể, bộ phim không được quảng bá, hướng dẫn chi tiết hoặc khuyến khích việc sử dụng ma túy, các chất kích thích, gây nghiện;

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện việc lạm dụng các chất có độ nguy hiểm cao và dễ tiếp cận như dung môi, chất axit.

đ) Kinh dị

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị được miêu tả ở mức độ mạnh, không có thời lượng kéo dài và không khai thác sâu vào các mối đe dọa bạo lực;

- Gây tác động căng thẳng hoặc tạo cảm giác đe dọa đến người xem ở mức độ trung bình.

e) Ngôn ngữ thô tục

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục được miêu tả ở mức độ trung bình nhưng không xuất hiện thường xuyên và phải phù hợp với nội dung phim;

- Trường hợp các nhân vật phản diện sử dụng một số từ chửi thề, tiếng lóng thì không được làm tổn thương đến cá nhân và cộng đồng, không sử dụng ngôn ngữ để quấy rối, lạm dụng tình dục.

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước

Có thể có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ khuyến khích và kích thích bắt chước các hành động trong phim như sử dụng ma túy, tự sát, bạo lực học đường, sử dụng vũ khí, hành động vi phạm pháp luật khác được miêu tả ở mức độ nhẹ, không miêu tả chi tiết, không diễn ra thường xuyên, tác động đến người xem ở mức độ nhẹ. Kết quả phải có thông điệp lên án, phản đối các hành vi sai trái đó.

5

T18 (18+)

Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên

a) Chủ đề, nội dung

- Nội dung phim đề cập đến các vấn đề của người trưởng thành, có thể miêu tả ở mức độ mạnh, chi tiết nhưng không có thời lượng kéo dài, không diễn ra thường xuyên và phải phù hợp với nội dung phim;

- Đối với thể loại phim hành động, kinh dị hoặc có chủ đề lạm dụng trẻ em có thể miêu tả ở mức độ mạnh, miêu tả chi tiết, tác động đến người xem ở mức độ mạnh nhưng không diễn ra thường xuyên và không có thời lượng kéo dài;

- Đối với các chủ đề, nội dung nhạy cảm, đề tài hiện thực về chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế có thể miêu tả ở mức độ trung bình, có thể khai thác sâu nhưng không có thời lượng kéo dài, không diễn ra thường xuyên, tác động đến người xem ở mức độ trung bình.

b) Bạo lực

- Có thể có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả hành vi bạo lực tác động đến người xem từ trên miêu tả ở mức độ mạnh đến dưới miêu tả ở mức độ quá mức; có thể miêu tả ở mức độ mạnh nhưng không có thời lượng kéo dài, tần suất ở mức độ trung bình và phù hợp với thể loại phim;

- Được phép miêu tả ngụ ý bạo lực tình dục nhưng miêu tả ở mức độ trung bình và phải phù hợp với nội dung phim.

c) Khỏa thân, tình dục

- Có thể có hình ảnh khỏa thân toàn bộ cơ thể người được miêu tả ở mức độ trung bình, không có thời lượng kéo dài, không cận cảnh, không đặc tả bộ phận sinh dục, phù hợp với nội dung phim nhưng không lạm dụng hình ảnh khỏa thân, không kích động tình dục;

- Không có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện lộ liễu, miêu tả chi tiết hoạt động tình dục, trừ các trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim, không có thời lượng kéo dài và không khai thác sâu.

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện

- Như mức phân loại T16;

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện việc buôn bán, sản xuất, tàng trữ ma túy và các chất gây nghiện trừ trường hợp lên án, phê phán hành vi sai trái đó và kết quả, những nhân vật thực hiện hành động này phải bị trừng phạt, loại trừ.

