Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/2002/QĐ-UB nâng cấp và đổi tên đoàn ca múa Hà Nội thành nhà hát ca múa nhạc Thăng Long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 72/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 15/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP VÀ ĐỔI TÊN ĐOÀN CA MÚA HÀ NỘI THÀNH NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC THĂNG LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Công văn số 64/NTBD ngày 19/02/2002 của Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa thông tin về việc nâng cấp Đoàn ca múa Hà Nội thành Nhà hát Ca múa Hà Nội;
Căn cứ công văn số 419/VHTT ngày 24/4/2002 của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội về việc xin nâng cấp và đổi tên Đoàn ca múa Hà Nội thành Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nâng cấp Đoàn Ca múa Hà Nội thành Nhà hát Ca múa Thăng Long trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế : THANG LONG SONG MUSIC AND DANCE THEATRE;

- Tên viết tắt : THANG LONG SMADT;

- Trụ sở đặt tại : Số 31 và số 33, phố Lương Văn Can, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 8 257 655

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Thành phố Hà Nội, trong hệ thống tổ chức văn hóa nghệ thuật của nhà nước. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của mọi tầng lớp nhân dân; Là lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương, góp phần tích cực bảo tồn và phát triển văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng chương trình ca, múa, nhạc hiện đại và truyền thống của dân tộc, tổ chức biểu diễn với chất lượng nghệ thuật ngày càng cao, phục vụ nhân dân Thủ đô và đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật ca, múa, nhạc ở trong và ngoài nước.

2.2. Nghiên cứu, khôi phục và thử nghiệm các sáng tác mới, phong cách biểu diễn của nghệ thuật ca, múa, nhạc. Bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca, múa, nhạc truyền thống của dân tộc;

2.3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho diễn viên và các thành viên khác của nhà hát. Tham gia đào tạo hạt nhân văn hóa văn nghệ cho các đội văn nghệ của các đơn vị trong Thành phố và các cơ sở nghiệp dư khác về nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc;

2.4. Tích cực mở rộng mối quan hệ giao lưu học tập với các đoàn nghệ thuật, các nhà hát ca múa nhạc ở trong nước và ở nước ngoài.

2.5. Giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ, hợp tác trong biểu diễn nghệ thuật xây dựng Nhà hát Ca, múa là một đơn vị nghệ thuật vững mạnh của Thủ đô. Thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của Thành phố giao.

II. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC THĂNG LONG :

Có Giám đốc; 1 - 2 Phó giám đốc được bổ nhiệm theo qui định hiện hành.

Các Đoàn và các phòng, ban nghiệp vụ do Giám đốc Sở Văn hóa và thông tin quyết định theo nguyên tắc bảo đảm tổ chức gọn, nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Biên chế cán bộ, công chức và hợp đồng lao động của Nhà hát được Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét và giao chỉ tiêu hàng năm. Cụ thể :

- Biên chế cán bộ, công chức, diễn viên, nhân viên được hưởng quĩ tiền lương từ nguồn ngân sách nhà nước, là: 59 (năm mươi chín) người;

- Hợp đồng lao động dài hạn : căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của nhà hát Ca, múa, nhạc theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Thành phố sẽ xem xét hỗ trợ quĩ tiền công lao động để giúp nhà hát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Ngoài số biên chế và hợp đồng lao động được hưởng quĩ tiền lương và quĩ tiền công từ nguồn ngân sách của nhà nước, nhà hát Ca, múa nhạc được phép sử dụng một số lao động hợp đồng thời vụ hưởng tiền công lấy từ nguồn thu bán vé và các nguồn thu khác của Nhà hát. Chế độ tiền lương, tiền công và các chính sách khác (BHXH...) của các hợp đồng lao động được thực hiện theo các qui định hiện hành của Nhà nước.

Giao Giám đốc Sở Văn hóa thông tin, Giám đốc Nhà hát Ca, múa nhạc Thăng Long căn cứ các qui định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố tiền hành việc tuyển chọn, tiếp nhận cán bộ, công chức, nhân viên và hợp đồng lao động vào làm việc tại nhà hát đúng chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động được Thành phố giao.

Điều 3 : Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng con dấu riêng theo qui định hiện hành.

Điều 4 : Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở : Văn hóa thông tin, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Vật giá và Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/2002/QĐ-UB nâng cấp và đổi tên đoàn ca múa Hà Nội thành nhà hát ca múa nhạc Thăng Long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161