Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3902/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thành lập Ban Tổ chức Mít tinh ra quân hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3902/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 04/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3902/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC MÍT TINH RA QUÂN HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS” NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3673/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Mít tinh và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2010;
Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Mít tinh và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2010 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Lê Thị Phượng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2. Ông Trịnh Ngọc Chung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

3. Ông Lê Đỗ Anh, chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

4. Bà Lê Thuý Ngà, chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

5. Ông Quản Văn Hải, cán bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

7. Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Mít tinh và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS” năm 2010 chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động theo kế hoạch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Như­ Điều 1,3;
- Lư­u: VT, BCĐDS, TN(15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3902/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thành lập Ban Tổ chức Mít tinh ra quân hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174