đ) Kinh dị

Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị, rùng rợn, gây sợ hãi, căng thẳng được miêu tả ở mức độ mạnh với cảm giác đe dọa liên tục nhưng không có thời lượng kéo dài, không tác động quá mức tới tâm lý và cảm xúc của người xem.

e) Ngôn ngữ thô tục

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục được miêu tả ở mức độ mạnh hơn so với phim được phân loại ở mức T16 nhưng không được làm tổn thương đến cá nhân và cộng đồng, không sử dụng ngôn ngữ để quấy rối, lạm dụng tình dục;

- Đối với phim đề tài phản ánh hiện thực xã hội, có thể có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục được diễn ra thường xuyên nhưng không có thời lượng kéo dài và phải phù hợp với nội dung phim.

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước

- Khi nội dung phim chứa các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ nguy hiểm, dễ bắt chước hoặc cách xử lý có nguy cơ gây tổn hại cho các cá nhân hoặc thông qua hành vi của họ có thể gây hại cho xã hội, thì kết quả phải được xử lý triệt để, có thông điệp giáo dục và ngăn chặn;

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành vi dễ bắt chước không được miêu tả chi tiết và không diễn ra thường xuyên, tác động đến người xem ở mức độ trung bình.

6

C

Phim không được phép phổ biến

- Vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh. Những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh;

- Miêu tả các tiêu chí phân loại phim ở mức độ quá mức.

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 05/2023/TT-BVHTTDL

Hanoi, April 5, 2023

 

CIRCULAR

PRESCRIBING FILM RATING CRITERIA AND DISPLAY OF FILM RATINGS AND WARNINGS

MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

Pursuant to the Law on Cinematography dated June 15, 2022;

Pursuant to the Government's Decree No. 01/2023/ND-CP dated January 16, 2023, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sport and Tourism;

At the request of the Director General of the Cinema Department;

The Minister of Culture, Sports and Tourism herein promulgates the Circular on film rating criteria and display of film ratings and warnings.

Article 1. Scope and subjects of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. This Circular applies to authorities, enterprises, entities and persons involved in film dissemination activities.

Article 2. Film ratings

Film ratings determined according to the rating criteria defined in Article 3 herein are arranged in ascending order as follows:

1. P rated: Eligible for dissemination to viewers of all ages;

2. K rated: Eligible for dissemination to viewers under 13 years old, provided that they are with their parents or guardians;

3. T13 rated (13+): Eligible for dissemination to viewers from 13 years old or older;

4. T16 rated (16+): Eligible for dissemination to viewers from 16 years old or older;

5. T18 rated (18+): Eligible for dissemination to viewers from 18 years old or older;

6. C rated: Prohibited from dissemination.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Films shall be rated according to the following criteria:

a) Theme and content;

b) Violence;

c) Nudity and sex;

d) Drugs, stimulants and addictive substances;

dd) Horror;

e) Vulgar language;

g) Dangerous and easily imitable behavior.

2. Film rating as per Article 2 herein shall adhere to the following principles:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Film rating must be based on the manner of expression; specific situations and contexts; interactivity; frequency; duration; level of detail of images, sound, lighting, and dialogue; and the level of impact on viewers, in which the importance of the context and the level of impact on viewers and listeners are priority factors in rating a film;

c) A film is rated at a lower level when:

- Its content is depicted verbally rather than visually;

- The images of the film have a low level of impact.

d) A film is rated at a more stringent level when its content:

- Contains more details, including close-ups and slow motion;

- Uses highlighting techniques such as lighting, perspective, and resolution;

- Uses special effects such as light, sound, noise, resolution, color, image size, characteristics, and tones;

- Is realistic instead of stylized;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Has an impact at a level increased by a combination of rating factors.

dd) A film that is in the middle of the given ratings may be rated at a lower level if it has a way of handling the situation and the situation-handling result conveying an educational and humane message, praising moral and social values, and having positive impacts on viewers.

