Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/TBXH-TT năm 1994 hướng dẫn phụ cấp tiền học, tiền nhà đối với thương binh, bệnh binh các hạng hưởng trợ cấp hàng tháng tính theo tiền lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 01/TBXH-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Tố Tâm
Ngày ban hành: 14/01/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/TBXH-TT

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1994

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 01/TBXH-TT NGÀY 14 THÁNG 1 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHỤ CẤP TIỀN HỌC, TIỀN NHÀ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, BỆNH BINH CÁC HẠNG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TÍNH THEO TIỀN LƯƠNG

Thi hành Điều 11 Quyết định số 574/TTg ngày 25/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung khoản phụ cấp tiền học, tiền nhà ở đối với thương binh, bệnh binh các hạng không phải là công nhân viên chức hoặc người nghỉ hưu đang hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hàng tháng tính theo tiền lương. Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Đối tượng thực hiện:

Thương binh, bệnh binh các hạng không phải là công nhân viên chức hoặc người nghỉ hưu đang hưởng trợ cấp hàng tháng tính theo tiền lương, được hưởng phụ cấp tiền học theo Quyết định số 117/TTg và tiền nhà ở nếu chưa được miễn, giảm tiền nhà theo Quyết định số 118/TTg ngày 17/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ.

2- Mức phụ cấp tiền học, tiền nhà ở:

- Tiền học được tính bằng 15% mức trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh theo Quyết định số 203/HĐBT ngày 28/12/1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Tiền nhà được tính theo nhóm mức lương quy định tại Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992.

Mức lương làm căn cứ để hưởng trợ cấp tiền nhà ở là lương cấp bậc, chức vụ khi bị thương (đối với thương binh) hoặc lương cấp bậc, chức vụ khi xuất ngũ (đối với bệnh binh) ghi trong hồ sơ thương tật, hồ sơ bệnh binh (đã chuyển đổi theo Nghị định 235/HĐBT, 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng).

3- Phụ cấp tiền học, tiền nhà được cộng vào trợ cấp đang hưởng tháng 3/1993 để làm căn cứ điều chỉnh mức trợ cấp mới (theo Nghị định 27/CP ngày 23/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ) từ 1/4/1993. Không truy trả những tháng trước khi thực hiện trợ cấp mới.

4- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/1993.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương báo cáo về Bộ thống nhất cách giải quyết.

 

Trịnh Tố Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/TBXH-TT năm 1994 hướng dẫn phụ cấp tiền học, tiền nhà đối với thương binh, bệnh binh các hạng hưởng trợ cấp hàng tháng tính theo tiền lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.604
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162