Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2003/QĐ-TTg bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 31/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 31/2003/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ LÀNG, BẢN, BUÔN VĂN HOÁ Ở VÙNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HOÁ GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 71/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin tại Tờ trình số 3311/VHTT-VHTTCS ngày 30 tháng 7 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Dự án "Xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt" vào Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005.

Điều 2. Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh Dự án và chú ý tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan và phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Dự án này thuộc kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá. Riêng kinh phí cho dự án trong năm 2003, Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí bổ sung cho kinh phí năm 2003 của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 4. Trách nhiệm các Bộ, ngành và địa phương.

1. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo 184 (Ban dân vận Trung ương), Ban Tôn giáo của Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc, Uỷ ban Thể dục thể thao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, tiến độ của Dự án.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đơn vị tham gia thực hiện dự án cần chủ động lồng ghép các hoạt động của dự án với các chương trình, dự án kinh tế - xã hội khác trên địa bàn; huy động các nguồn vốn khác bổ sung để nâng cao hiệu quả của dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có đơn vị tham gia thực hiện dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2003/QĐ-TTg bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125
DMCA.com Protection Status