3. The theme and content factor of a film shall be determined according to the general principles specified in Clause 2 of this Article and purposes, nature and way of handling of situations as follows:

a) Level of impact that results in the formation of emotions, ideas, aesthetics, understanding, and the acceptance of the theme or content of the film by age groups of viewers;

b) Protecting viewers from the false perception of ethical values, mores, family and social relations; ethnicity, belief, religion; children's rights, discrimination and sensitive, implied, metaphorical topics.

4. The violence factor of a film shall be determined according to the general principles specified in Clause 2 of this Article and purposes, nature and way of handling of the situation that the film depicts, specifically including:

a) Realism of situations, presence of children and/or women in scenes of violence or scenes of animal abuse;

b) Scenes that encourage violence; characters gaining the experience of self-satisfaction in pain, promoting or flaunting violence;

c) Unprovoked violence; contents that make viewers assume that victims enjoy violence, or encourage viewers to perform the imitation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Explicitly showing acts of crime and violence involving the use of weapons; images that inflict pain, show bleeding and callousness to victims.

5. The nudity and sex factor of a film shall be determined according to the general principles specified in Clause 2 of this Article and purposes, nature and way of handling of the situation that the film depicts, specifically including:

a) The theme, content and images of nudity or sexual activity that are not meant for pornographic acts or sexual assaults, except with the intention of condemning or criticizing these acts; that serve educational purposes, convey educational messages, and are fitted to the content of the film;

b) Behaviors shown by the film that are meant for or incite sexual activities;

c) Acts of sexual violence, including rape and coercive sexual violence, that involve a group of characters; emphasize the victim's pain and fear, focus on images of the victims being restrained, helpless, and the attacker's enjoyment;

d) Ways of presenting images of nudity or sexual activities, such as directly, explicitly or indirectly staging these images or activities by using sound, language, gestures, or visual effects;

dd) Depicting sexual activities, i.e. hugging and kissing, without going into details;

e) Frequency with which images of nudity or sexual activity are shown in the film;

g) Age of characters involved in scenes of sexual activity;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. The rating factor involving drugs, stimulants and addictive substances contained in films shall be determined according to the general principles specified in Clause 2 of this Article and the purposes of not providing instructions on how to illegally produce, use, advertise, market, traffic in, transport, conceal drugs, stimulants and addictive substances, or other illegal purposes, except in case of condemning and criticizing these acts and being fitted into the content of a film.

7. The horror factor of a film shall be determined according to the general principles specified in Clause 2 of this Article and purposes, nature and way of handling of the situation that the film depicts, specifically including:

a) Factors that cause viewers stress, incitement or anxiety, and affect the mental and physical health of viewers;

b) Level of impact created by realistic, stimulating and continuous horror-related audio or visual effects;

c) Overall tone, mood and atmosphere of the entire film; duration and frequency of horror scenes.

8. The language factor of a film shall be determined according to the general principles specified in Clause 2 of this Article and purposes, nature and way of handling of the situation that the film depicts, specifically including:

a) Rude gestures; obscene, insulting, profane or foul images, sounds or language, including slang;

b) Degree of profanity of the used language or context; community, cultural and social sensitivity associated with the use of vulgar images, sounds, and language;

c) Dialogues likely to incite interest in acts of sexual abuse;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.9. The factor involving dangerous and easily imitable behaviors of a film shall be determined according to the general principles specified in Clause 2 of this Article and the level of impact on viewers, specifically including: 

a) Detailed visual or linguistic depiction of crime techniques, violent behaviors, and instructions on the use of easily accessible weapons, such as cutlery, sharp objects or objects that are likely to maim or kill humans, other than with the intention of condemning these acts and being fitted into the content of the film;

b) Direct or indirect depictions, including encouragement or incitement of actions that may be imitated by viewers, such as use of drugs, weapons, suicidal behavior, acts of self-harm, school violence, or other illegal acts;

c) Level of conscious or unconscious impact on viewers.

