Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt bổ sung Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 400/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành: 25/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400 /QĐ-UBND

Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hóa Thông tin sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tại Tờ trình số 131/SVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung các địa điểm được phép quảng cáo vào Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2006 đến 2010 được phê duyệt theo Quyết định số 1036/2006/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 của UBND tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép quảng cáo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BỔ SUNG QUY HOẠCH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

I. HUYỆN PHÚ LỘC

1. Khu vực phía Bắc đồi 30 ( vị trí km 855), địa phận xã Lộc Điền.

- Kích cỡ: 10m x 20m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 03 bảng; khoảng cách giữa 2 bảng từ 200 đến 250m.

2. Thị trấn Lăng Cô, khu vực phía sau nhà dân, hướng nhìn từ cầu đường hầm Hải Vân về thành phố Huế.

- Kích cỡ: 10m x 20m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 04 bảng; khoảng cách giữa 2 bảng từ 2 đến 5m.

II. HUYỆN PHÚ VANG

1. Khu vực Cầu Trường Hà, bên phải, vùng nuôi tôm.

- Kích cỡ: 10m x 20m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 04 bảng liền kề; khoảng cách giữa 2 bảng từ 5 đến 10m.

2. Khu vực Cầu Phú Thứ, phía bên trái hướng vào trung tâm hành chính huyện.

- Kích cỡ: 6m x 10m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 03 bảng; khoảng cách giữa 2 bảng từ 5 đến 10m.

3. Khu vực ngã ba Tân Mỹ, thị trấn Thuận An.

- Kích cỡ: 6m x 10m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 01 bảng;

III. HUYỆN HƯƠNG TRÀ

Khu vực phía Bắc Thị trấn Tứ Hạ, (vị trí km 810, bên phải hướng Bắc - Nam).

- Kích cỡ: 10m x 20m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 05 bảng; khoảng cách giữa 2 bảng từ 200 đến 250m.

IV. HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

1. Khu vực ngã ba vào xã Quảng Vinh.

- Kích cỡ: 4,5m x 8m

- Chiều cao: 4m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 04 bảng; khoảng cách giữa 2 bảng từ 2 đến 5m.

2. Khu vực bên phải cầu Tứ Phú, xã Quảng Vinh.

- Kích cỡ: 10m x 20m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 02 bảng; khoảng cách giữa 2 bảng từ 5 đến 10m.

3. Khu vực Trung tâm Thương Mại Quảng Điền, thị trấn Sịa (hướng nhìn từ cầu)

- Kích cỡ: 4,5m x 8m

- Chiều cao: 4m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 04 bảng; khoảng cách giữa 2 bảng từ 2 đến 5m.

V. HUYỆN PHONG ĐIỀN

1. Khu vực phía Bắc Phong An (vị trí km 802)

- Kích cỡ: 10m x 20m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 03 bảng; bố trí cả hai bên đường.

2. Khu vực phía Bắc Phong Thu ( vị trí km 791)

- Kích cỡ: 10m x 20m

- Chiều cao: 6m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

- Mật độ: 02 bảng; khoảng cách giữa 2 bảng từ 200 đến 250m.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt bổ sung Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49