Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 843/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 843/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 843/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 2893/TT-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 910/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương cho 16 cá nhân hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thuộc tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg, ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHÍNH QUÁN

TRÚ QUÁN

1

Bà Nguyễn Thị Tám

Xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

2

Ông Tạ Sang

Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

3

Ông Võ Ngọc Liên

Xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phường 2, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

4

Bà Cao Thị Thu

Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

5

Ông Phạm Xuân Viên

Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

6

Ông Kiều Nam (Hải)

Xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

7

Ông Cao Hòa

Xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

8

Bà Lê Thị Thiết

Xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

9

Bà Ông Thị Thu Hà

Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam.

Xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

10

Bà Đoàn Thị Bé

Xã Liên Bản, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

11

Bà Trần Thị Tám

Xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

12

Ông Nguyễn Đức Dinh

Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

13

Ông Lê Hoàng Dũng

Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

14

Ông Vũ Xuân Phúc

Phường Thọ Xương, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

15

Bà Lê Thị Ba

Xã Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

16

Bà Trần Thị Nhỏ

Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 843/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106