10. Content of film rating criteria is prescribed in the Appendix hereto.

Article 4. Display of film ratings and warnings

1. Principles for displaying film ratings

a) The rating of a film, except a P rated film, must be displayed when the film is disseminated;

b) The display of a film rating must ensure that information about the film rating and warning content is provided for a period of time sufficient for the viewer to receive information;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) For films that are disseminated on television and in cyberspace, cinema establishments must clearly and prominently display their ratings in the program introduction/display folder on the device's screen interface in order for listeners and viewers to make a decision to listen to and watch the films provided on the service;

The rating must continuously appear in the upper left or right corner of the screen during the film dissemination duration, ensuring that it does not overlap with service or other icons;

2. Principles for displaying warnings

a) Warnings must be displayed before and during the dissemination of films;

b) Warnings must be displayed by using one or more appropriate methods, including but not limited to verbal or written warnings;

c) For films that are disseminated in the cinemas; at the headquarters of foreign diplomatic missions and cultural establishments set up in Vietnam; films that are disseminated on public means and other audio-visual media: Display a written or verbal warning before the dissemination, right below the rating icon for the disseminated film. 

d) For films that are disseminated on television and in cyberspace: Play a written or verbal warning at least three seconds after the dissemination, right below the rating icon for the disseminated film; up to three times during the dissemination of a film with a duration of 20 minutes or more.

3. Displayed contents of film ratings and warnings

a) Displayed contents are the film ratings defined in Article 2 herein;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.If all seven rating criteria above appear in a film, warnings for these seven rating criteria are required. 

Article 5. Implementation

1. The Cinema Department shall preside over and cooperate with relevant authorities or units in providing guidance on and inspecting the implementation of this Circular.

2. Agencies, enterprises, entities and persons involved in dissemination of films shall, intra vires, undertake the implementation of this Circular.

Article 6. Entry into force

1. This Circular is entering into force as from May 20, 2023.

2. Point c of clause 1 of Article 10 in the Circular No. 12/2015/TT-BVHTTDL dated December 11, 2015 of the Minister of Culture, Sports and Tourism, amending and supplementing several Articles of the Regulations on assessment and grant of permits or licenses for film dissemination enclosed in the Decree No. 49/2008/QD-BVHTTDL dated July 9, 2008 of the Minister of Culture, Sports and Tourism, shall be abolished.

3. In the course of implementation of this Circular, should there be any issue that arises, authorities, entities and persons are requested to promptly inform the Ministry of Culture, Sports and Tourism (via the Cinema Department) about such issue so that the Ministry can study, amend and supplement this Circular accordingly./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.MINISTER
Nguyen Van Hung

 

APPENDIX

FILM RATING CRITERIA
 (to the Circular No. /2023/TT-BVHTTDL dated (day   month    2023) of the Minister of Culture, Sport and Tourism)

I. Definitions

For the purpose of this Appendix, the terms used herein shall be construed as follows:

1. Depiction (or “depict” used as a verb form) means the use of language, images, sound, light or some other way to make viewers imagine the meaning of the content to be represented.

2. Mild depiction (or “depicted at a mild level” used as an expression) means a fleeting, unexplicit and unelaborate depiction having a below-average level of impact on viewers.

3. Medium depiction (or “depicted at a medium level” used as an expression) means a depiction with extra detail that has a moderate level of impact on viewers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Excessive depiction (or “depicted at an excessive level” used as an expression) means a strong depiction, especially in terms of nature, frequency, duration, which has impact on viewers beyond the permissible limit, or at an unacceptable level.

6. Deep exploration (or “explored in a deep manner” used as an expression) means an above-average detailed depiction intended to emphasize the content to be represented.

7. Regular occurrence (or “occur regularly” used as an expression) means the repeated and continuous appearance or presence of similar images, sounds, lights and language ​​in a specified or unspecified period of time.

