Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2981/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2981/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2981/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 904/TTr-CSVN ngày 26/10/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” có 55 cá nhân (có danh sách kèm theo)

Đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp

Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam.

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương thực hiện theo Quyết định số 2713/QĐ-BNN-TC , ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”
(Kèm theo Quyết định số 2981/QĐ-BNN-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam

1. Ông

2. Ông

3. Ông

4. Bà

5. Bà

6. Bà

7. Bà

8. Bà

9. Ông

10. Bà

11. Bà

12. Ông

13. Bà

14. Ông

15. Ông

16. Ông

17. Ông

18. Ông

19. Ông

20. Ông

21. Ông

22. Ông

23. Ông

24. Ông

25. Ông

26. Ông

27. Ông

28. Ông

29. Bà

30. Ông

31. Ông

32. Bà

33. Bà

34. Bà

35. Ông

36. Bà

37. Ông

38. Ông

39. Ông

40. Bà

41. Bà

42. Ông

43. Ông

44. Ông

45. Ông

46. Ông

47. Bà

48. Ông

49. Ông

50. Ông

51. Ông

52. Ông

53. Ông

54. Bà

55. Ông

Vũ Quốc Thạo

Nguyễn Đức Bôn

Phạm Văn An

Trần Thị Hương

Nguyễn Thị Liễu

Phạm Thị Hạnh

Lưu Thị Khải

Lưu Thị Nguyên

Phạm Quang Đảo

Đinh Thị Kỳ

Bùi Thị Lan

Nguyễn Trọng Thanh

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Quốc Thiều

Nguyễn Ngọc Huấn

Bùi Văn Liễn

Phạm Văn Đại

Trần Văn Cảnh

Ngô Đức Huế

Ngô Đức Phượng

Trần Đình Cư

Nguyễn Giác

Phạm Đức Mậu

Lê Song Ngũ

Nguyễn Quốc Anh

Phan Quốc Chiến

Lê Văn Hải

Nguyễn Ngọc Xuân

Chu Thị Mến

Phạm Văn Lý

Trần Văn Toại

Huỳnh Thị Lan

Lê Thị Hoa

Lê Thị Phương

Lê Xuân Hiếu

Nguyễn Thị Hoàng Lệ

Nguyễn Thành Sơn

Huỳnh Ngọc Minh

Huỳnh Thanh Sơn

Lã Ngọc Uyên

Phạm Thị Thái

Huỳnh Văn Lanh

Bùi Vĩnh Cầu

Puih Móp

Trần Đình Vẹn

Trần Văn Đại

Hoàng Thị Dung

Nguyễn Khi

Đặng Văn Lộc

Rơ Châm Se

Siu H’Riêng

Nguyễn Phước Trọng

Nguyễn Đình Văn

Ngụy Thị Loan

Lê Hà Vị Quốc

Giám đốc Nông trường Ia Nhin;

Phó Giám đốc – Nông trường Ia Nhin;

Công nhân - Nông trường Ia Nhin;

Công nhân - Nông trường Ia Nhin;

Kế toán - Nông trường Ia Nhin;

Công nhân - Nông trường Ia Nhin;

Y tá - Nông trường Ia Nhin, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh

Công nhân - Nông trường Ia Nhin;

Trưởng Phòng bảo vệ;

Công nhân - Nông trường Ia Nhin;

Giữ trẻ - Nông trường Ia Nhin;

Phó Giám đốc – Nông trường Ia Phú;

Y sỹ – Nông trường Ia Phú;

Trợ lý Thanh tra – Bảo vệ - Nông trường Ia Phú;

Giám đốc – Nông trường Ia Pếch;

Trợ lý kỹ thuật – Nông trường Ia Pếch;

Giám đốc – Nông trường Hòa Phú;

Phó Giám đốc  – Nông trường Hòa Phú;

Phó Giám đốc  – Nông trường Hòa Phú;

Trợ lý Kỹ thuật  – Nông trường Hòa Phú;

Trợ lý Thanh tra – Bảo vệ  – Nông trường Hòa Phú;

Lái xe  – Nông trường Hòa Phú;

Tổ trưởng  – Nông trường Hòa Phú;

Tổ trưởng  – Nông trường Hòa Phú;

Tổ trưởng  – Nông trường Hòa Phú;

Công nhân  – Nông trường Hòa Phú;

Đội trưởng Đội SXCS xã Gào;

Phó Giám đốc Nông trường Hà Tây;

Cán bộ Phòng Kỹ thuật;

Trưởng Phòng Thanh tra – Bảo vệ;

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;

Phó phòng Tài chính – Kế toán;

 Nhân viên;

Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư;

Nhân viên;

Nhân viên;

Nhân viên;

Nhân viên;

Cán bộ Phòng kiểm phẩm;

Kế toán trưởng, Dự án phát triển cao su Campuchia;

Phó Chủ tịch Công đoàn;

Giám đốc Xí nghiệp cơ điện – Chế biến;

Trợ lý kế hoạch – Nhà máy phân vi sinh;

Phó giám đốc Nông trường IaNhin;

Trưởng phòng Bảo vệ;

Thư ký Công đoàn Nông trường IaNhin;

Trạm trưởng Y tế;

Đội trưởng Cơ khí;

Trưởng phòng Chăn nuôi;

Đội phó Sản xuất;

Ban dân vận;

Trưởng phòng Hành chính quản trị

Phó giám đốc Nông trường IaNhin

Giám đốc Nông trường Hòa Phú;

Phó Chủ tịch Công đoàn ./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2981/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114