Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 743/2006/QĐ-UBND-BN về việc phân bổ kinh phí dự án phát triển gia đình bền vững do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 743/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 743/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ KINH PHÍ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH BỀN VỮNG. 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19.03.2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 338/KH- VHXH ngày 10.5.2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phân bổ kinh phí dự án phát triển gia đình bền vững năm 2006: 145 triệu đồng (Một trăm bốn mươi năm triệu đồng) (đã được giao cho Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em tỉnh tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh) cho các đơn vị sau.

- Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em huyện Quế Võ: 13 triệu đồng.

- Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em huyện Tiên Du: 30,5 triệu đồng.

- Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em huyện Lương Tài: 101,5 triệu đồng.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, theo chức năng phối hợp quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em tỉnh tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ khác trong việc triển khai thực hiện dự án phát triển gia đình bền vững đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 . Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh ; Chủ tịch UBND các huyện: Quế Võ, Tiên Du, Lương Tài và các đơn vị được phân bổ kinh phí căn cứ Quyết định thi hành./.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 743/2006/QĐ-UBND-BN ngày 02/06/2006 về việc phân bổ kinh phí dự án phát triển gia đình bền vững do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250