8. Detailed depiction (or “depicted in detail” used as an expression) means a clear, explicit, and close-up depiction of characters, contexts, and actions in a film, including specific scenes, close-ups, images that are in slow motion, retarded or repeated.

9. Lengthened duration means the time that images, language, sounds, and lights are depicted longer than normal.

10. Level of impact on viewers means the degree to which viewers’ thoughts, perceptions and actions are changed positively or negatively, unconsciously or consciously.

11. Imitation of a film’s actions means the act of following, imitating, or copying behaviors, words, or gestures of a character in a film, either consciously or unconsciously.

II. Film ratings

No.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Factor description

1

P

Eligible for dissemination to viewers of all ages

a) Theme and content

The film to be rated is of an educational or entertaining nature, or encourages moral values and positive social relations.

b) Violence

- Images, sounds, or language showing the scenes of threatening, intimidating or beating other people are not allowed, except if such images, sounds, or language are fitted into the content of the film to be rated; the depiction is mild; the exploration is not deep; and a level of impact on viewers is low;

- Depiction of sexual violence is not allowed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Images showing nudity, or images, sounds, or language depicting sexual activities are not accepted;

- Films with special content and themes, such as historical or documentary films about wars or genocide; science-education films, or films related to health or health care, ways of life of natives, indigenous people or ethnic minorities, customs or habits of the countries or territories introduced in these films, may contain images showing back views of half-naked characters provided that the depiction is mild; the occurrence is not regular; and the duration is not lengthened.    

d) Drugs, stimulants and addictive substances

Images, sounds, or language depicting the use of drugs, stimulants or addictive substances are not allowed.

dd) Horror

Images, sounds or language of horror are not allowed.

e) Vulgar language

Rude or vulgar images, sounds or language are not allowed.

g) Dangerous and easily imitable behaviors

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2

K

Eligible for dissemination to viewers under 13 years old, provided that they are with their parents or guardians

a) Theme and content

- The same as those of P rated films;

- Content that requires guidance from parents and guardians is depicted at a mild level with little impact on viewers, and must be appropriate for the context.

b) Violence

- Images, sounds, or language showing violent behavior are depicted at a mild level, not detailed, do not appear frequently, have a slight impact on viewers, and must be appropriate to the theme and content of the film to be rated;

- Depiction of sexual violence is not allowed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Films may contain images showing back views of half-naked characters that are not depicted in detail; do not occur regularly; do not appear for the lengthened duration; and are not associated with sexual activities;

- Films with special content and themes, such as historical or documentary films about wars or genocide; science-education films, or films related to health or health care, ways of life of natives, indigenous people or ethnic minorities, customs or habits of the countries or territories introduced in these films, may contain images showing back views of half-naked characters provided that the depiction is mild; the occurrence is not regular; and the duration is not lengthened;   

- Images, sounds, or language depicting sexual activities are not accepted.

d) Drugs, stimulants and addictive substances

Images, sounds, or language showing the use of drugs, stimulants, or addictive substances, may be accepted if they serve the purposes of condemning, opposing those behaviors, or are associated with clear educational purposes and messages; are depicted in an implied and tactful manner, and are fitted into the content of the film to be rated;

dd) Horror

Horror images, sounds, and language are depicted at a mild level without going into detail; without lasting for the lengthened duration and occurring frequently; and with little impact and without inflicting a sense of threat on viewers. The result of such images, sounds or language should make viewers feel reassured and relieved.

e) Vulgar language

Films may contain vulgar images, sounds, or language that are depicted at a mild level; do not appear frequently, and must be appropriate to the theme and content of the film to be rated, such as using slang, or ways of handling situations in a humorous manner.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Films do not contain images, sounds, or language that encourage or incite the imitation of actions in films, such as drug use; suicide; school violence; weapon use; or other illegal acts, except if such images, sounds, or language are fitted into the content of the film to be rated; are used for conveying clear educational messages; the depiction is implied in a tactful manner, and the exploration is not deep.

