Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2287/TB-BVHTTDL Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Phan Đình Tân
Ngày ban hành: 17/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ - HỘI THẢO GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN PHIM TẠI RẠP CỦA TRUNG TÂM (CÔNG TY) PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Ngày 31 tháng 5 năm 2016 tại Hà Nội và ngày 02 tháng 6 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị- Hội thảo Giải pháp đẩy mạnh phổ biến phim tại rạp của Trung tâm (Công ty) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thứ trưởng Vương Duy Biên chủ trì. Dự Hội nghị- Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hiệp hội phát hành và Phổ biến phim Việt Nam, lãnh đạo một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các Trung tâm (Công ty) Phát hành phim và Chiếu bóng, Công ty sản xuất và phát hành phim.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị dự Hội nghị- Hội thảo, Thứ trưởng kết luận:

1. Công tác phát hành-phổ biến phim ở các tỉnh/thành hiện nay rất khó khăn: rạp chiếu phim xuống cấp trầm trọng hoặc bị thu hồi; trang thiết bị chiếu phim lạc hậu, không phù hợp với công nghệ hiện đại; đa số rạp thiếu nguồn phim và hạn chế về nguồn nhân lực (cả số lượng và chất lượng).

2. Để khắc phục những bất cập, hạn chế trên, nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến phim tại rạp của Trung tâm (Công ty) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh/thành, góp phần phát triển điện ảnh Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:

2.1. Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành:

- Quan tâm xây dựng mới rạp chiếu phim; cải tạo, nâng cấp các rạp chiếu phim đã xuống cấp; phấn đấu từ nay đến năm 2020 mỗi tỉnh/thành trực thuộc Trung ương có từ 01 đến 02 cụm rạp chiếu phim với trang bị kỹ thuật phù hợp, đạt tiêu chuẩn.

- Quy hoạch, sắp xếp Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp có thu, không sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với các cơ sở văn hóa khác.

- Quan tâm chỉ đạo, có chính sách thu hút đầu tư các nguồn lực xã hội hóa, chủ động bố trí ngân sách để đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới các rạp chiếu phim, trang bị cơ sở vật chất.

2.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ:

Quan tâm ưu tiên cấp một phần kinh phí từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ các tỉnh nhận trợ cấp cân đối từ Trung ương cải tạo, nâng cấp, xây mới các rạp chiếu phim có quy mô phù hợp; trước mắt ưu tiên cho các địa phương thuộc các địa bàn khó khăn.

3. Giao Cục Điện ảnh:

- Soạn văn bản của Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh của địa phương để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Tổ chức Đoàn khảo sát của Bộ do Thứ trưởng phụ trách làm trưởng Đoàn đến làm việc với Ủy ban nhân dân một số tỉnh/thành để nắm rõ tình hình thực tế;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật máy chiếu và nghiệp vụ tuyên truyền cho cán bộ làm công tác phát hành, phổ biến phim;

- Tích cực cung cấp nguồn phim đặt hàng cho các Trung tâm (Công ty) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh/thành và khuyến khích các doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim ưu đãi cung cấp phim cho các địa phương;

- Có biện pháp khuyến khích các công ty sản xuất và phát hành hỗ trợ các địa phương để các đơn vị sớm có bản phim thích hợp trình chiếu, hướng đến sự hài hòa trong hưởng thụ điện ảnh;

- Đề nghị Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam phát huy chức năng liên kết giữa các đơn vị sản xuất và phát hành phim, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng của các thành viên để điều phối, hỗ trợ nguồn phim cho các địa phương, góp phần đẩy mạnh phát hành và phổ biến phim tại rạp;

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh/thành:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, ban hành văn bản cụ thể hóa Quyết định 2156/QĐ-TTg ngày 11.11.2013, Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25.01.2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3181/QĐ-BVHTTDL ngày 30.9.2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tích cực hỗ trợ các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, các doanh nghiệp trong công tác phát hành và phổ biến phim, đơn giản hóa thủ tục hành chính để vận động nguồn lực xã hội hóa trong hợp tác kinh doanh cải tạo rạp, đầu tư trang thiết bị phổ biến phim.

5. Trung tâm (Công ty) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh/ thành:

- Chủ động, sáng tạo, thích ứng nhanh với thị trường để thu hút các đối tác, các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa, hợp tác kinh doanh; tích cực học hỏi kinh nghiệm phát hành, phổ biến phim của các Công ty, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

- Các Trung tâm (Công ty) chưa có trang thiết bị chiếu phim phù hợp cần nghiên cứu phương thức thuê khoán thiết bị và khai thác nguồn phim thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, kỹ thuật viên, người lao động, nâng cao chất lượng phục vụ khán giả xem phim.

- Đổi mới hình thức và chú trọng công tác tuyên truyền, thu hút khán giả đến rạp; chịu trách nhiệm bảo vệ bản quyền phim, thực hiện đúng các nội dung đã ký kết với các nhà phát hành phim.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh/thành;
- Cục Điện ảnh, Vụ KHTC.
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Trung tâm PHPCB các tỉnh/thành;
- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 250b.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phan Đình Tân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 2287/TB-BVHTTDL ngày 17/06/2016 kết luận Hội nghị - Hội thảo Giải pháp đẩy mạnh phổ biến phim tại rạp của Trung tâm (Công ty) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.509

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!