Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4694/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho nạn nhân chất độc dacam Quảng Ninh

Số hiệu: 4694/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4694/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIẢI ĐỘC VÀ PHỤC HỒI SỨC KHỎE CHO CÁC NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DACAM/DIOXIN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ Ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2722/SLĐTBXH-NCC ngày 20/11/2017; của Sở Tài chính tại văn bản số 5598/STC-TCHCSN ngày 09/11/2017 và Đề án “Hỗ trợ giải độc và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh” kèm theo văn bản số 107/CV-HNNDC ngày 19/11/2017 của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ hoạt động giải độc và phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân chất độc dacam/dioxin do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai thực hiện tại Trung tâm giải độc và phục hồi sức khỏe như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Đối tượng phải được Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh lựa chọn và được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, xác nhận.

b) Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ duy nhất một lần;

c) Chỉ thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tự nguyện tham gia và có tham gia đầy đủ chương trình giải độc tố, phục hồi sức khỏe tại Trung tâm giải độc và phục hồi sức khỏe thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/01/2018 trở đi.

3. Các nội dung hỗ trợ

a) Chi phí mua thuốc, thực phẩm chức năng sử dụng trong các đợt trị liệu;

b) Hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho đối tượng trong thời gian giải độc;

c) Chi phí nhân công cho bộ phận y tế trực tiếp thực hiện công việc giải độc tố, phục hồi sức khỏe.

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2020.

5. Nguồn kinh phí: Kinh phí để hỗ trợ cho các nội dung tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này được sử dụng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Hội nạn nhân chất độc Dacam/dioxin tỉnh

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hằng năm; phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan lựa chọn đối tượng tham gia chương trình giải độc tố, phục hồi sức khỏe.

- Hằng năm, lập dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động giải độc tố, phục hồi sức khoẻ cho các nạn nhân chất độc Dacam/dioxin trên địa bàn tỉnh, gửi Văn phòng Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính thẩm định.

- Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động giải độc tố, phục hồi sức khoẻ cho các nạn nhân chất độc Dacam/dioxin trong Quý IV năm 2020; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025.

2. Văn phòng Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh

- Hằng năm, tổng hợp kế hoạch dự toán, quyết toán kinh phí đề nghị hỗ trợ của Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh gửi Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí hằng năm hỗ trợ cho hoạt động giải độc và phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân chất độc Dacam/dioxin , trình Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hằng năm trên cơ sở đề nghị của Hội nạn nhân chất độc Dacam/dioxin tỉnh, thực hiện thẩm tra, xác nhận đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định tại văn bản này; Kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Sở Tài chính: Phối hợp cùng Văn phòng Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh thẩm định dự toán kinh phí hằng năm hỗ trợ cho hoạt động giải độc và phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân chất độc Dacam/dioxin , trình Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh xem xét, quyết định. Hướng dẫn việc kiểm tra, sử dụng kinh phí hỗ trợ của Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Sở Y tế: Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy trình giải độc tố, phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

Điều 3: Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện /.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4694/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 về hỗ trợ giải độc và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


609

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!