3

T13 (13+)

Eligible for dissemination to viewers from 13 years old or older

a) Theme and content

- The content of the film to be rated does not reflect the problems that cause viewers aged 13 or over cognitive or emotional distortion, psychological disorder; make viewers fall into a state of fear, pessimism, or boredom; negatively affect the formation and development of the personality of teenage viewers;

- For action, horror, or child abuse films, the theme and content of action, horror or child abuse may be depicted at a mild level without going into detail, occurring regularly, and being explored in a deep manner.

b) Violence

- Images, sounds, or language showing violent behaviors are depicted at a mild level without going into detail; do not appear frequently; have a slight impact on viewers; and need to be appropriate to the theme and content of the film to be rated;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Depiction of sexual violence is not allowed.

c) Nudity and sex

- Films may contain images showing back views of half-naked characters that are depicted at a mild level, without going into detail; do not appear for the lengthened duration; do not occur regularly; and are not associated with sexual activities;

- Films with special content and themes, such as historical or documentary films about wars or genocide; science-education films, or films related to health or health care, ways of life of natives, indigenous people or ethnic minorities, customs or habits of the countries or territories introduced in these films, may contain images showing obvious or full-body views of naked characters provided that the depiction is mild; the occurrence is not regular; and the duration is not lengthened;   

- Images, sounds, or language depicting sexual activities are not accepted.

d) Drugs, stimulants and addictive substances

Images, sounds, or language showing the use of drugs, stimulants, or addictive substances, may be accepted if they serve the purposes of condemning, or opposing those behaviors, or are associated with clear educational purposes and messages; are depicted at a mild level without going into detail, occurring regularly, and fitted to the theme and content of the film to be rated.

dd) Horror

Horror images, sounds, or language are depicted at a medium level without going into detail; without occurring frequently; and inflict a slight sense of threat on viewers. The result of such images, sounds or language should make viewers feel reassured and relieved.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The same as those of K rated films.

g) Dangerous and easily imitable behaviors

- The same as those of K rated films;

- Detailed depiction of any potentially dangerous behavior that viewers aged 13 or over can imitate is not accepted, except if that behavior is demonstrated in a safe or humorous manner;

- Detailed depiction of easily accessible weapons, such as cutlery, sharp objects, or objects easily causing injury, is not accepted. The film to be rated does not contain images showing anti-social behaviors that viewers aged 13 or over may copy or imitate.

4

T16 (16+)

Eligible for dissemination to viewers from 16 years old or older

a) Theme and content

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- For action, horror, or child abuse films, the theme and content of action, horror or child abuse may be depicted at a medium level without going into detail, occurring regularly, and being explored in a deep manner.

- Themes, such as self-harm, life-threatening for objective reasons or suicide, should be presented indirectly, depicted at a mild level without lasting for the lengthened duration, and need to be appropriate to the content of the film to be rated.

b) Violence

- Images, sounds, or language showing violent behaviors, such as killing people, inflicting pain, injury, or bleeding,  are depicted at a mild level; do not occur regularly; do not last for the lengthened duration, depress and have an  impact on viewers at a medium level, except as they are fitted to the content of the film to be rated;

- Implied depiction of sexual violence scenes is allowed as long as these scenes are depicted at a mild level, and fitted into the content of the film to be rated.

c) Nudity and sex

- Images showing nudity may be accepted if they are depicted at a medium level; do not occur regularly; do not last for the lengthened duration; do not involve close-ups or detailed descriptions of genital; are not associated with sexual activities; and are fitted to the content of the film to be rated;

- Funny contexts, humorous situations, or language showing allusions may be used to depict nudity in detail provided that they do not occur regularly; do not last for the lengthened duration; and are fitted to the content of the film to be rated;

