Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 620/QĐ-TTg năm 2008 về xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 620/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 620/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CHO CÁC TỈNH: QUẢNG NAM, HÀ TĨNH, CAO BẰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng (công văn số 628/BC-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008), Hà Tĩnh (công văn số 988/UBND-NL2 ngày 23 tháng 4 năm 2008), của các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 37/BC-LĐTBXH ngày 28 tháng 04 năm 2008; công văn số 1541/LĐTBXH-BTXH ngày 09 tháng 5 năm 2008; số 1491/LĐTBXH-BTXH ngày 07 tháng 5 năm 2008), Tài chính (công văn số 5416/BTC-DTQG ngày 12 tháng 5 năm 2008; số 5236/BTC-DTQG ngày 07 tháng 5 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1200/BNN-TT ngày 05 tháng 5 năm 2008; công văn số 1258/BNN-TT ngày 09 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp (không thu tiền) 4.550 tấn tạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cao Bằng thực hiện cứu đói giáp hạt cho nhân dân. Phân bổ cụ thể như sau: Quảng Nam 2.000 tấn gạo, Hà Tĩnh 2.000 tấn gạo, Cao Bằng 550 tấn gạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng chế độ, đúng đối tượng và kịp thời.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Cục Dự trữ quốc gia (Bộ Tài chính);
- Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống LBTW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, ĐP, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 620/QĐ-TTg năm 2008 về xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.845
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154