Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 323/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015" TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh, CNH, HĐH đất nước, giai đoạn 2010-2015";

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Triển khai Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, giai đoạn 2010 - 2015";

Xét Tờ trình số 141/TT-BTV ngày 10/01/2013 của Ban Thường vụ - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc đề nghị phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2013 - 2015",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2013 - 2015" gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đ/c Vương Văn Việt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng Ban chỉ đạo

2. Đ/c Lê Thị Nương

Chủ tịch Hội LHPN

Phó trưởng BCĐ

3. Đ/c Phạm Thị Hằng

Giám đốc Sở GD-ĐT

Thành viên

4. Đ/c Đỗ Hữu Quyết

Phó Giám đốc Sở TT-TT

Thành viên

5. Đ/c Vũ Thái Sơn

Phó giám đốc Sở VH - TT - DL

Thành viên

6. Đ/c Nguyễn Quốc Uy

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Thành viên

7. Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Bí Thư Đoàn TNCS HCM

Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2013 - 2015".

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo trong từng năm, từng giai đoạn.

- Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đề án ở các huyện, thị, thành phố và các ngành, đoàn thể liên quan.

- Tổ chức các cuộc họp, theo dõi tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả công tác, đề xuất, kiến nghị và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các đề án.

- Thành lập tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo giao.

Điều 3.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo;

- Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để giao dịch; kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Hội LHPN tỉnh, BCĐ Đề án cấp tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234