Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96-VH-QĐ năm 1964 về việc thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Số hiệu: 96-VH-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá Người ký: Hoàng Minh Giám
Ngày ban hành: 01/02/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96-VH-QĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI BỘ VĂN HÓA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TÁC PHẨM VÀ TIẾT MỤC CA NHẠC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ nghị định số 135-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa;
Để khuyến khích việc sáng tác và nâng cao chất lượng các tác phẩm ca nhạc nhằm phục vụ tốt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà;
Để đảm bảo các tác phẩm ca nhạc khi đưa ra phục vụ quần chúng có giá trị tư tưởng và nghệ thuật;
Để đáp ứng đòi hỏi của sinh hoạt nghệ thuật âm nhạc của quần chúng đang ngày một phát triển;
Để bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của Bộ đồng thời phát huy đầy đủ ý kiến tập thể của các ngành công tác hữu quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc.

Điều 2. – Hội đồng xét duyệt trên đây là một tổ chức tư vấn có những nhiệm vụ như sau:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong các việc:

a) Xét duyệt và chọn lọc các tác phẩm âm nhạc trước khi giao cho các đơn vị nghệ thuật xây dựng;

b) Xét duyệt và cho phép biểu diễn ngoài quần chúng các tiết mục ca nhạc đã xây dựng xong.

2. Tham gia ý kiến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa về:

a) Phương hướng phát triển nghệ thuật hàng năm hoặc trong từng giai đoạn nhất định;

b) Chương trình hoạt động nghệ thuật hàng năm;

c) Khen thưởng những tiết mục ca nhạc có giá trị.

Điều 3. – Thành phần của Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc nói trên gồm có một Chủ tịch và một số ủy viên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa chỉ định.

Các thành viên của Hội đồng sẽ chọn trong số nhạc sĩ được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam giới thiệu, và cán bộ lãnh đạo của Bộ Văn hóa.

Ngoài các vị nói trên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa có thể:

a) Mời tham dự Hội đồng những cán bộ của các Bộ hoặc ngành chuyên môn khác mỗi khi xét đến tác phẩm có liên quan đến các Bộ hoặc ngành ấy;

b) Mời tham dự một số cán bộ của Bộ Văn hóa phụ trách ca nhạc.

Điều 4. - Vụ Âm nhạc và múa đảm nhiệm công việc thường trực của Hội đồng.

Điều 5. - Chế độ công tác của Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc quy định như sau:

1. Mỗi khi Hội đồng họp phải có quá nửa số ủy viên của Hội đồng có mặt thì những nghị quyết của Hội đồng mới có giá trị.

2. Để giải quyết công việc được tốt, nhanh và gọn, trước mỗi kỳ họp của Hội đồng, các ủy viên phải được thông báo về chương trình của kỳ họp, được cung cấp bản thảo tác phẩm âm nhạc hoặc tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến.

3. Tùy theo yêu cầu của công tác và căn cứ vào tình hình thực thế, chủ tịch Hội đồng sẽ ấn định thời gian nghiên cứu kịch bản hoặc tài liệu từ 7 đến 15 ngày, kể từ ngày nhận được tác phẩm hoặc tài liệu.

4. Các ủy viên của Hội đồng phải ghi ý kiến tham gia của mình vào giấy và gửi trước cho bộ phận thường trực trước khi họp.

5. Trước mỗi kỳ họp, bộ phận thường trực có trách nhiệm tổng hợp lại và trình bày trong buổi họp để giúp cho Hội đồng có thể dành nhiều thì giờ thảo luận về những vấn đề chính.

Điều 6. - Những ủy viên của Hội đồng công tác ngoài Bộ Văn hóa được hưởng thù lao trả theo chế độ hiện hành áp dụng tại các ngành xuất bản và nghệ thuật.

Các khoản chi về công việc của Hội đồng (đánh máy tài liệu, trả thù lao cho các ủy viên công tác ngoài Bộ Văn hóa, mua sắm vật liệu, v.v... ) do đơn vị có tài liệu trình duyệt đài thọ.

Điều 7. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tại vụ, Vụ trưởng Vụ Âm nhạc và Giám đốc các nhà hát chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 


 
Hoàng Minh Giám

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96-VH-QĐ năm 1964 về việc thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49