Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 773/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 773/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Phó Giáo sư, Họa sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Đỗ Xuân Thăng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ủy viên.

5. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt I, ủy viên.

6. Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân, Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Bằng, Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ủy viên.

7. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, Tổng Thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, ủy viên.

8. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ủy viên.

9. Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, ủy viên.

10. Nghệ sĩ Nhân dân Chu Thuý Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, ủy viên.

11. Ông Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, ủy viên.

12. Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kiến trúc sư Việt Nam, ủy viên.

13. Nghệ sĩ Nhân dân Trần Thế Dân, Phó Tổng Thư ký Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, ủy viên.

14. Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Đình Quang, Bộ Văn hoá - Thông tin, ủy viên.

15. Nhạc sĩ Huy Du, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật đợt I, ủy viên.

16. Phó Giáo sư, họa sĩ Trần Huy Oánh, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật đợt I, ủy viên.

17. Nhà văn Ma Văn Kháng, Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật đợt I, ủy viên.

18. Giáo sư, Nhà lý luận phê bình văn học Hà Minh Đức, Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật đợt I, ủy viên.

19. Kiến trúc sư Nguyễn Thúc Hoàng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật đợt I, ủy viên.

20. Ông Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật đợt I, ủy viên.

21. Ông Nguyễn Đặng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội, ủy viên.

Điều 2. Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 có nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 165/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 như sau:

1. Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước.

2. Đề xuất Danh sách các thành viên Hội đồng giải thưởng chuyên ngành theo các lĩnh vực văn học - nghệ thuật và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định thành lập để đánh giá, lựa chọn những tác phẩm, công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước của các ngành, các cấp.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ danh sách các tác phẩm, công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 để Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét và quyết định.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Quốc gia và thành lập cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng Quốc gia do Bộ Văn hoá - Thông tin bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2005.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 773/2005/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật ngày 09/08/2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.486

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!