Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 415-TTg năm 1995 về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 415-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 15/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 415-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh Quy định giải thưởng Hồ Chí minh và giải thưởng Nhà nước ngày 04 tháng 6 năm 1985;
Căn cứ Nghị định số 251-CP ngày 12-6-1981 của Hội đồng Chính phủ về giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường và Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, gồm các thành viên sau đây:

1. Giáo sư Đăng Hữu, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng,

2. Giáo sư Vũ Đình Cư, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Giáo sư Hà Học Trạc, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Giáo sư Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Phó Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên:

5. Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia,

6. Giáo sư Hồ Sĩ Thoảng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

7. Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm Sở khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

8. Giáo sư Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia,

9. Giáo sư Võ Tòng Xuân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ,

10. Giáo sư Vũ Khiêu, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam,

11. Giáo sư Hồ Tôn Trinh, nguyên Viện trưởng Viện Văn học,

12. Giáo sư Đinh Gia Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá dân gian,

13. Giáo sư Phan Huy Lê, Đại học Quốc gia Hà Nội,

14. Giáo sư Đặng Xuân Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh,

15. Giáo sư Trần Ngọc Hiên, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 2. - Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước về việc xét chọn để tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước cho những nhà khoa học và công nghệ có cống hiến lớn cho nền khoa học và kỹ thuật nước nhà trong 50 năm qua.

- Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành lập các Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hướng dẫn các Hội đồng chuyên ngành trong việc lựa chọn để đề nghị xét thưởng.

- Trên cơ sở đề nghị của các Hội đồng chuyên ngành, xem xét và lập danh sách những người được đề nghị tặng giải thưởng trình Thủ tướng Chính phủ duyệt và trình Chủ tịch nước quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc đợt trao giải thưởng nhân dịp 50 năm ngày thành lập nước.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Võ Văn Kiệt

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 415-TTg

Hanoi, July 15, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL FOR THE HO CHI MINH AWARD AND THE STATE AWARD ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance of June 4, 1985 on the Ho Chi Minh Award and the State Award;
Pursuant to Decree No.251-CP of June 12, 1981 of the Prime Minister on the Ho Chi Minh Award and the State Award;
At the proposals of the Minister of Science, Technology and Environment, and the National Center for Social Sciences and Humanities,

DECIDES :

Article 1.- To set up the Council for the Ho Chi Minh Award and the State Award on Science and Technology, which is composed of the following members :

1. Professor Dang Huu, Minister of Science, Technology and Environment, Chairman of the Council;

2. Professor Vu Dinh Cu, Chairman of the National Assembly's Committee for Science, Technology and Environment, and Deputy-Head of the Party Central Committee's Commission for Science and Education, Vice-Chairman of the Council;

3. Professor Ha Hoc Trac, President of the Union of Vietnam Scientific and Technical Societies, Vice-Chairman of the Council;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 415-TTg năm 1995 về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251