- The film to be rated may contain images showing full-body views of characters involved in sexual activities, or sexual activities of educational value that are depicted at a mild level; do not occur regularly; do not appear for the lengthened duration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Images, sounds, or language associated with drugs, stimulants, or addictive substances may be accepted if they are not depicted in detail; do not occur regularly; do not last for the lengthened duration; and are fitted to the content of the film to be rated. In general, the film to be rated is not allowed to promote, provide detailed instructions about, or encourage the use of drugs, stimulants, or addictive substances;

- Images, sounds, or language showing the abuse of highly dangerous and easily accessible substances, such as solvents and acids, are not accepted.

dd) Horror

- Films contain horror images, sounds, and language depicted at a strong level without lasting for the lengthened duration and exploring threats of violence in a deep manner;

- Films cause depression or a sense of threat for viewers at a medium level.

e) Vulgar language

- Films contain vulgar images, sounds, or language if they are depicted at a medium level; do not appear frequently, and are fitted to the content of the film to be rated;

- Villains in the film to be rated may use some swear or slang words if they are not meant to hurt viewers and community. Use of language intended for sexual harassment or abuse is prohibited.

g) Dangerous and easily imitable behaviors

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5

T18 (18+)

Eligible for dissemination to viewers from 18 years old or older

a) Theme and content

- The content of the film to be rated deals with adult matters that can be depicted at a strong level and in detail provided that they do not last for the lengthened duration; do not occur regularly, and are fitted to the content of the film.

- For action, horror, or child abuse films, the theme and content of action, horror or child abuse may be depicted at a strong level in detail; have a strong level of impact on viewers without occurring regularly, and lasting for the lengthened duration;

- For films with sensitive themes and contents, realistic topics about politics, culture, society, or economy, these themes, contents or topics may be depicted at a medium level; can be explored in a deep manner; do not last for the lengthened duration; do not occur regularly; have a medium level of impact on viewers.

b) Violence

- Films may contain images, sounds, and language depicting violent behaviors that affect viewers from an over-strong to under-excessive level; can be depicted at a strong level provided that they do not last for the lengthened duration; occur with medium frequency; and are appropriate to the genre of the film to be rated;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Nudity and sex

- Films may contain images showing full-body nudity that are depicted at a medium level; do not last for the lengthened duration; do not involve close-ups or detailed descriptions of genital; are fitted to the content of the film to be rated. Films are not allowed to both overuse nude images and cause sexual incitement;  

- Films are not allowed to contain images, sounds, or language explicitly showing or depicting in detail sexual activities, except if such images, sounds or language are fitted to the content of the film to be rated; do not last for the lengthened duration; and do not explore sexual activities in a deep manner.

d) Drugs, stimulants and addictive substances

- The same as those of T16 rated films;

- Films do not contain images, sounds, or language ​​that represent the sale, production, and possession of drugs or addictive substances, except in the case of condemning, criticizing these wrongdoings, and lead to the consequence that characters performing these acts must be punished or eliminated.

dd) Horror

Films contain horrible, terrifying, frightening or fearful images, sounds or language that are depicted at a strong level with a constant sense of threat; do not last for the lengthened duration; do not have an excessive level of psychological and emotional impact on viewers.

e) Vulgar language

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Films of which the theme is about social realism may contain vulgar images, sounds, or language that occur regularly if they do not last for the lengthened duration, and are fitted to the content of the film to be rated.

g) Dangerous and easily imitable behaviors

- Since the film to be rated contains dangerous or easily imitable images, sounds, or language, or the way of handling the situation that leads viewers to exposure to the risk of being harmed, or causes social harms through their behaviors, the result must be radically handled, and convey educational and preventive messages;

- Images, sounds, or language representing easily imitable behaviors are not depicted in detail; do not occur regularly; and have a medium level of impact on viewers.

6

C

Prohibited from dissemination

- Films are in contravention of Article 9 in the Law on Cinematography. Films present strictly prohibited cinematographic contents and acts;

- Films depict rating factors at an excessive level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL ngày 05/04/2023 quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.163

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!