Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 40/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 05/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 40/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” (2000 - 2010)

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 4478/KH - BCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc nghiên cứu, khảo sát và điều tra xã hội học về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

2. Tổ chức các cuộc kiểm tra phong trào của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

3. Xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung về tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”cho Trưởng Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình của 63 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về những vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn đặt ra trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

5. Xây dựng đề cương, dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức lấy ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương vào dự thảo báo cáo;

6. Rà soát, đề xuất việc chỉnh lý, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức lấy ý kiến góp ý tại Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

7. Tổ chức cuộc thi toàn quốc sáng tác tranh cổ động và ảnh nghệ thuật thời sự về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

8. Thẩm định các cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc nhất về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

9. Tổ chức trưng bày tranh cổ động tấm lớn và triển lãm ảnh nghệ thuật - thời sự về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

10. Chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

11. Biên soạn, xuất bản kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sách giới thiệu các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

12. Tổ chức các hoạt động khác phục vụ Hội nghị toàn quốc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí để triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho hội nghị trích trong kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Thành viên BCĐTWPTTDĐKXDĐSVH;
- Lưu: VT, VHCS (03), Mạnh 25.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78